Настройка на звука в Windows Movie Maker: често задавани въпроси

Следват отговорите на някои общи въпроси за регулирането на нивото на звука в Windows Movie Maker.

Покажи всички

Как се показва звукът в проект в Windows Movie Maker?

При добавяне на видеоклип към монтажната маса/времевата скала, звукът се асоциира с видеото в пистата "Аудио" на времевата скала. При добавяне на дикторски текст или фонова музика към филм, звукът се показва в тракта "Аудио/Музика", който е отделен от тракта "Аудио". Можете да възпроизвеждате звука и от двата тракта едновременно във филма и да настроите кой да е по-силен, в зависимост от желания ефект. Можете също така плавно да намалите или увеличите звука в отделните клипове и в края на филма, или напълно да го спрете.

Как се регулира нивото на звука и музиката при възпроизвеждането им едновременно, така да се чуват и двете?

Аудио настройката по подразбиране в Windows Movie Maker е звукът в импортирания видеоклип и дикторският текст или музиката да се възпроизвеждат с еднаква сила, но можете да я промените по ваше желание. За да регулирате нивото на звука, направете следното:

 1. Щракнете върху Инструменти и след това върху Звукови нива.

 2. Извършете едно от следните действия:

  • За да увеличите нивото на звука на тракта "Аудио", който е част от видеоклипа, преместете плъзгача към Аудио от видео.

  • За да увеличите нивото на звука на тракта "Аудио/музика", преместете плъзгача към Аудио/музика.

 3. Щракнете върху Затвори.

Как се спира звукът във видеоклип?

За да спрете звука във видеоклип, направете следното:

 1. В тракта "Аудио" или "Аудио/музика" във времевата скала, щракнете върху аудиоклипа, на който искате да спрете звука. За да изберете няколко елемента, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху клиповете.

 2. Щракнете върху Клип, посочете Аудио и след това щракнете върху Изключи звука.

Как се регулира силата на звука във филм?

Силата на звука на всеки аудиоклип може да се регулира по следния начин:

 1. В тракта "Аудио" или "Аудио/музика" във времевата скала, щракнете върху аудио клипа, на който искате да регулирате звука.

 2. Щракнете върху Клип, посочете Аудио и след това щракнете върху Сила на звука.

 3. За да регулирате силата на звука, направете следното:

  • За да намалите силата на звука, преместете плъзгача Ниво на силата на звука наляво.

  • За да увеличите силата на звука, преместете плъзгача Ниво на силата на звука надясно.

  • За да спрете звука на клип, отметнете квадратчето Спри звука на клипа.

  • За да възстановите настройката по подразбиране на силата на звука, щракнете върху Настройка по подразбиране.

Как се увеличава и намалява плавно звукът във видеоклип?

Звукът може да се намалява или увеличава плавно чрез добавяне на ефекта Плавно увеличаване или Плавно намаляване. За да увеличите или намалите плавно звука, направете следното:

 1. В тракта "Аудио" или "Аудио/музика" във времевата скала изберете аудиоклипа.

 2. Щракнете върху Клип, посочете Аудио и след това щракнете върху Плавно увеличаване или Плавно намаляване.

Каква технология на възпроизвеждане на аудиофайлове използва Windows Movie Maker?

Технологията, която използва Windows Movie Maker за възпроизвеждане на даден файл, зависи от технологията, която е била използвана за запис на оригиналния файл. Ако например даден файл е бил създаден с помощта на Windows Media Audio (WMA), тогава Windows Movie Maker използва WMA за възпроизвеждане на този файл. Ако файлът е бил създаден с помощта на Dolby Digital, Windows Movie Maker използва Dolby Digital за възпроизвеждането му. За да научите повече за типовете файлове, които Windows Movie Maker може да възпроизвежда, вж. Импортиране на видеофайлове, картини и аудио в Windows Movie Maker.

Произведени по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories. Конфиденциални непубликувани работи. (c) 1992–1997 Dolby Laboratories. Всички права запазени.