Можете да споделяте файлове и папки по няколко различни начина. Най-обикновеният начин да се споделят файлове в Windows е да ги споделяте направо от компютъра ви. Windows предлага два варианта за споделяне на файлове по този начин: можете да споделяте файлове от всяка папка в компютъра ви или от публичната ви папка. Кой метод да използвате зависи от това къде искате да съхранявате споделените папки, с кого искате да ги споделяте и какъв контрол искате да имате над файловете. Всеки метод ви позволява да споделяте файлове или папки с някой, който използва вашия компютър или друг компютър в същата мрежа. Ако търсите допълнителни начини да споделяте файлове, тази статия ще ви даде идея и за други методи, които можете да използвате.

Споделяне на файлове от произволна папка в компютъра ви

С този метод на споделяне можете да решавате кой да има възможност да променя споделяните от вас файлове и какъв вид промени (ако такива са допустими) да може да прави. Това се постига чрез задаване на разрешения за споделяне. Разрешенията за споделяне могат да бъдат дадени на отделно лице или на група потребители в същата мрежа. Например, може да позволите на някои хора да разглеждат споделяните файлове, а на други - да имат право както да ги разглеждат, така и да ги променят. Хората, с които споделяте, ще могат да виждат само онези файлове, които споделяте с тях.

Можете да използвате този метод за споделяне като начин за достъп от вас до споделяните файлове, когато използвате друг компютър, понеже всички файлове, които споделяте с други хора, са видими също и за вас от друг компютър.

За указания как да споделяте файлове във всяка папка на вашия компютър вижте Споделяне на файлове с някой.

Забележка

 • Ако компютърът ви е в работна група, имате опцията да включвате или изключвате защитата с парола. Ако защитата с парола е включена, лицето, с което споделяте, трябва да има потребителски акаунт и парола на вашия компютър, за да има достъп до файловете и папките, които споделяте. Можете да включвате и изключвате защитата с парола в "Център за мрежи и споделяне".

Споделяне на файлове в публичната папка на компютъра ви

При този метод на споделяне вие копирате или премествате файлове в публичната папка и ги споделяте от това местоположение. Ако включите споделянето на файлове за публичната папка, всеки с потребителски акаунт и парола за компютъра ви, както и всеки в мрежата ви, ще може да вижда файловете в публичната папка и нейните подпапки. Не можете да ограничавате хората да виждат само някои от файловете в публичната папка. Можете, обаче, да зададете разрешения, които да ограничат достъпа на хората до публичната ви папка изобщо или да ги ограничат само да не променят файловете и да не създават нови.

Ако не сте в домейн, можете също да включите разрешеното с парола споделяне. Това ограничава достъпа до публичната ви папка само за хора с потребителски акаунт и парола за вашия компютър. По подразбиране мрежовият достъп до публичната ви папка е изключен, докато не го разрешите.

За указания как да споделяте файлове чрез използване на публичната папка вижте Споделяне на файлове с някой и Споделяне на файлове в публичната папка.

Изображение на публичната папка
Публичната папка

Кой метод за споделяне да се използва

При вземане на решение дали да споделяте файлове чрез публичната си папка или от произволна папка трябва да се отчетат няколко фактора.

Използвайте за споделяне коя да е папка, ако:

 • Предпочитате да споделяте файлове направо от местоположението, където се съхраняват (типични това са папки "Документи", "Картини" или "Музика"), и искате да избегнете записването им в публичната папка.

 • Искате да сте в състояние да задавате индивидуални разрешения за споделяне, вместо за всички в мрежата, и да давате на хората по-голям или по-ограничен достъп (или изобщо не им давате достъп).

 • Споделяте голям обем цифрови снимки, музика и други големи файлове, за които би било неудобно да ги копирате в отделна споделена папка. Може да не желаете тези файлове да заемат място на две различни места в компютъра ви.

 • Често създавате нови файлове или актуализирате файлове, които искате да споделите, но не желаете да се занимавате да ги копирате в публичната ви папка.

Използвайте за споделяне публичната папка, ако:

 • Предпочитате простотата при споделянето на вашите файлове и папки от едно местоположение на компютъра ви.

 • Искате да сте в състояние бързо да видите всичко, което споделяте с другите, чрез едно поглеждане в публичната ви папка.

 • Искате всичко, което споделяте, да се намира отделно от вашите папки "Документи", "Картини" и "Музика".

 • Искате да зададете разрешение за споделяне с всички в мрежата и не желаете да си създавате главоболия със задаването на индивидуални разрешения за отделните хора.

За повече информация вж. Споделяне на файлове в публичната папка.

Други начини за споделяне на файлове

Има няколко други начина да споделяте файлове, които не изискват да го правите от специални папки. Можете да споделяте файлове, като използвате:

 • Мрежа "компютър към компютър". Ако искате да споделите файлове между два компютъра, които не са в една мрежа, но се намират в една стая, можете да създадете мрежа "компютър към компютър", известна и като ad hoc мрежа. Мрежата "компютър към компютър" представлява временна връзка между компютри и устройства, използвана със специална цел, например споделяне на документи по време на събрание. За повече информация вж Създаване на мрежа "компютър към компютър" (ad hoc мрежа).

 • Преносими носители. Можете да копирате файлове на всякакви преносими носители, в това число преносими твърди дискове, компактдискове, DVD дискове и карти с флаш памет. После можете да вкарате или включите тези носители в друг компютър и да копирате файлове на този компютър, или да дадете преносимите носители на хората, с които искате да споделите файловете и да ги оставите сами да си ги копират. За повече информация вж. Копиране на файлове на друг компютър.

 • Електронна поща. Ако имате само един-два файла за споделяне и ако те не са много големи, може би най-просто е да ги споделите, като ги прикачите към съобщение на електронната поща. За информация как да изпращате прикачени файлове с Windows Mail вижте Изпращане на прикачен файл в съобщение на Windows Mail.

 • Място за съвместна работа в Windows. Тази функционална възможност на Windows ви позволява да създадете сесия, по време на която да споделите документи, програми или вашия работен плот с другите участници в сесията. За повече информация вж. Windows Място за съвместна работа: често задавани въпроси

 • Съвместима с Windows програма за споделяне на файлове. Има голям брой налични програми, създадени да помогнат на хората в споделянето на файлове.

 • Интернет. Съществуват много уеб сайтове, имащи за цел да споделяте снимки и друг тип файлове.

 • Незабавни съобщения. Повечето програми за обмен на незабавни съобщения ви позволяват да споделяте файлове с хора, с които провеждате онлайн чат.