Прочетете декларацията за поверителност за помощника за надстройка на Windows 8 и за инсталиращата програма на Windows 8.

Последна актуализация: февруари 2013 г.

В тази декларация за поверителност се обясняват много от практиките на събиране и използване на данни от помощника за надстройка на Windows 8 ("Помощник за надстройка") и инсталиращата програма на Windows 8 ("Инсталираща програма"). Тя е фокусирана върху функции, които комуникират с интернет. Не се отнася до други онлайн или офлайн уеб сайтове, продукти или услуги на Microsoft.

  • При стартиране от уеб помощникът за надстройка Windows 8 ще ви помогне да определите дали сегашният ви компютър е готов за надстройка до Windows 8 и предоставя информация за съвместимост спрямо вашите програми и устройства. След като установите, че компютърът ви е готов, имате опцията за закупуване, изтегляне и инсталиране на Windows 8.

  • Когато е стартирана от интернет, инсталиращата програма на Windows 8 ви позволява да изтегляте и инсталирате Windows 8, след като сте въвели продуктов ключ, който вече сте получили.

Събирана, обработвана или предавана информация

При стартиране на помощника за надстройка на Windows 8 или инсталиращата програма на Windows 8 проверяваме дали има налични актуализации, за да гарантираме, че изтегляте и работите с най-новата версия. При намерени актуализации автоматично ги изтегляме и инсталираме на вашия компютър. Типовете актуализации за изтегляне включват:

Актуализации за инсталиране
Важни софтуерни актуализации за инсталационни файлове, които допринасят за гарантирането на успешната инсталация.

Актуализации на драйвер, включен в пакета
Важни актуализации на драйвери за версията на Windows, която инсталирате.

При определянето на съвместимостта в помощника за надстройка събираме определена информация за потенциална надстройка, като например характеристиките на хардуера, устройствата, свързани към компютъра, както и програмите, инсталирани на него. Понякога информацията за издателя на програмата може да съдържа информация като името на издателя или неговия имейл адрес.

Изпращаме информация относно инсталираната в момента версия на Windows на Arvato Digital Services, LLC ("Arvato"), за да препоръчаме издание на Windows 8, което да закупите в помощника за надстройка или да изтеглите в инсталиращата програма. Arvato е външна фирма, която хоства електронния продуктов каталог и впечатленията от покупките, предназначени за помощника за надграждане и инсталиращата програма на Windows 8. За да препоръчаме издание на Windows 8 за закупуване, на Arvato ще бъдат изпратени някои данни, включително:

  • Архитектура

  • Език

  • Версия

  • Състояние на лиценза

  • Продуктов ключ

  • Код на страна според геопозициониране

Ако изберете да закупите продукта, цялата информация за плащане се събира и обработва от Arvato, официалния търговец за тази програма.

Използване на информацията

Събраните от нас лични данни ще се използват от Microsoft и подчинените й филиали и свързани лица с цел разрешаване на функциите, които използвате, както и за предоставяне на услуги или извършване на операции, които сте заявили или упълномощили. По конкретно, използваме събраната информация, за да определим правилните драйвери за вашия компютър и да определим характеристиките на вашия компютър, програми и устройства в Windows 8. Arvato използва информацията, за да определи коя версия на Windows 8 да ви препоръча да закупите в помощника за надстройка или да изтеглите в инсталиращата програма. Тази информация се събира и за статистически анализ. Информацията може да се използва също така и за анализиране и подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Ако закупите Windows 8 чрез помощника за надстройка, цялата информация за плащания се събира и обработва от Arvato, официалния търговец за тази програма. Вашата информация за плащане (например адрес за плащане, телефонен номер и електронна поща) може да бъде предоставена на Microsoft за целите на отдела за поддръжка на клиенти; но не и пълният номер на кредитната ви карта.

За да можем да Ви предоставим по-последователна и персонализирана работа с продуктите и услугите на Microsoft, информацията, събрана чрез една услуга на Microsoft, може да се обедини с информацията, получена чрез други услуги на Microsoft. Също така, информацията, която е събрана, може да се допълни с информацията, събрана от други компании. Например, може да използваме услуги от други фирми, които ни дават възможност да установим общата географска област въз основа на вашия IP адрес, за да персонализираме определени услуги за вашата географска област.

Освен както е указано в настоящата декларация, предоставяните от вас лични данни няма да се предават на трети лица без вашето съгласие. Понякога наемаме други фирми, които да извършват ограничени услуги от наше име, като например отговаряне на въпроси на клиентите относно продукти или услуги или извършване на статистически анализ на нашите услуги. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите лични данни за предоставяне на съответната услуга, като на тях им е забранено да използват тази информация за каквато и да е друга цел.

Microsoft може да получи достъп до или да разкрие информация за Вас, включително съдържанието на Вашата комуникация, с цел да: (а) спази закона или да отговори на законови изисквания или процеси; (б) защити правата или собствеността на Microsoft или нашите клиенти, включително прилагането на нашите споразумения или правила, управляващи използваните от Вас услуги; или (в) в случай че действа с убеждението, че подобен достъп или разкриване на информация е необходимо за защита на личната безопасност на служителите и клиентите на Microsoft или на обществото. Може също така да разкрием лична информация като част от корпоративен преход, като например сливане или продажба на активи.

Информацията, събрана от или изпратена на Microsoft чрез помощника за надстройка или инсталиращата програма, може да бъде съхранена и обработена в САЩ или друга страна, в която Microsoft или нейни свързани лица, филиали или доставчици на услуги имат офиси. Microsoft се придържа към договорите Safe Harbor, създадени от Министерството на търговията на САЩ, във връзка със събирането, използването и съхраняването на данни от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария.

Събиране и използване на информация за Вашия компютър

Когато използвате софтуер, включващ функции с разрешен достъп до интернет, до посещаваните от Вас уеб сайтове и използваните от Вас онлайн услуги се изпраща информация за Вашия компютър ("стандартна информация за компютъра"). Microsoft използва стандартната информация за компютъра за предоставяне на услуги, използващи интернет, за да подпомогне подобряването на продуктите и услугите ни, както и за статистически анализ. Стандартната информация за компютъра обикновено включва информация, като например IP адрес, версия на операционната система, версия на браузъра и регионални и езикови настройки. В някои случаи стандартната информация за компютъра може също така да включва ИД на хардуер, който указва производителя, наименованието и версията на устройството. Ако конкретна функция или услуга изпраща някаква информация до Microsoft, заедно с нея се изпраща и стандартната информация за компютъра.

Избор и контрол

Когато стартирате помощника за надстройка на Windows 8 или инсталиращата програма на Windows 8 от интернет, информацията описана по-долу ще бъде изпратена на Microsoft и Arvato. Освен това, ако изберете да закупите Windows 8, вашата информация за плащане се събира от Arvato.

Защита на Вашата информация

Фирмата Microsoft е ангажирана да защитава Вашата информация. Ние използваме различни технологии и процедури, които да подпомогнат защитата на Вашата информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Например, данните се съхраняват на компютърни системи с ограничен достъп, намиращи се на контролирани места.

Промени в тази декларация за поверителност

Периодично ние актуализираме настоящата декларация за поверителност, така че да бъдат отразени промените по нашите продукти и услуги, както и мненията и коментарите на потребителите. В такъв случай променяме и датата на последната актуализация, намираща се най-горе на декларацията. При съществени промени в настоящата декларация или в начина на използване на Вашите лични данни от Microsoft, ще Ви уведомим, като поставим съобщение на видно място относно такава промяна или като Ви изпратим директно уведомление. Препоръчваме периодично да преглеждате тази декларация за поверителност, за да се информирате за начина, по който Microsoft защитава Вашата информация.

За допълнителна информация

Microsoft очаква Вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако имате въпроси относно тази декларация или смятате, че не сме я спазили, се свържете с нас чрез уеб формуляра.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
САЩ