Промяна на размера или разделителната способност на снимка

Може да промените размера или разделителната способност на снимка, като промените:

  • Броя на пикселите. Разделителната способност или рязкостта на снимката се определя от броя на пикселите, които съдържа. Например, повечето пиксели подобряват разделителната способност на снимката, което ви дава възможност да отпечатвате по-големи копия без загуба на качеството на изображението. Не трябва да забравяте обаче, че колкото повече пиксели съдържа дадена снимка, толкова по-голям ще бъде размерът на файла със снимката.

  • Размерът на файла. Размерът на пространството, необходимо за снимката на вашия компютър, както и времето за изпращането му по електронната поща, се определят от размера на файла със снимката. Макар че повече пиксели често означава по-голям размер на файла, файловият тип на снимката (например JPEG или TIFF) обикновено влияе по-силно на размера на файла. Една снимка, записана във формат TIFF, ще бъде много по-голяма от същата снимка, записана във формат JPEG. Това е така, защото JPEG снимките са компресирани, което води до намаляване на размера на файла за сметка на слабо понижаване на качеството на изображението. Ако снимката вече не е във формат JPEG, обикновено може да спестите значително пространство като запишете същия файл във формат JPEG и след това изтриете оригиналната TIFF версия от вашия компютър.

Покажи всички

За да промените броя на пикселите (разделителната способност)

За да намалите броя на пикселите, така че снимката да може да бъде изпратена на друго лице с имейл съобщение, вж. Изпращане на снимки или видеофайлове по електронна поща.

Има множество разпространени програми за редактиране на снимки, които притежават функция за променяне на размерите, с която се променя броят на пикселите.

За да промените размера на файла

За да намалите броя на пикселите, така че снимката да може да бъде изпратена на друго лице с имейл съобщение, вж. Изпращане на снимки или видеофайлове по електронна поща.

Много от популярните програми за редактиране на снимки ви дават възможност да променяте нивото на качество на една JPEG снимка при записването й. Когато използвате програмата, потърсете в диалоговия прозорец Запиши като на програмата опция за промяна на степента на компресиране или на нивото на качество. Колкото по-ниско е качеството (или по-висока е степента на компресиране), толкова по-малък ще бъде файлът, след като бъде записан.