Belaidžių tinklų radimo trikčių šalinimas

Jeigu kompiuteris turi belaidį tinklo adapterį, sistema Windows automatiškai aptiks kompiuterio diapazone esančius belaidžius tinklus. Parinktyje Jungtis prie tinklo galite matyti belaidžių tinklų, kuriuos aptiko sistema Windows, sąrašą.

Atidarykite Jungtis prie tinklo spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Jungtis prie.

Jeigu sistema Windows neaptinka jūsų manymu kompiuterio diapazone esančio tinklo, tai galėjo nutikti dėl vienos iš šių priežasčių:

Rodyti viską

Išjungtas kompiuterio belaidžio tinklo jungiklis.

Daugumos skreitinių kompiuterių belaidžio tinklo jungikliai yra kompiuterio priekyje arba šone. Patikrinkite, ar kompiuteris turi jungiklį. Jeigu jungiklis yra, patikrinkite, ar jis įjungtas. Kai kuriuose kompiuteriuose, jungiklį įjungti arba išjungti naudojamas funkcinių klavišų derinys. Norėdami sužinoti išsamios informacijos apie belaidžio tinklo jungiklio vietą, patikrinkite informaciją, pateiktą su kompiuteriu.

Kompiuteris yra per toli nuo belaidžio tinklo kelvedžio arba prieigos taško.

Naudojant 802.11b arba 802.11g kelvedžius ir prieigos taškus didžiausias diapazonas yra iki 46 metrų (150 pėdų) patalpoje ir 92 metrų (300 pėdų) lauke. Naudojant 802.11a kelvedžius ir prieigos taškus, didžiausias diapazonas yra 50 pėdų (15 metrų) patalpoje ir 100 pėdų (30 metrų) lauke. Šie diapazonai yra tokiomis sąlygomis, kai nėra trikdžių. Patikrinkite, ar kompiuteris yra šiame diapazone ir ar jis yra kaip galima arčiau kelvedžio arba prieigos taško. Jeigu kompiuteris yra nešiojamas, pabandykite keisti jo vietą ir nustatykite belaidžio tinklo signalo diapazoną, bei geriausia vietą kompiuteriui.

Jeigu neįmanoma persikelti arčiau kelvedžio ar prieigos taško, galite nusipirkti ir įdiegti belaidžio tinklo adapterio išorinę anteną. Dauguma belaidžio tinklo adapterių yra nustatyti naudoti su išorine antena, kuri teikia geresnį priėmimą nei įtaisytoji antena. Norėdami sužinoti apie papildomos antenos įdiegimo galimybę, patikrinkite informaciją, pateiktą su belaidžio tinklo adapteriu.

Belaidžio tinklo kelvedis arba prieigos taškas yra išjungtas, arba tinkamai neveikia.

Galima bandyti du sprendimus:

 • Įsitikinkite, ar kelvedis arba prieigos taškas yra įjungtas ir ar dega belaidžio signalo lemputė.

 • Norėdami nustatyti kelvedį arba prieigos tašką iš naujo, jį išjunkite, palaukite bent 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.

  Įspėjimas

  • Kelvedžio ar prieigos taško nustatymas iš naujo visus laikinai atjungs nuo tinklo.

Jeigu prieigos taško arba tinklo nevaldote, kreipkitės į tinklo administratorių.

Yra kitų įrenginių keliamų trikčių.

Kai kurie namų įrenginiai gali kelti trikdžius tarp kompiuterio ir diapazone esančių tinklų. Pvz.: mikrobangų krosnelės ir kai kurie belaidžiai telefonai naudoja 2,4 gigahercų (GHz) dažnį, kuris yra naudojamas ir 802.11b, bei 802.11g tinklo aparatūros. Kiti belaidžiai telefonai naudoja 5 GHz dažnį, kuriame veikia 802.11a tinklo aparatūra.

Tokioje situacijoje galima išbandyti du sprendimus:

 • Jeigu šie įrenginiai yra netoli kompiuterio, pabandykite juos laikinai išjungti arba perkelkite toliau.

 • Pakeiskite kelvedžio arba prieigos taško parametrus, kad būtų naudojamas kitas belaidis kanalas, arba nustatykite automatinį kanalo pasirinkimą, jei yra nustatytas pastovus kanalo numeris. Kartais vienas kanalas būna laisvesnis nei kitas. Jungtinėse valstijose ir Kanadoje galite naudotis 1, 6, ir 11 kanalu. Norėdami gauti belaidžio signalo kanalo nustatymo instrukcijas, ieškokite informacijoje, pateiktoje su prieigos tašku arba kelvedžiu.

Sistema Windows nėra sukonfigūruota prisijungti prie tinkamo tinklo tipo.

Norėdami sužinoti kokiam prisijungimo režimui nustatytas įrenginys, patikrinkite informaciją, pateiktą su kelvedžiu arba prieigos tašku. Turėtų būti naudojamas arba specialusis (įrenginiai palaiko tiesioginį ryšį be kelvedžio ar prieigos taško), arba infrastruktūrinis (įrenginiai palaiko ryšį per kelvedį arba prieigos tašką) režimas. Patikrinkite, ar šio tinklo parametras sistemoje Windows atitinka įrenginio parametrą. Norėdami tai patikrinti, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Komandinės eilutės langą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, Reikmenys, o tada Komandinė eilutė.

 2. Įrašykite netsh wlan pridėti filtro tinklo tipą=tinklo tipas.

  Kur nurodomas tinklo tipas, įrašykiteis adhoc arba infrastruktūra.

Kelvedis arba prieigos taškas yra užimtas.

Jeigu kelvedžiu arba prieigos tašku naudojasi keli kompiuteriai ar įrenginiai, jis gali būti per daug užimtas, kad atsakytų į naujas užklausas. Jeigu turite kitų kompiuterių, kurie jungiasi prie tinklo, pabandykite juos laikinai atjungti.

Ieškomas tinklas yra nustatytas netransliuoti belaidžio tinklo pavadinimo (SSID).

Galima nustatyti, kad belaidžio tinklo kelvedžiai arba prieigos taškai netransliuotų savo belaidžio tinklo pavadinimo. Tokiu atveju nustatyti, ar tinklas yra diapazone, (tam, kad prie jo prisijungtumėte) negalėsite, nebent jungėtės prie tinklo anksčiau, arba prisijungsite prie tinklo neautomatiniu būdu, pasinaudodami tinklo tarnybos identifikatoriumi (SSID). Norėdami prisijungti prie netransliuojančio tinklo, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Jungtis prie tinklo spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Jungtis prie.

 2. Spustelėkite Nustatyti ryšį arba tinklą.

 3. Spustelėkite parinktį Neautomatiškai įjungti belaidį tinklą ir įveskite tinklo informaciją.

  Tinklas bus pridėtas prie esamo tinklų sąrašo ir, kai kitą kompiuteris bus tinklo diapazone, galėsite prie jo prisijungti.

Tinklo administratorius blokuoja tam tikrų tinklų prieigą.

Jeigu naudojatės kolektyviniu tinklu, gali būti, kad tinklo administratorius naudoja Grupės strategiją ir kontroliuoja belaidžių tinklų prieigą. Jeigu manote, kad kompiuterio diapazone yra nematomų belaidžių tinklų arba kad negalite prie jų prisijungti, nes tinklo administratorius blokuoja prieigą, pagalbos kreipkitės į tinklo administratorių.

Bevielio tinklo adapteris yra stebėjimo režime.

Jeigu tinklo stebėjimo programa veikia kompiuteryje, bevielio tinklo adapteryje bus nustatytas stebėjimo režimu, o tai apsaugo nuo Windows jungimosi prie bevielių tinklų. Norėdami jungtis prie bevielio tinklo, uždarykite tinklo stebėjimo programą arba vadovaukitės instrukcijomis programoje, norėdami išeiti iš stebėjimo režimo.