Можете да записвате редица различни типове компактдискове и DVD дискове в Windows Media Center. Това позволява да решите какъв тип DVD диск или компактдиск искате да създадете въз основа на начина, който ще използвате за възпроизвеждане на съдържанието след записването му на диск.

В изображението по-долу е показана опцията Записване на CD/DVD, избрана в Задачи.

Картина на избрана опция за записване на CD/DVD диск
Опцията за записване на CD/DVD е избрана

За информация относно записването на DVD дискове и компактдискове в Windows Media Center, както и типовете дискове, които могат да се записват, вж. Записване на компактдиск или DVD диск: често задавани въпроси.

Покажи всички

Запис на записано телевизионно предаване или друг видео файл на DVD диск

Ако компютърът не разполага с ТВ тунер, трябва да си набавите допълнителен аналогов или цифров ТВ тунер, за да можете да възпроизвеждате и записвате телевизионни предавания в Windows Media Center.

Може да записвате записани телевизионни предавания или други видео файлове, които се показват в библиотеката с мултимедия в Windows Media Center, на DVD диск, който можете да възпроизвеждате на DVD плейър или на компютъра. Когато записвате видео файлове на DVD диск, файловете се конвертират, така че можете да ги възпроизвеждате на стандартен DVD плейър. Записването на телевизионно предаване на DVD диск може да отнеме по-дълго време, което зависи от различни фактори: размера на добавените видеофайлове, системните ресурси на компютъра и скоростта на записващото DVD устройство.

 1. Стартирайте Windows Media Center. Поставете записваем DVD диск в записващото DVD устройство.

 2. Щракнете върху известието Записване на CD или DVD, което се показва в Windows Media Center, или в екрана Начало превъртете до Задачи, след което щракнете върху Записване на CD/DVD.

 3. В екрана Избор на формат на диска щракнете върху Видео DVD диск, след което щракнете върху Напред.

 4. С помощта на клавиатурата въведете име за DVD диска, след което щракнете върху Напред.

 5. В екрана Избор на мултимедия щракнете върху Записано телевизионно предаване или Библиотека с видео, след което щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху телевизионното предаване или видеото, което искате да добавите към диска, така че да се покаже отметка върху избраното телевизионно предаване или видео файл, след което щракнете върху Напред.

 7. Ако искате да добавите още видео файлове към диска, на екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Добавяне на още.

 8. Повторете стъпки от 5 до 7, докато добавите записаните телевизионни предавания и видео файлове, които искате да запишете.

 9. След като добавите всички видео файлове, които искате да запишете, на екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Записване на DVD.

 10. В известието Започване на копиране щракнете върху Да.

 11. След записването на диска щракнете върху Готово в известието Завършване на създаването на диск.

Запис на музика, картини и видео на компактдиск или DVD диск с данни

Можете да архивирате цифрови мултимедийни файлове, като например музика, картини и видео, на компактдиск или DVD диск в Windows Media Center, които да възпроизвеждате на друг компютър. При записване на такъв тип диск, наречен DVD диск с данни или компактдиск с данни, цифровите мултимедийни файлове не се конвертират в друг формат преди записването им, а просто се копират върху компактдиска или DVD диска в оригиналния си формат.

 1. Стартирайте Windows Media Center. Поставете записваем компактдиск или DVD диск в устройството за запис на компактдискове или DVD дискове.

 2. Щракнете върху известието Записване на CD или DVD, което се показва в Windows Media Center, или в екрана Начало превъртете до Задачи, след което щракнете върху Записване на CD/DVD.

 3. В зависимост от типа на поставения в устройството записваем диск на екрана Избор на формат на диска щракнете върху Компактдиск с данни или DVD диск с данни, след което щракнете върху Напред.

 4. С помощта на клавиатурата въведете име за DVD диска или компактдиска, след което щракнете върху Напред.

 5. На екрана Избор на носител щракнете върху първия тип файл с цифрова мултимедия, който искате да добавите към компактдиска или DVD диска, след което щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху телевизионното предаване, други видео файлове, музика или картини, които искате да добавите към диска, така че да се покаже отметка върху избраните цифрови мултимедийни файлове, след което щракнете върху Напред.

 7. Ако искате да добавите още файлове към диска, на екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Добавяне на още.

 8. Повторете стъпки от 5 до 7, докато добавите в диска всички цифрови мултимедийни файлове, които искате да запишете.

 9. След като добавите всички файлове, които искате да запишете, на екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Записване на DVD или върху Записване на CD.

 10. В известието Започване на копиране щракнете върху Да.

 11. След записването на диска щракнете върху Готово в известието Завършване на създаването на диск.

Запис на аудио компактдиск за възпроизвеждане на CD плейър

Можете да запишете музикални файлове, съхранени в компютъра, на записваем компактдиск като аудио компактдиск. Аудио компактдисковете могат да се възпроизвеждат на повечето компютри, на домашни и автомобилни стерео уредби, които поддържат CD-R и CD-RW дискове. Можете да записвате аудио компактдискове от различни типове цифрови аудио файлове, включително Windows Media Audio (WMA), MP3 или WAV файлови формати.

 1. Стартирайте Windows Media Center. Поставете записваем компактдиск в записващото CD или DVD устройство.

 2. Щракнете върху известието Записване на CD или DVD, което се показва в Windows Media Center, или в екрана Начало превъртете до Задачи, след което щракнете върху Записване на CD/DVD.

 3. На екрана Избор на формат на диска щракнете върху Аудио компактдиск, след което щракнете върху Напред.

 4. С помощта на клавиатурата въведете име за компактдиска, след което щракнете върху Напред.

 5. На екрана Избиране на музика щракнете върху албума, музикалния жанр, песните, списъка за изпълнение или песните от конкретен изпълнител, които искате да запишете като аудио компактдиск, след което щракнете върху Напред.

 6. Ако искате да добавите още файлове с музика към диска, на екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Добавяне на още.

 7. Повторете стъпки от 5 до 7, докато добавите в диска всички цифрови аудио файлове, които искате да запишете.

 8. След като добавите всички аудио файлове, които искате да запишете, на екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Записване на CD.

 9. В известието Започване на копиране щракнете върху Да.

 10. След записването на диска щракнете върху Готово в известието Завършване на създаването на диск.

Създаване на DVD слайдшоу с музика

Можете да създадете DVD слайдшоу с (или без) музика и да го запишете на записваем DVD диск. DVD слайдшоуто съдържа картини, които се показват по време на изпълнение на музиката (ако добавите музика към слайдшоуто). След това вие и други потребители можете да възпроизвеждате DVD диска на компютър или телевизор.

Когато по-късно възпроизведете слайдшоуто в DVD плейър, картините ще се показват през интервал от 7 секунди в реда на добавянето им в DVD диска. По време на показване на картините музиката се изпълнява в реда на добавянето й в DVD диска.

 1. Стартирайте Windows Media Center. Поставете записваем компактдиск или DVD диск в устройството за запис на компактдискове или DVD дискове.

 2. Щракнете върху известието Записване на CD или DVD, което се показва в Windows Media Center, или в екрана Начало превъртете до Задачи, след което щракнете върху Записване на CD/DVD.

 3. На екрана Избор на формат на диска щракнете върху DVD слайдшоу, след което щракнете върху Напред.

 4. С помощта на клавиатурата въведете име за DVD слайдшоуто, след което щракнете върху Напред.

 5. На страницата Избор на мултимедия щракнете върху Фонотека, след което върху Напред.

 6. На екрана Избиране на музика щракнете върху албума, музикалния жанр, песните, списъка за изпълнение или песните от конкретен изпълнител, които искате да включите в DVD слайдшоуто, след което щракнете върху Напред.

 7. На екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Добавяне на още.

 8. На екрана Избор на мултимедия щракнете върху Библиотека с картини, след което щракнете върху Напред.

 9. На екрана Избор на картини щракнете върху папката, съдържаща картините, които искате да включите в слайдшоуто, след което щракнете върху всяка картина, която искате да се покаже в слайдшоуто, и накрая щракнете върху Напред

 10. След като добавите всички картини и музика към слайдшоуто, на екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Записване на DVD диск.

 11. В известието Започване на копиране щракнете върху Да.

 12. След записването на диска щракнете върху Готово в известието Завършване на създаването на диск.

Забележка

 • Неупълномощената употреба и/или копиране на материали, защитени с авторски права, може да е в нарушение на законите за авторско право в САЩ и/или други страни/региони. Защитените с авторски права материали включват, но без ограничения, софтуер, документация, графика, музикален текст, снимки, графични колекции, филми и видеоклипове, както и звуци и музика (включително MP3 формат). Нарушението на международните или американските закони за авторско право подлежи на сериозна гражданска и/или наказателна отговорност.