Следват отговорите на някои често задавани въпроси за запис на CD и DVD диск в Windows Media Player. Ако не виждате вашият въпрос да фигурира тук, вж. Windows Media Player: често задавани въпроси онлайн.

Покажи всички

Какво може да се записва?

Media Player може да се използва за запис на различни песни от библиотеката или компютъра в аудио компактдиск, след което диска може да се прослуша в обикновен компактдиск плейър. Можете също така да запишете файлове в CD и DVD дискове за данни. Не е възможно да се записват потоци на живо като радиостанции на CD или DVD диск.

Какви типове CD и DVD дискове мога да записвам?

 • Компактдиск. Можете да използвате празен CD-R или CD-RW диск за запис в Media Player, в зависимост от типовете носители, поддържани от съответното записващо CD устройство и предпочитания тип на диска. Обърнете внимание, че не всички CD устройства могат да възпроизвеждат CD-RW дискове. Media Player може да се използва за запис на следните типове компактдискове:

  • Аудио компактдиск. Музикалните компактдискове са в стандартен Red Book аудио формат. Аудио компактдисковете могат да се възпроизвеждат в повечето компютри, на домашни и авто CD плейъри, които поддържат CD-R и CD-RW дискове. Можете да записвате аудио компактдиск от Windows Media Audio (WMA), MP3 или WAV формат.

  • Компактдиск с данни. Компактдискът с данни, който се нарича още мултимедиен, може да съхранява приблизително 700 мегабайта (МБ) музикални или видеофайлове. Компактдисковете с данни са полезни и ако искате да архивирате файлове с данни. Не забравяйте обаче, че някои CD устройства и компютри може да могат да възпроизвеждат дискове с данни или определени типове файлове, които иначе могат да се запишат на компактдиск с данни.

 • DVD с данни. Един едностранен еднослоен DVD диск може да съдържа приблизително 4,7 гигабайта (ГБ) музика, видео и файлове с данни. Капацитетът на DVD диска се удвоява на 9,4 ГБ, ако се използва двустранен, еднослоен или едностранен, двуслоен диск. Двустранният двуслоен диск учетворява капацитета на съхранение на 18,8 ГБ.

  Типът записваем DVD диск, който можете да използвате, зависи от записващото DVD устройство. Някои записващи DVD устройства могат да записват само върху определени DVD дискове. Напр. при някои записващи DVD устройства могат да се използват само DVD+R, DVD+RW, DVD-R или DVD-RW дискове. Други записващи DVD устройства пък позволяват записа на всякакви DVD дискове. За да разберете на какви DVD дискове може да записва вашето записващо DVD устройство, вж. ръководството към него.

  При условие, че записващото DVD устройство поддържа запис на тези типове дискове, можете да запишете DVD диск в Media Player, като използвате следните типове записваеми DVD носители: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и двуслоен DVD+R. Media Player не поддържа записа на DVD-RAM дискове.

  Записът върху DVD аудио и видеодискове не се поддържа от Media Player.

Какво представлява диск с данни? Същото ли е това като MP3 диск?

Да. Дискът с данни на CD или DVD е диск, който съдържа файлове с данни, включително, но не ограничено до WMA файлове, MP3 файлове, WMV файлове и повечето други типове на файлове на компютъра. Докато обаче повечето компютри поддържат четене и достъп до файлове от дискове с данни, повечето самостоятелни CD и DVD плейъри не поддържат възпроизвеждане от CD или DVD дискове с данни. За подробности проверете документацията на самостоятелния плейър на дискове.

Мога ли да записвам съдържанието на един диск – например музикален компактдиск, компактдиск с данни или DVD диск с данни – директно на друг диск с помощта на плейъра?

Не. Windows Media Player 11 изисква съдържанието, което ще бъде записвано на дискове, най-напред да бъде запазено на твърдия диск на компютъра.

Как да запиша музика на преносим плейър на музика?

Процесът на копиране на песни на преносимо устройство се нарича синхронизиране (или синхронизация). Терминът "записване" е приложим само за копиране на песни на CD или DVD дискове. За повече информация как да се синхронизира музика към преносимо устройство, вижте WindowsЧесто задавани въпроси за синхронизация: често задавани въпроси.

Как да запиша филм на DVD диск?

Windows Media Player не поддържа запис на филми на видео DVD дискове. Той поддържа запис на DVD дискове с данни, които могат да съдържат музикални и видео файлове. Обаче DVD дисковете с данни обикновено не са съвместими с повече домашни DVD плейъри. За подробности проверете документацията на DVD плейъра си.

Защо записаните песни на диска се изпълняват в различен ред от този в създадения от мен списък?

Ако запишете диск за данни и го изпълните на друг компютър или на преносим , домашен или аудио CD плейър, песните може да не се изпълняват в реда, в който се показват в списъка на запис. Редът на изпълнение при дисковете с данни се определя от устройството или използваната програма. В повечето случаи песните се изпълняват в буквеноцифров ред по име на файла.

Защо записаният диск не работи в CD плейърa?

Ако запишете диск за данни с музикални файлове и той не работи на преносимия, домашния или авто CD плейъра, проверете следното:

 • CD плейърът може да не поддържа възпроизвеждане от CD и DVD дискове за данни. Вж. документацията на CD плейъра за повече информация.

 • Компактдискът може да е от тип CD-RW, който да не е съвместим със CD плейъра. Вж. документацията на CD плейъра за повече информация.

 • CD плейърът ви може да не поддържа възпроизвеждане на типа музикални файлове, които са записани на диска (WMA или MP3). Вж. документацията на CD плейъра за повече информация.

 • Песните може да са защитени с права за използване на мултимедия. Други компютри може да получат такива права за възпроизвеждане на песните, ако имат връзка с Интернет, но устройства като преносими CD плейъри и авто стерео уредби не могат да получават такива права, съответно защитеното съдържание е неизползваемо.

 • Компактдискът може да не е затворен при запис. Обикновено проблемът може да се реши, като се добавят още песни в списъка за запис, така че да доближите максималния капацитет на диска. Опитайте след това отново да запишете списъка на нов компактдиск.

Защо не може да се записва на този празен диск?

Ако поставеният диск се идентифицира като "Празен диск" в навигационния прозорец, но в екрана със списъка се появи съобщения да поставите записваем диск, дискът може да е дефектен или да не може да се записва върху него. Причината може да е например, ако преди това върху диска е било записвано, но процесът е спрян по време на записа. Поставете записваем диск, който не сте използвали преди

Как се изтрива вече записан CD диск?

Ако искате да използвате повторно CD-RW диск (презаписваем компактдиск), който има предварително записани файлове върху него, можете да изтриете съдържанието на CD-RW диска, като го поставите в устройството за запис на CD, като щракнете с десния бутон върху навигационния екрана и после щракнете върху Изтриване на диск. (Забележете, че изтриването е необходимо, преди да можете да записвате отново върху CD-RW диска.) Не можете обаче да използвате повторно или да изтривате съдържанието на CD-R диск, независимо колко място е останало неизползвано.

Защо един или повече елементи в списъка за запис имат до тях бутон Информация?

Появата на бутона ИнформацияИзображение на бутона "Информация" до елемент от списъка за записване показва, че може да има проблем с този елемент. Той може да показва, че песента е защитена с права за използване на мултимедия , които липсват или забраняват записа върху компактдиск. Това може да означава и че елементът не е песен в поддържаните формати .wma, .mp3 и .wav при опит за запис върху аудио диск. Всички други типове файлове като цифрови видео и фотоснимки могат да се записват само на диск за данни. Бутонът също така може да показва времетраенето на песента, което още не е известно на Media Player. Щракнете върху бутона, за да видите съобщението.

Препоръчително е преди запис песните да се изслушват докрай, за да сте сигурни, че няма проблеми с качеството. По този начин Media Player коригира и неправилни данни за времетраенето на песните.

Ако списъкът на бутона е създаден от съществуващ списък за изпълнение, но една или повече от песните не са налични на компютъра, до липсващата песен ще се появи бутон ГрешкаИзображение на бутона "Грешка" ще се появи бутон за грешка.

Защо мога да възпроизвеждам и да добавям определени песни към списъка за записване, но не мога да ги запиша на компактдиск?

Ако файлът с песента е защитен с права за използване на медията, тези права може да разрешават възпроизвеждане на песента на компютър, но да забраняват записа на компактдиск. Ако бутонът ИнформацияИзображение на бутона "Информация" до песента в списъка за записване, щракнете върху него, за да видите повече информация по този въпрос. За допълнителна информация по въпроса за правата за използване на медиите вж. DRM: често задавани въпроси.

Как мога да придобия права за запис за защитени песни?

Когато използвате закупени песни, обикновено не трябва да се безпокоите за изтегляне на права за използване на медията, когато използвате същия компютър, който сте използвали за закупуване на песните. Player изтегля всички налични права автоматично по време на закупуването.

Може да има случаи обаче, когато Media Player не може да изтегли правата за използване на мултимедия вместо вас. В тези случаи Media Player обикновено използва съобщение, което указва какви опции имате. Следвайте инструкциите на екрана.

Ако Media Player ви препрати към онлайн магазин, може да се наложи да въведете акаунта и паролата си, за да продължите. Онлайн магазинът може да поиска да актуализирате информацията за плащане или да заплатите такса за изтегляне на допълнителни права за използване на медии, напр. право за запис на песен на аудио компактдиск.

Защо понякога има дълги паузи между песните на записаните компактдискове?

Някои компактдискове може да включват една или повече секунди пауза между извлечените песни. Други дискове могат да включват пауза в началото на песните. Много дискове маркират началото и края на песните с началото и края на звука на всяка песен. Media Player автоматично добавя пауза от две секунди между песните при запис на аудио компактдискове, за да може следващата песен да е непосредствено след предишната. Допълнителните паузи между музикалните файлове от извлечените дискове могат да доведат до нежелани и дълги интервали тишина между песните. Тъй като паузата от две секунди на Media Player не може да се изключи, единственият начин да решите проблема е като използва редактор на аудиофайлове и премахнете тази пауза в самия запис.

Как да разбера дали записаният диск е аудио диск или диск за данни?

Поставете диска в CD-ROM устройството на компютъра. Стартирайте Windows Explorer и потърсете съдържанието на диска. Ако видите файлов тип .CDA на диска, това означава, че той е аудио диск. Компактдискът с данни може да съдържа всякакви файлове - с разширение .wma, .mp3, .wmv, вкл. и архиви на документи.

Как да да разбера дали CD устройството ми може да записва върху компактдискове?

Ако не сте сигурни, дали CD устройството ви може да записва върху компактдискове, можете да погледнете предния панел на CD устройството за емблемата на компакт дискове, която показва дали устройството предлага функции "записване" или "презаписване"

Като алтернатива, можете да потърсите в свойствата на CD устройството в Windows, за да помогнете да се определи дали вашето CD устройство предлага тази функция, като направите следното:

 1. Натиснете бутона Старт, после щракнете върху Моят компютър.

 2. Щракнете с десния бутон върху CD устройството, след което изберете Свойства.

 3. Потърсете раздела Записване. Ако разделът Записване не се вижда, устройството ви не е за запис върху компактдискове.

Как да получа устройство за запис върху компактдискове?

Ако компютърът ви няма инсталирано устройство за запис върху компактдискове, ще трябва да купите такова и да го инсталирате. Съществуват много опции за вътрешни или външни устройства за запис върху компактдискове. За повече информация се обърнете към отдела за продажба на надстройки при производителя на компютъра си или към доставчик на компютри/електроника.

Как да видя състоянието на диска, който записвам?

По време на записа на диска можете да проверите състоянието му, като щракнете върху раздела Запис и след това върху записващото устройство в навигационния прозорец. Записването на диск отнема известно време. За най-добри резултати не се опитвайте да изпълнявате други действия като възпроизвеждане на други файлове по време на записа.

Защо плейърът не разпознава USB записващото устройство?

Проверете дали записващото устройство е свързано с компютъра. Ако е и не сте създали списък с файлове за запис, просто излезте и рестартирайте Media Player. След като го направите Media Player трябва да разпознае USB записващото устройство. Ако сте създали списък с файлове за запис, можете да го запишете преди да излезете от Media Player, като направите следното:

 1. Щракнете върху бутона Списък най-горе в екрана на списъка и след това върху Запиши списъка за изпълнение като.

 2. Въведете име на списъка и щракнете върху Запиши.

 3. Излезте и рестартирайте Media Player.

 4. Щракнете върху бутона Запис. Ако имате няколко записващи CD устройства, щракнете върху стрелката под раздела Запис и след това върху записващото USB устройство.

 5. В навигационния прозорец щракнете върху Списъци за изпълнение и след това плъзнете списъка, който сте записали в екрана със списъка.

 6. Щракнете върху Започни записа.

Защо излиза съобщения дали искам да пропусна файл в началото на записа?

Преди да започне записът, Media Player прави първоначална проверка на файловете в списъка за запис. В някои случаи един файл може да е повреден, което да пречи на записа му, или да е защитен с права за използване на мултимедия, които забраняват записа на аудио компактдиск или ограничават броя на записите. Когато Player открие файл с грешка при тази проверка, той показва диалогов прозорец, в който можете да пропуснете файла (и да продължите записа на другите в списъка) или да спрете записа, за да се опитате да коригирате проблема. Ако Media Player открие проблеми с други файлове при първоначалната проверка, ще трябва да ги решите или да премахнете файловете от списъка за запис преди това.

Как да запиша списъкът си за записи?

Списъкът за записи е просто списък за изпълнение и може да бъде записван и изтеглян, както всеки друг обикновен списък за изпълнение. Ако сте загубили време за създаване на потребителски списък за записи и искате да го запишете за по-късно използване, направете следното:

 1. Щракнете върху бутона Списък и след това щракнете върху Запиши списъка за изпълнение като.

 2. Въведете уникално име за новия си списък за изпълнение и щракнете върху Запиши.

За да върнете записания си списък за записи за употреба отново, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Запис.

 2. Щракнете върху Списъци за изпълнение в навигационния екран.

 3. Изберете записания списък със записи от екрана "Подробни данни" и го плъзнете в екрана "Списък".

Сега сте готови да използвате отново списъка за изпълнение, за да записвате компактдискове.

Какво означава, когато Player казва, че "инспектира", след като е щракнато върху Стартирай записването?

Windows Media Player трябва само да "инспектира" песни, които не са били извличани или не са били изцяло изпълнявани преди от тази версия на Player, ако регулирането на нивото на звука е включено за записване на аудио компактдискове. Когато стъпките на инспектиране на процеса на запис отнема дълго време, Player може да има проблеми с определен файл на песен. Щракнете върху Спри записа, за да спрете процеса на запис, и изпълнете въпросната песен по какъвто и да е начин, за да се уверите, че Player може да я изпълни правилно. Ако не, файлът може да е повреден.

Ако това не разреши въпроса, опитайте или да премахнете въпросната песен от списъка за запис, или да придобиете (изтегляне или сваляне) песента отново и след това я изпълнете по какъвто и да е начин, за видите дали това поправя проблема. Ако песента не се изпълнява, но процесът на запис продължава, за да спрете при преглеждане на песента, опитайте да изключите регулирането на силата на звука:

 1. Щракнете върху стрелката под раздела Запис и след това върху Още опции.

 2. Изчистете квадратчето Приложи регулиране на нивото на звука през записите на CD и после щракнете върху OK.

 3. Опитайте се да запишете компактдиска отново.

Забележка:

 • Неупълномощената употреба и/или копиране на материали, защитени с авторски права, може да е нарушение на законите за авторско право в САЩ и/или други страни/региони. Защитените с авторски права материали включват без ограничение софтуер, документация, графика, музикален текст, снимки, графични колекции, филми и видеоклипове, звуци и музика (вкл. MP3 формат). Нарушението на международните или американските закони за авторско право подлежи на сериозна гражданска и/или наказателна отговорност.