Запис на CD или DVD диск

Ако компютърът има устройство за записване на CD или DVD дискове, можете да копирате файлове на даден записваем диск. Този процес се нарича запис на сменяем диск. По подразбиране Windows записва дисковете във формат на файловата система Live, но може да решите да записвате дискове и във формат "Mastered" (ISO).

Забележка

 • Може да използвате Windows за запис на диск с данни, което е полезно за съхраняване, архивиране и обмен на файлове между различни компютри. Ако искате да изготвите диск, който да се възпроизвежда на музикален или видеоплейър, трябва да запишете този диск с помощта на програма за музика или видео.

Покажи всички

Запис на дискове във формат на файловата система Live

 1. Поставете записваем CD или DVD диск в устройството за записване на CD или DVD дискове на компютъра.

 2. В диалоговия прозорец, който ще се покаже, щракнете върху Записване на файлове на диск за данни.

 3. Въведете името на диска в диалоговия прозорец Запис на сменяем диск, след което щракнете върху бутона Напред.

  Може да са необходими няколко минути, за да бъде форматиран дискът във формата по подразбиране на файловата система Live. Когато форматирането завърши, ще се отвори празна папка на диска.

 4. Отворете папката, съдържаща файловете за запис, след което плъзнете файловете в празната папка на диска.

  Илюстрация, показваща как се копират файлове в папката от диска чрез плъзгане
  Можете също да копирате файлове в папката на диска, като ги плъзнете в иконата на диска или в отворена папка на диска.

  След като файловете се плъзнат в папката на диска, те автоматично се копират в нея.

Запис на дискове във формат "Mastered" (ISO)

Изберете формат "Mastered" (ISO), ако искате записаните дискове да са съвместими с компютри с по-стари версии на Windows или мултимедийни устройства като CD или DVD плейъри, които могат да четат музикални и видео файлове. За допълнителна информация за избора на формат за запис на дискове вж. Кой CD или DVD формат да избера?

 1. Поставете записваем CD или DVD диск в устройството за записване на CD или DVD дискове на компютъра.

 2. В диалоговия прозорец, който ще се покаже, щракнете върху Записване на файлове на диск за данни.

 3. Въведете името на диска в диалоговия прозорец Запис на сменяем диск, след което щракнете върху Покажи опциите за форматиране.

 4. Щракнете върху Mastered (ISO), след което изберете Напред.

  Ще се отвори празна папка на диска.

 5. Отворете папката, съдържаща файловете за запис, след което плъзнете файловете в празната папка на диска.

 6. В лентата с инструменти щракнете върху Запис на диск.

  Избраните файлове ще се копират на диска. Когато записването приключи, тавата на записващото устройство ще се отвори и ще може да извадите диска, след което той ще може да се използва и на други компютри. Тези видове дискове не е необходимо да бъдат затваряни.

Съвети

 • За да запишете диск във формат "Mastered" (ISO), трябва да имате толкова свободно място на твърдия диск, колкото е капацитетът на диска. Обикновено капацитетът на един компактдиск е около 650 мегабайта (МБ).

 • Ако изберете файлове за записване и в последствие решите да не ги копирате на диска, можете да изтриете временните файлове, за да освободите място на твърдия диск. За да изтриете файловете, отворете папката на диска, изберете файловете, след което от лентата с инструменти щракнете върху Изтрий временните файлове.