Архивиране и разархивиране на файлове

Можете да архивирате (компресирате) даден файл, така че да заема по-малко място. Това улеснява изпращането по имейл или преместването на файла. Мажете също така да архивирате няколко файла в една компресирана папка. Това улеснява споделянето на група файлове. За да отворите архивиран файл, трябва първо да го разархивирате (извлечете).

Покажи всички

Архивиране (компресиране) на файл или папка

Някои типове файлове, като например JPEG изображения, вече са силно компресирани, така че не е необходимо да ги компресирате допълнително.

 1. Отворете файловия мениджър, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Файлов мениджър в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Файлов мениджър.

 2. Изберете файла или папката, докоснете или щракнете върху Споделяне, след което докоснете или щракнете върху Компресирай.

  Създава се нова компресирана папка в същото местоположение със същото име като файла. Можете да преименувате компресираната папка като всяка друга папка. Просто изберете папката, докоснете или щракнете върху Начало, след което докоснете или щракнете върху Преименувай.

  За да добавите нови файлове или папки в компресираната папка, може да ги плъзнете в нея.

Забележки

 • Ако добавите шифровани файлове към компресирана папка, те няма да са шифровани, след като ги извлечете.

 • Ако искате да разполагате с функции за защита с парола или компресиране с допълнителни настройки, можете да потърсите онлайн приложения за компресиране. Внимавайте, когато инсталирате приложения за компресиране на файлове от интернет, тъй като те може да променят вашите настройки, така че файловете да не се отварят в желаните от вас приложения.

 • За да компресирате файлове или папки от командния прозорец, можете да използвате командата compact. За информация относно използването на тази команда въведете compact /help в команден прозорец.

Разархивиране (извличане) на файлове или папки от компресирана папка

 1. Отворете файловия мениджър, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Файлов мениджър в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Файлов мениджър.

 2. За да извлечете отделни файлове или папки, отворете компресираната папка, след което плъзнете файловете или папките, които искате да извлечете, в ново местоположение.

  – или –

  За да извлечете цялото съдържание на компресираната папка, докоснете или щракнете върху раздела Инструменти за компресирани папки, след което докоснете или щракнете върху Извлечи всичко.

  Извличане на всички файлове от компресирана папка
  Извличане на всички файлове от компресирана папка

Забележка

 • Ако се опитвате да извлечете всичко в компресирана папка и не виждате командата Извлечи всичко, изберете компресираната папка, докоснете или щракнете върху раздела Начало, след което докоснете или щракнете върху Свойства. В раздела Общи до Отваря се с се уверете, че пише Файлов мениджър. Ако не пише това, докоснете или щракнете върху Промяна и изберете Файлов мениджър. Ако все още не се показва командата Извлечи всичко, асоциирането на .zip файлове в системния регистър може да е повредено. Потърсете информация за прилагането на корекции в системния регистър във форума за поддръжка на Windows .

Имате нужда от допълнителна помощ?