Демонстрация: Какво представляват потребителските акаунти

Изображение на ролка с филмова лента

Няколко души лесно могат да споделят един-единствен компютър, като бъдат създадени отделни потребителски акаунти. Тази демонстрация ще ви помогне да разберете различните типове потребителски акаунти и как те влияят на това, което можете да вършите с компютъра. Може да разберете и как се сменя паролата и други настройки на вашия акаунт, както и как се задават нови акаунти за други лица, използващи вашия компютър.

Прочетете текста

При Windows Vista е лесно на един компютър да работят много хора.

Всяко лице може да има отделен потребителски акаунт с персонализирани настройки и предпочитания. Всеки потребител например може да си избере уникален фон и цветова тема на работния плот.

Типът потребителски акаунт, който имате, определя вашите привилегии в компютъра. Има два основни типа акаунти. Акаунт на администратор се създава при инсталирането на Windows. Той ви дава пълен достъп до компютъра. Тук обърнете внимание, че администраторът има достъп както до своите файлове, така и до тези на другите потребители

Стандартен потребителски акаунт ви позволява да изпълнявате общи задачи и да работите със своите файлове. Не можете обаче да виждате файловете на другите потребители и да променяте техните настройки.

Нека сега влезем в един акаунт. Началният екран се появява, когато стартирате Windows, и показва всички акаунти на компютъра. Ключът към вашия акаунт е вашата парола.

След като влезете, в менюто "Старт" се показва името и изображението на вашия акаунт. За да управлявате настройките на вашия акаунт, трябва да отидете в контролния панел, да щракнете върху Потребителски акаунти и семеен контрол и после да щракнете върху Потребителски акаунти. Тук виждате, че в момента използвате стандартен акаунт.

И също тук можете да промените настройките на своя акаунт, например парола или снимка. Нека сменим снимката.

Обърнете внимание, че до тези задачи има означение на щит. Това означава, че изискват привилегии на администратор. Когато например щракнем върху Управление на друг акаунт, от нас се иска да представим паролата за административен акаунт. Да го направим сега.

Оттук можем да променим настройките на всеки потребителски акаунт и да добавяме нови акаунти в компютъра. Сега да създадем нов акаунт. Въвеждате име на акаунта и после избирате типа на акаунта. Повечето хора трябва да използват стандартен акаунт. След като създадете акаунта, не забравяйте да зададете парола. Това не позволява на другите достъп до файловете на съответния потребител.

Когато друго лице поиска да използва компютъра, трябва да превключите на друг акаунт. Може да превключите акаунти, като щракнете тук в менюто "Старт" и после щракнете върху Смяна на потребител. Ако не виждате тази опция, щракнете върху Излизане.

След като отново се върнете в началния екран, можете да изберете друг акаунт. Тук виждате акаунта, който току-що създадохте.

Сега знаете основните положения при работа с потребителски акаунти.