Компресираните файлове заемат по-малко място и могат да бъдат прехвърляни на други компютри по-бързо, отколкото некомпресираните файлове. С компресираните файлове и папки се работи по същия начин, както с некомпресираните файлове и папки. Можете да комбинирате няколко файла в една компресирана папка, което прави по-лесно споделянето на група от файлове, тъй като вместо няколко трябва да прикачите само един файл към имейл съобщение.

Покажи всички

Компресиране на папка или файл

 1. Намерете файла или папката, които искате да компресирате.

 2. Щракнете с десен бутон върху файла или папката, посочете Изпрати до и после щракнете върху Компресирана (със ZIP) папка.

  Създава се нова, компресирана папка. За да я преименувате, щракнете с десен бутон върху папката, изберете Преименуване, и въведете новото име.

Извличане на файлове и папки от компресирана папка

 1. Намерете компресираната папка, от която искате да извлечете файлове или папки.

 2. Извършете едно от следните действия:

  • За да извлечете само един файл или папка, щракнете двукратно върху компресираната папка, за да я отворите. След това плъзнете файла или папката от компресираната папка в новото местоположение.

  • За да извлечете цялото съдържание на компресираната папка, щракнете с десен бутон върху нея, изберете Извлечи всичко и после следвайте инструкциите.

Бележки

 • Ако добавяте шифровани файлове към компресирана папка, файловете ще бъдат дешифрирани, когато се извличат, което може да доведе до непреднамерено разкриване на лични данни или конфиденциална информация. По тази причина трябва да избягвате компресирането на шифровани файлове.

 • Някои типове файлове, като JPEG картини, вече са силно компресирани. Ако компресирате няколко JPEG картини в папка, общият размер на папката ще бъде горе-долу колкото общият размер на оригиналните картини, понеже форматът JPEG е по начало компресиран. Ако искате да направите картините по-малки, за да ги изпратите в имейл, вж. Изпращане на картини или видео в имейл.

 • Ако вече сте създали компресирана папка и искате да добавите нов файл или папка в нея, плъзнете файловете, които желаете да добавите, върху компресираната папка.