Променяне на настройките за споделяне на медии в Windows Media Player

Можете да персонализирате начина, по който работи споделянето на медии. За информация за първите стъпки в споделянето на медии вж. Споделяне на вашите медии с други хора или устройства.

Покажи всички

За да изберете ръчно или автоматично оторизиране на устройства

Другите компютри и устройства от вашата мрежа не могат да изпълняват елементи от вашия компютър, докато не получат разрешение за достъп до вашата библиотека на Player. Можете или да изберете да разрешавате ръчно достъп до вашата библиотека само на конкретни компютри и устройства, или да разрешите всички компютри и устройства от мрежата да получават автоматично достъп до библиотеката.

 • Извършете едно от следните действия:

  • За да разрешавате ръчно на конкретни компютри и устройства достъпа до вашата библиотека, щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии. Щракнете върху Настройки и след това изчистете отметката от квадратчето Разрешавай автоматично на нови устройства и компютри.

   Ако бутонът Настройки не се появява в диалоговия прозорец Споделяне на медии, споделянето на медии не е включено. За информация как да включите споделянето вж. Споделяне на вашите медии с други хора или устройства.

   Когато квадратчето Разрешавай автоматично на нови устройства и компютри е изчистено и Player открие нов компютър или устройство във вашата мрежа, което няма разрешение за достъп до вашата библиотека на Player, ще бъдете подканени да конфигурирате ръчно компютъра или устройството за достъп до вашата библиотека. За информация как да конфигурирате компютрите или устройствата за достъп до вашата библиотека, вижте раздела в тази тема за персонализиране на устройствата, които имат имат достъп до вашата библиотека.

  • За да разрешавате автоматично на всички компютри и устройства от вашата частна мрежа да имат достъп до вашата библиотека, щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии. Щракнете върху Настройки и след това изберете квадратчето Разрешавай автоматично на нови устройства и компютри.

   Ако бутонът Настройки не се появява в диалоговия прозорец Споделяне на медии, споделянето на медии не е включено. За информация как да включите споделянето вж. Споделяне на вашите медии с други хора или устройства.

   Когато квадратчето Разрешавай автоматично нови устройства и компютри е избрано и Player открие нов компютър или устройство във вашата мрежа, което няма разрешение за достъп до вашата библиотека, на устройството или компютъра автоматично ще бъде разрешен достъп до вашата библиотека. Забележете, че това квадратче за отметка не отменя поправките, които правите в диалоговия прозорец Споделяне на медии - персонализиране. Ако например щракнете върху бутона Персонализиране и след това откажете на конкретно устройство достъп до вашата библиотека, той ще продължава да е отказан, дори ако квадратчето Разрешавай автоматично на нови устройства и компютри е избрано.

   Предупреждение

   • Ако изберете квадратчето Разрешавай автоматично нови устройства и компютри, всяко устройство от вашата мрежа ще има възможност да вижда и изпълнява всички елементи от вашата библиотека на Player. Ако например имате лаптоп и го използвате извън дома си (например на работа или на места, които предлагат публичен достъп до Интернет), може да по невнимание да споделите ваши медии с други компютри или устройства в това местоположение. По тази причина ви препоръчваме да изберете това квадратче за отметка само ако имате връзка със защитена мрежа (например домашна мрежа, защитена с парола) и ако се доверявате на всички устройства от тази мрежа. За допълнителна информация вж. Съображения за поверителност и защита при споделяне на медии.

За да персонализирате кои устройства да имат достъп до вашата библиотека на Player

Независимо дали сте избрали ръчно или автоматично оторизиране на устройства, можете да изберете дали да разрешите или откажете достъп до вашата библиотека за всяко конкретно устройство.

 1. Щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии.

 2. В полето Сподели моите медии с щракнете върху устройство.

  Ако полето Сподели моите медии с не се появи в диалоговия прозорец Споделяне на медии, споделянето на медии не е включено. За информация как да включите споделянето вж. Споделяне на вашите медии с други хора или устройства.

  За да идентифицирате устройството, щракнете с десния бутон върху него и след това щракнете върху Свойства. Можете да различавате устройства с едно и също име, като отидете на адреса за управление на достъпа до медии (MAC) на всяко устройство.

 3. Извършете едно от следните действия:

  • За да разрешите на устройството достъп до вашата библиотека на Player, щракнете върху Разреши.

  • За да забраните на устройството достъп до вашата библиотека на Player, щракнете върху Откажи.

  • За да откажете на устройството достъп до вашата библиотека на Player или до библиотеката на всеки друг на този компютър, щракнете с десния бутон върху устройството и след това щракнете върху Откажи за всички потребители.

  • За да премахнете устройството от списъка на наличните устройства, изключете устройството от вашата мрежа. В полето Сподели моите медии с щракнете с десния бутон върху устройството и след това щракнете върху Премахни от списъка.

За да персонализирате какви медии по подразбиране споделяте с устройствата

По подразбиране Player автоматично споделя файловете с музика, с видео и с картини от вашата библиотека с всички упълномощени компютри и устройства. Ако искате, може да изберете да споделяте по подразбиране само някои от тези типове медии. Можете също да изберете да споделяте само медии, които имат конкретна оценка със звезди или родителска оценка.

 1. Щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии.

 2. Щракнете върху Настройки.

  Появява се диалоговият прозорец Споделяне на медии - настройки по подразбиране.

  Ако бутонът Настройки не се появи в диалоговия прозорец Споделяне на медии, то споделянето на медии не е включено. За информация как да включите споделянето вж. Споделяне на вашите медии с други хора или устройства.

 3. В областта Типове медии изберете квадратчета за отметки до типовете медии, които искате да споделяте (например споделяне само на музика и картини).

 4. В областта Оценки със звезди изберете опциите и квадратчетата за отметки до оценките, които искате да споделяте (например споделяне само на съдържание, оценено с 4 или повече звезди).

 5. В областта Родителски оценки изберете опциите и квадратчетата за отметки до оценките, които искате да споделяте (например споделяне само на видео съдържание, което има конкретна оценка). Оценките, които се появяват в този списък, се базират на информацията за медията във вашите аудио и видеофайлове. Можете да променяте родителските оценки на вашите файлове чрез редактиране на атрибута Родителски оценки в библиотеката. За повече информация вж. Добавяне или редактиране на информация за медии.

  Забележете, че ако разрешите на друг компютър достъп до вашата библиотека на Player, всички потребители на този компютър, които включат опцията Търси медии, споделяни от други, ще имат достъп до това споделено съдържание. Не е възможно да споделите вашите медии само с конкретен потребител на компютър.

  Забележете също, че е възможно Player да не може да сподели всеки файл, който се намира във вашата библиотека. За да бъде споделен, оригиналният файл трябва да бъде съхранен в една от вашите следени папки и трябва да бъде от поддържан файлов тип. За допълнителна информация какво може да споделяте вж. Споделяне на мултимедийни файлове в мрежа.

За да персонализирате какви медии искате да споделяте с конкретни устройства

Можете или да изберете да споделяте едни и същи типове медии с всички устройства, или да персонализирате за всяко устройство типа на медиите, които споделяте. Можете например да изберете да споделяте видео с едно от устройствата на вашата мрежа, но не и с другите устройства.

 1. Щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии.

 2. В полето Сподели моите медии с изберете устройство, на което сте разрешили достъп до вашата библиотека, и след това щракнете върху Персонализиране.

  Появява се диалоговият прозорец Споделяне на медии - настройки по подразбиране.

  Ако полето Сподели моите медии с не се появи в диалоговия прозорец Споделяне на медии, споделянето на медии не е включено. За информация как да включите споделянето вж. Споделяне на вашите медии с други хора или устройства.

 3. Изчистете полето Използвай настройките по подразбиране.

 4. В областта Типове медии изберете квадратчета за отметки до типовете медии, които искате да споделяте (например споделяне само на музика и картини).

 5. В областта Оценки със звезди изберете опциите и квадратчетата за отметки до оценките, които искате да споделяте (например споделяне само на съдържание, Оценено с 4 или повече звезди).

 6. В областта Родителски оценки изберете опциите и квадратчетата за отметки до оценките, които искате да споделяте (например споделяне само на видео съдържание с оценка PG или G).

 7. (Опция) Повторете стъпки 2 до 6 за всички други компютри или устройства, които присъстват в полето Сподели моите медии с.

  Забележете, че ако разрешите на друг компютър да има достъп до вашата библиотека, всички потребители на този компютър, които включат опцията Търси медии, споделяни от други, ще имат достъп до това споделено съдържание. Не е възможно да споделите вашите медии само с конкретен потребител на компютър.

  Забележете също, че е възможно Player да не може да сподели всеки файл, който се намира във вашата библиотека. За да бъде споделен, оригиналният файл трябва да бъде съхранен в една от вашите следени папки и трябва да бъде от поддържан файлов тип. За допълнителна информация какво може да споделяте вж. Споделяне на мултимедийни файлове в мрежа.

За да промените името на вашата библиотека

Когато споделяте вашите медии с други устройства и компютри, медиите се идентифицират от тези устройства и компютри по името на вашата библиотека. Обикновено името на вашата библиотека е същото като името на вашия акаунт за Windows. Ако искате, можете да смените името на вашата библиотека с друго.

 1. Щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии.

 2. Щракнете върху Настройки.

  Появява се диалоговият прозорец Споделяне на медии - настройки по подразбиране.

  Ако бутонът Настройки не се появи в диалоговия прозорец Споделяне на медии, то споделянето на медии не е включено. За информация как да включите споделянето вж. Споделяне на вашите медии с други хора или устройства.

 3. В полето Споделяне на медии като въведете ново име за вашата библиотека.

За да изключите споделянето на медии за вас или за всички потребители на вашият компютър

Ако искате, можете да изключите споделянето на медии само за себе си или за всички потребители на вашият компютър.

 1. Щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии.

 2. Изчистете квадратчетата за отметки Търси медии, споделяни от други и Сподели моите медии с и след това щракнете върху OK.

  Щракването върху OK потвърждава, че искате да изключите споделянето за себе си. Ще бъдете попитани дали искате да изключите споделянето за всички други, които използват този компютър. Забележете, че ако оставите едно от квадратчета за отметки избрано, някои услуги за споделяне може да продължат да се изпълняват във фонов режим.

 3. Когато бъдете запитани дали да изключите споделянето за всички, които използват компютъра, направете едно от следните неща:

  • За да извършите промените спрямо всички потребители на вашия компютър (включително и за себе си), щракнете върху Да.

  • За да извършите промените само за себе си, щракнете върху Не.

За да промените настройките на вашата мрежа за споделяне на мултимедийни файлове

За да споделите вашите медии или да изпълнявате медии, които други са споделили с вас, вашият компютър трябва да бъде свързан към частна мрежа и мрежовите опции на Windows трябва да са конфигурирани правилно.

Player предоставя бърз начин за достъп до инструментите за управление на мрежи на Windows, които можете да използвате за ръчно превключване към частна мрежа, ако това е необходимо.

Има потенциален риск за поверителността и сигурността при ръчно превключване от публична мрежа към частна мрежа. За допълнителна информация вж. Съображения за поверителност и защита при споделяне на медии.

 1. Щракнете върху стрелката под раздела Библиотека и след това щракнете върху Споделяне на медии.

 2. Щракнете върху Работа в мрежа.

  Отваря се елементът "Център за мрежи и споделяне" в контролен панел. За информация как се използва центърът за мрежи и споделяне вж. "Поддръжка и помощ" за Windows.

  За допълнителна информация по въпроса за специфичните изисквания към мрежата и защитната стена при споделяне на мултимедийни файлове вж. Споделяне на мултимедийни файлове в мрежа.