Как се добавя акаунт към вашия акаунт в Microsoft

Ако разполагате с акаунт в уеб услуга, като например Facebook, LinkedIn или Twitter, може да го добавите към вашия акаунт в Microsoft. По този начин двата акаунта се свързват и се разрешава споделянето на конкретна информация между тях, която може да използвате във вашите приложения, както и на други места, където влизате с акаунт в Microsoft. Например, ако добавите акаунт, съдържащ информацията за контакт на вашите приятели, може да изберете тази информация да се показва в приложенията "Хора" и "Поща". Microsoft няма да сподели информацията, асоциирана с вашия акаунт в Microsoft, без ваше разрешение.

Добавяне на акаунт към вашия акаунт в Microsoft

  1. Отидете на MicrosoftУеб страницата за общ преглед на акаунта в и влезте.

  2. Докоснете или щракнете върху Разрешения и след това докоснете или щракнете върху Добавяне на акаунти.

  3. Докоснете или щракнете върху акаунта, който искате да добавите, и следвайте инструкциите.

Ще получите подкана за влизане в акаунта, който добавяте, както и за избор на желаните типове информация за споделяне между вашите акаунти.

Премахване на акаунт от вашия акаунт в Microsoft

  1. Отидете на MicrosoftУеб страницата за общ преглед на акаунта в и влезте.

  2. Докоснете или щракнете върху Разрешения и след това докоснете или щракнете върху Управление на акаунтите. Ще видите списък с всички акаунти, които сте добавили към вашия акаунт в Microsoft.

  3. Докоснете или щракнете върху Редактиране до акаунта, който искате да премахнете.

  4. Докоснете или щракнете върху Премахни изцяло тази връзка.

За да гледате видеоклип за промяната на настройките за споделяне на акаунт, който сте добавили към вашия акаунт в Microsoft, вж. Промяна на настройките за споделяне на приложения и акаунти.

Имате нужда от допълнителна помощ?