Звуковите карти позволяват на компютъра да изпълнява музика и звуци чрез високоговорителите, свързани към него. Почти всички нови компютри се произвеждат с вградени звукови карти. Можете да инсталирате звукова карта, ако съответният компютър не разполага с инсталирана такава карта, както и ако желаете да актуализирате възможностите на компютъра за възпроизвеждане или записване на звук.

Съществуват три типа звукови карти: вградени в дънната платка на компютъра звукови карти, както вътрешни и външни звукови карти. В тази статия е описан начинът за инсталиране на вътрешна звукова карта, която се поставя в разширен слот вътре в компютъра. Звуковите карти могат да се премахват от дънната платка, въпреки че ще можете да инсталирате вътрешна или външна звукова карта, като забраните звуците от дънната платка. Външните звукови карти обикновено се свързват чрез USB съединител. За информация относно инсталирането на външна звукова карта и други USB устройства вж. Инсталиране на USB устройство.

Преди да инсталирате дадена звукова карта, прегледайте документацията към нея. Указанията в настоящото са твърде общи, а документацията към звуковата карта може да съдържа важна информация за инсталиране на картата. Уверете се също, че сте проверили в документацията, придружаваща компютъра, за това дали отварянето на компютъра ще засегне условията в гаранцията му.

Преди да инсталирате звукова карта, ще са ви необходими следните неща:

 • Звуковата карта за инсталиране.

 • Кръстата отвертка за отваряне на компютъра (ако ще ви трябва).

 • Компактдискът, DVD дискът или носителят, доставен със звуковата карта (ако има такъв), който трябва да съдържа драйвери и други програми.

Покажи всички

Отваряне на капака на компютъра

 1. Изключете компютъра и извадете кабелите от източника на захранване. Това е много важно, тъй като инсталирането на карта в неизключен компютър може да повреди картата или самия компютър, а също така може да ви удари ток.

 2. Отворете капака на компютъра. Погледнете на капака на компютъра (обикновено на гърба му) за болтове или фиксатори за отваряне. Документацията към компютъра обикновено включва и инструкции за отваряне на капака.

 3. След като отворите капака на компютъра, се заземете, като докоснете захранването (металната кутия около куплунга, в която се включва захранващият кабел). Така ще се предпазят новата карта и съществуващите компютърни компоненти от статично електричество.

Премахване на съществуваща звукова карта

Ако разполагате с вътрешна звукова карта, трябва да я премахнете преди да инсталирате новата карта. Ако звуковата карта на компютъра е вградена в дънната платка, можете да преминете към "Инсталиране на нова звукова карта".

 1. Намерете звуковата карта. Ако не сте сигурни точно коя карта е звуковата, проследете кабелите на високоговорителите (те са свързани към гърба на звуковата карта), след което вижте в кой слот е поставена картата.

 2. Изключете кабелите на високоговорителите и микрофона от гърба на звуковата карта.

 3. Ако в компютъра има кабел, свързващ звуковата карта и CD-ROM устройството, изключете и него. Много нови компютри не разполагат с такъв кабел. Можете да пропуснете тази стъпка, ако той не се намира там.

 4. Отвинтете болта, който прикрепя звуковата карта на мястото й.

 5. Издърпайте внимателно звуковата карта от слота. Не усуквайте и не извивайте картата, докато я изваждате.

  Забележка

  • Може да е необходимо няколко пъти да издърпате леко нагоре и отново да натиснете картата внимателно, за да може да я извадите. Дори и да възнамерявате да изхвърлите старата звукова карта, бъдете внимателни при премахването й, тъй като може да повредите дънната платка. Ако ви е трудно да я извадите, по-добре не бързайте да я насилвате, а внимателно я издърпайте и извадете, за да не повредите дънната платка.

 6. Ако няма да инсталирате нова звукова карта, поставете капак на слота (ако разполагате с такъв), след което завинтете отново болта на мястото му. След което затворете капака на компютъра и завинтете всички болтове, които сте отвинтили при неговото отваряне.

Инсталиране на нова звукова карта

 1. Намерете разширителния слот в компютъра, в който трябва да се постави новата звукова карта. Ако сте отстранили звукова карта от компютъра, можете да използвате същия слот, при условие че новата карта използва същия тип разширителен слот. Проверете документацията към компютъра, ако е необходимо да определите типа на наличните разширителни слотове.

 2. Поставете внимателно звуковата карта върху самия слот. Изравнете изводите на звуковата карта със слота, след което натиснете картата надолу, така че тя да влезе докрай в слота. Проверете дали картата е поставена добре и докрай в слота. Ако изводите на картата не са напълно подравнени с тези на разширителния слот, картата няма да работи правилно.

 3. Ако компютърът разполага с аудиокабел за директна връзка на CD-ROM устройството със звуковата карта, намерете го и го включете към картата. Проверете в документацията към звуковата карта, за да определите местоположението на CD-ROM аудиосъединителя върху картата. Имайте предвид, че този кабел в повечето случаи не е необходим за наличния аудиохардуер, както и че включването му е по желание.

 4. Завинтете звуковата карта към рамката на кутията. Внимавайте да не изкривите звуковата карта или рамката на кутията, докато затягате болта. По-добре да затегнете болта съвсем малко повече, отколкото при затягането му с пръсти, за да не изкривите рамката на кутията или картата.

 5. Затворете капака на компютъра и завинтете всички болтове, които сте отвинтили при отваряне на капака. Включете високоговорителите, както и микрофона (ако разполагате с такъв), към новата звукова карта.

 6. Свържете компютъра отново към източника на захранване, след което го включете.

  Windows ще инсталира необходимия драйвер за новата звукова карта. Ако вашата звукова карта се придружава от диск, съдържащ софтуер, инсталирайте го сега. Проверете информацията, придружаваща вашата звукова карта, за да видите какви стъпки са необходими за инсталирането на софтуера.

  Ако Windows не разпознае вашата звукова карта и нямате драйвера, придружаващ вашата звукова карта, трябва сами да намерите драйвер. (Драйверите позволяват Windows да разпознае вашето устройство.) Посетете уеб сайта на производителя на вашата звукова карта и проверете раздела за поддръжка за наличие на драйвер, който можете да изтеглите. За допълнителна информация вж. Отстраняване на проблеми със звука и Отстраняване на проблеми с драйвери.