Понякога ще получавате съобщение за грешка, което съобщава за проблем със сертификата за защита на даден уеб сайт. Сертификатът на даден сайт разрешава на Internet Explorer да установи защитена връзка с него. Грешките в сертификати възникват, когато има проблем с даден сертификат или с използването му от даден уеб сървър. Internet Explorer може да ви помогне да поддържате информацията си по-защитена, като ви предупреждава за грешките в сертификати.

Какво представляват грешките в сертификати?

Съобщение за грешка Какво означава
Съобщение за грешка

Сертификатът за защита на уеб сайта е анулиран

Какво означава

Не трябва да се доверявате на този уеб сайт. Това често пъти означава, че сертификатът за защита е придобит или използван с измама от уеб сайта.

Съобщение за грешка

Адресът на уеб сайта не съвпада с адреса от сертификата за защита

Какво означава

Уеб сайтът използва сертификат, издаден на различен уеб адрес. Това може да се случи, ако дадена фирма притежава няколко уеб сайта и използва един и същ сертификат за няколко уеб сайта.

Съобщение за грешка

Сертификатът за защита на уеб сайта е остарял

Какво означава

Настоящата дата е преди или след периода на валидност на сертификата. Уеб сайтовете трябва да подновяват своите сертификати при сертифициращ орган, за да са актуални. Остарелите сертификати могат да представляват риск за защитата.

Съобщение за грешка

Сертификатът за защита на този уеб сайт не е от надежден източник

Какво означава

Сертификатът е издаден от сертифициращ орган, който не е разпознават от Internet Explorer. Измамническите сайтове често използват фалшиви сертификати, които задействат грешката.

Съобщение за грешка

Internet Explorer откри проблем със сертификата за защита на този уеб сайт

Какво означава

Internet Explorer намери проблем със сертификат, който не съответства на никоя грешка. Възможно е грешката да възникне, тъй като даден сертификат е бил повреден, подправян, написан в непознат формат или е нечетлив. Не трябва да се доверявате на идентичността на сайт със сертификат, който дава тази грешка.

Безопасно ли е да се игнорира грешка в сертификата?

Сертификатът на даден уеб сайт предоставя идентификация на уеб сървъра. Ако в сертификата има грешка, това може да показва, че вашата връзка е била прихваната или че уеб сървърът представя невярно своята идентичност. Ако нямате съмнения относно идентичността на уеб сайта, сигурни сте, че връзката ви не е била компрометирана, и разбирате свързаните с това рискове, може да изберете да посетите уеб сайта. Въпреки това е препоръчително да не игнорирате появата на предупреждения за сертификати.

Може ли да посетя даден сайт, въпреки че получавам грешка в сертификата?

Да. Макар че това не е препоръчително, може да щракнете върху Продължете към този уеб сайт (не се препоръчва) на страницата с предупреждението за грешка в сертификата, за да отидете на уеб сайта. Ако игнорирате страницата с предупреждението и продължите към уеб сайт, който е представил сертификат с грешка, Internet Explorer ще помни сертификата, докато браузърът е отворен. Може да се връщате на сайта, без да получавате друго предупреждение за сертификата, докато Internet Explorer не бъде рестартиран.

Мога ли да изключа грешките в сертификати?

Не, не можете да изключите проверката на сертификат в Internet Explorer. Ако получавате грешки, свързани със сертификати, това означава, че посетеният уеб сайт има проблеми със сертификата, а не че има проблем с Internet Explorer.

Имате нужда от допълнителна помощ?