Ако щракнете двукратно върху файл в Windows и се отвори грешна програма, изпълнете следните стъпки за да изберете програмата, която предпочитате да бъде използвана. Може да промените тази настройка за отделен файл или може да укажете на Windows да отваря всички файлове от този тип с избраната от вас програма.

  1. Отворете папката, където се намира файлът, който искате да промените.

  2. Щракнете с десния бутон върху файла, който искате да промените и след това, в зависимост от типа на файла, щракнете върху Отваряне с или посочете Отваряне с, след което щракнете върху Избор на програма по подразбиране.

  3. Щракнете върху програмата, която искате да използвате за отваряне на този файл.

  4. Направете едно от следните неща:

    • Ако искате всички файлове от този тип да бъдат отваряни със същата програма, отметнете квадратчето Винаги използвай избраната програма за отваряне на този тип файл, след което щракнете върху OK.

    • Ако искате единствено този файл да бъде отворен с програмата и само този път, изчистете отметката от квадратчето Винаги използвай избраната програма за отваряне на този тип файл, след което щракнете върху OK.