Форматиране на дискове и дискови устройства

Твърдите дискове, които са основните устройства за съхранение на компютъра, трябва да се форматират преди да могат да се използват. Форматирането на диск означава конфигурирането му с файлова система, за да може Windows да съхранява информация върху него. Твърдите дискове в нови компютри с Windows са предварително форматирани. Ако закупите допълнителен твърд диск, за да увеличите мястото на компютъра, най-вероятно ще трябва да го форматирате.

Други типове устройства за съхранение, вкл. USB флаш устройства и флаш карти с памет също може да са предварително форматирани от производителя. Компактдисковете и DVD дисковете използват формати, които се различават от тези на твърдите дискове и преносимите устройства за съхранение. За информация за форматиране на компактдискове и DVD дискове вж. Кой формат за компактдиск или DVD диск да използвам?

Предупреждение!

  • При форматиране се изтриват всички съществуващи файлове на твърдия диск. Ако форматирате този дял, всички данни в него се изтриват за постоянно.

Тук можете да намерите отговори на някои често срещани въпроси за форматиране на дискове и дискови устройства.

Покажи всички

Колко често трябва да се форматират дискове?

Обикновено само при добавяне на нов диск към компютъра. Ако инсталирате нов твърд диск на компютъра, той трябва да е форматиран с файлова система, напр. NTFS, преди Windows да може да съхранява файлове върху него.

Какво прави преформатирането на твърдия диск?

Преформатирането означава форматиране на твърд диск или на дял, който вече е бил форматиран, или съдържа данни върху себе си. Преформатирането на диск изтрива всички данни на диска.

В миналото преформатирането на твърдия диск и преинсталирането на Windows се препоръчваше понякога като метод за коригиране на сериозен проблем в компютъра. Преформатирането би могло до коригира проблема за сметка на изтриването на всичко в компютъра. Тогава ще трябва да преинсталирате програмите си, използвайки оригиналните файлове за инсталация или дискове, а след това да възстановите всичките си лични файлове, като документи, музика и картини, от архиви, които преди това сте направили.

Днес тази версия на Windows предлага няколко опции за възстановяване, които са по-малко драстични и предоставят по-добро начало за коригиране на проблемите в компютъра. За повече информация потърсете "Възстановяване на системата" в "Помощ и поддръжка на Windows". Преформатирането и преинсталирането трябва да се прилагат само в краен случай, т.е. да се изпълняват само ако всички други възможности за възстановяване и диагностика се окажат неуспешни.

Защо е нужно твърдият диск да се форматира?

Преди да можете да форматирате твърдия диск, трябва първо да създадете един или повече дялове в него. След като създадете дялове на диска, можете да форматирате всеки от тях. (Термините "дял" и "том" често се използват взаимозаменяемо). Твърдият диск може да се раздели на един или на няколко дяла. На всеки дял се присвоява буква. За повече информация вж. Създаване и форматиране на дял на твърд диск.

Каква файлова система да използвам?

За тази версия на Windows най-добрият избор за твърди дискове е NTFS. Някои по-стари версии на Windows изискват FAT32, поради което има случаи като компютър с няколко операционни системи, при което се изисква FAT32. За повече информация вж. Сравнение между файловите системи NTFS и FAT.

Какво представлява бързото форматиране?

Бързо форматиране е опция за форматиране, която създава файлова таблица на твърдия диск, но не изтрива изцяло информацията в него. Бързото форматиране е много по-бързо от обикновеното, при което се изтриват всички данни от диска.

Какво представляват дяловете и томовете?

Дялът е място на твърдия диск, който може да се форматира и на който може да се присвои буква. На основен диск (най-често срещания тип диск при персоналните компютри) томът е форматиран основен дял или логическо устройство. (Термините "дял" и "том" често се използват взаимозаменяемо). Системният дял обикновено е с буквата C. Буквите A и B са резервирани за преносими устройства или флопидискови устройства. Твърдите дискове на някои компютри са форматирани като един дял и имат присвоена буквата C за целия диск. При други компютри може да има още дялове с инструменти за възстановяване, в случай че информацията от дял C се повреди или стане неизползваема.

Как се създават повече дялове?

Още дялове или томове могат да се създадат само ако на твърдия диск има неразпределено място, което е неформатирано и не е част от съществуващ дял или том. За да създадете неразпределено място, трябва да свиете тома или да използвате инструмент за работа с дялове. За повече информация вж. Може да ли отново да се създадат дялове на твърдия диск.

Как се добавя нов твърд диск?

Ако добавяте вътрешен твърд диск, вж. информацията за него. Ако инсталирате външен твърд диск, който е свързан чрез USB кабел, то тази версия на Windows трябва да разпознае твърдия диск. Ако тази версия на Windows не разпознае диска, вж. Създаване и форматиране на дял на твърдия диск.

Реших да преформатирам твърдия диск и да преинсталирам Windows, но когато се опитам да форматирам твърдия диск, Windows казва, че не може да изпълни преформатирането.

Не можете да преформатирате диск или дял, който се използва в момента, включително дял, който съдържа Windows. Това е функция за безопасност, която не ви позволява да изтриете случайно Windows. За да преформатирате твърдия диск на компютъра и да преинсталирате Windows, рестартирайте компютъра си, използвайки инсталационния диск на Windows (което обикновено се нарича начално стартиране от инсталационния диск). По време на процеса на инсталиране можете да зададете дялове и да преформатирате твърдия диск, а после да преинсталирате Windows. Този процес ще изтрие всичките ви файлове и програми, така че внимавайте да сте архивирали файловете с данни и програми, преди да започнете. За повече информация потърсете Windows "Помощ и поддръжка" в "Инсталиране и преинсталиране на Windows."

Имам система с двойно начално стартиране на системата, с Windows XP в единия дял и Windows Vista в друг дял. Вече не използвам Windows XP и искам да освободя това пространство. Мога ли безопасно да изтрия или преформатирам дела с Windows XP?

Изтриването на дял, който съдържа оригиналната операционна система в система с няколко начални стартирания, може да направи системата ви неработоспособна. Този дял съдържа системни файлове, необходими на базовата входно-изходна система (BIOS) на компютъра при стартирането му, независимо коя операционна система искате да използвате.

Все пак можете да имате достъп до файлове, съхранени в дяла на Windows XP, както и до всяко свободно място от Windows Vista, така че свободното място в дяла на Windows XP не се губи. Можете да създадете преки пътища както до нови, така и до съществуващи папки в дяла на Windows XP, за да направите достъпа до мястото за съхранение по-лесен. За повече информация вижте Преки пътища: често задавани въпроси.

Ако искате да премахнете Windows XP от компютъра за постоянно, то обмислете изпълнението на чисто инсталиране на Windows Vista. Рестартирайте компютъра, използвайки инсталационния диск на Windows Vista (което е познато като начално стартиране от инсталационен диск). По време на процеса на инсталиране можете да зададете дялове и да преформатирате твърдия диск, а после да преинсталирате Windows. Процесът ще изтрие всичките ви файлове и програми, така че внимавайте да сте архивирали данните си и да сте осигурили дискове с инсталационни програми или файлове, преди да започнете. За повече информация потърсете Windows "Помощ и поддръжка" в "Инсталиране и преинсталиране на Windows."