Промяна на общите настройки на Internet Explorer

Тази информация важи за Windows Internet Explorer 7 и Windows Internet Explorer 8.

Покажи всички

Как да задам началната си страница?

Началната ви страница се показва, когато стартирате Internet Explorer за пръв път. Можете да създавате една начална страница или набор от начални страници, като добавяте множество уеб адреси. За повече информация вж. Променяне на началната страница на Internet Explorer.

Как да изтрия своите файлове за хронология и временни интернет файлове?

Можете да изтриете временни интернет файлове, бисквитки, хронологията на уеб страниците, съхранени записи на формуляри и съхранени пароли. Под Хронология на преглеждането щракнете върху Изтрий, за да изберете това, което искате да изтриете. За допълнителна информация вж. следните помощни теми:

Ако използвате Internet Explorer 8, можете да забраните на Internet Explorer да записва хронологията на преглеждането с помощта на сърфирането InPrivate. За повече информация за сърфирането InPrivate вж. Какво представлява сърфирането InPrivate?

Какво представляват настройките за търсене и как мога да ги променям?

Настройките за търсене ви позволяват да добавяте и премахвате машини за търсене, които да се използват с полето на търсене. Можете също да изберете машина за търсене по подразбиране.

За повече информация вж. следните помощни теми:

Какво мога да направя с настройките за раздели?

Настройките за преглеждане в раздели ви позволяват да променяте начина, по който Internet Explorer работи с разделите. За допълнителна информация вж. Преглеждане в раздели в Internet Explorer 8: често задавани въпроси. Ако използвате Internet Explorer 7, вж. Преглеждане в раздели в Internet Explorer: често задавани въпроси.

Какво са настройките на облика?

Следващата таблица описва настройките за облика на Internet Explorer

Настройка
Какво прави

Цветове

Позволява ви да зададете цветове за основния текст и фона. За повече информация относно промяната на цветове вж. Промяна на цветовете и шрифтовете, използвани за уеб страници.

Шрифтове

Позволява ви да променяте шрифтовете, използвани за показване на уеб страници. За повече информация относно промяната на шрифтовете вж. Промяна на цветовете и шрифтовете, използвани за уеб страници.

Езици

Позволява ви да изберете кой език да се използва за показване на уеб страници, както и в адресната лента. За повече информация относно промяната на езиците вж. Промяна на езиковите настройки на Internet Explorer.

Достъпност

Позволява ви да укажете на Internet Explorer да игнорира цветовете, стиловете за шрифтове и размера на текста, зададени в уеб страниците, както и да използвате цветовете, които си изберете. Можете също да зададете лист със стилове, който да бъде използван за форматиране на уеб страниците. За повече информация вж. Промяна на цветовете и шрифтовете, използвани за уеб страници и Използване на ваш собствен лист със стилове за форматиране на уеб страници.