Тази информация важи за Windows Internet Explorer 7 и Windows Internet Explorer 8.

Internet Explorer ви позволява да избирате шрифтовете и цветовете, които ще бъдат използвани за показване на уеб страници. Тези настройки ще влияят само върху уеб страници, които не указват цветове и шрифтове вътре в страницата. Ако искате да използвате избрани от вас цветове и шрифтове във всички уеб страници, независимо дали са зададен от дизайнера на уеб сайта, можете да замените настройките за шрифт и цвят на уеб сайта.

Покажи всички

За да зададете шрифтове и цветове на уеб сайт

За да избере шрифтовете и екранните цветове, които да бъдат използвани за уеб сайтове, които не задават тези настройки, следвайте тези стъпки.

  1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

  2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

  3. За да промените шрифта, щракнете върху раздела Общи, а след това щракнете върху Шрифтове. Задайте шрифтовете, които искате да използвате, а след това щракнете върху OK.

  4. За да промените използваните цветове, щракнете върху раздела Общи, а след това щракнете върху Цветове.

  5. Изчистете отметката от Използвай цветовете на Windows, а след това избере цветовете, които искате да използвате.

  6. Когато приключите с избора на цветове, щракнете върху OK.

За да замените настройките за шрифт и цвят на уеб сайта

Ако искате шрифтовете и цветовете, които зададете в Internet Explorer, да се използват за всички уеб сайтове, независимо от шрифтовете, зададени от дизайнера на уеб сайта, следвайте тези стъпки:

  1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

  2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

  3. Щракнете върху раздела Общи, а след това щракнете върху Достъпност.

  4. Изберете квадратчетата Игнорирай цветовете, указани на уеб страниците, Игнорирай стиловете за шрифт, указани на уеб страниците и Игнорирай размерите на шрифтовете, указани на уеб страниците, а след това щракнете двукратно върху OK.