В тази статия ще откриете инструкции за:

 • Надстройка до Windows Vista, когато на компютъра ви вече има версия на Windows XP Home Edition или Windows XP Professional и искате да запазите файловете, настройките и програмите.

 • Инсталиране на нова или чиста версия на Windows, когато:

  • Искате да замените настоящата операционна система.

  • Искате да инсталирате Windows Vista на отделен дял на твърдия диск, и разполагате с операционна система на компютъра и със свободен дял.

  • Имате компютър без инсталирана операционна система.

 • Преинсталирате Windows Vista, когато искате да възстановите настройките по подразбиране на Windows, или когато възникнат проблеми с Windows и искате да инсталирате отново, като извършите чисто инсталиране.

Забележка:

По време на процеса на инсталиране ще ви трябва:

 • Инсталационният диск за Windows (DVD или компактдиск).

 • Продуктовият ключ за Windows (25 знака). Можете да намерите вашия продуктов ключ изписан върху компютъра или калъфката на инсталационния диск на Windows. Стикерът на продуктовия ключ изглежда така:

  Изображение на стикер с продуктовия ключ на Windows
  Стикер с продуктовия ключ на Windows

  Отидете онлайн, за да видите и други стикери.

 • Името на вашия компютър. Необходимо е да предоставите името на компютъра, ако той е свързан към мрежа. Ако използвате Windows XP, ето как ще намерите името на ваия компютър:

  • Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон на мишката върху Моят компютър и след това изберете Свойства.

   Името на компютъра се показва в раздела Име на компютър.

Може да се наложи и да решите дали да инсталирате 32-битова или 64-битова версия на Windows Vista. За помощ при това решение вж. 32-битова и 64-битова версия на Windows: често задавани въпроси.

За повече информация по въпроса за инсталирането и надстройката на 32-битовите и 64-битовите версии на Windows отидете на Възможности за инсталиране на Windows Vista (32-битова версия). или Възможности за инсталиране на Windows Vista (64-битова версия) онлайн.

Предупреждение!

 • Преди да инсталирате Windows не забравяйте да забраните антивирусния софтуер и да архивирате файловете на външен твърд диск, DVD диск или компактдиск, USB флаш устройство или в мрежова папка.

Надстройване до Windows Vista

Когато надстройвате до Windows Vista, вие запазвате файловете, настройките и програмите си за текущата версия на Windows.

Важно: Използвайте следната процедура само ако надстройвате от 32-битова версия на Windows XP до 32-битова версия на Windows Vista.

Преди да започнете надстройката:

 • Проверете съвместимостта на вашия хардуер. Посетете Windows Vista Upgrade Advisor на уеб сайта на Microsoft. Алтернативно, можете да изпълните Windows Vista Консултант за надстройка по време на надстройването, като щракнете върху Проверявай съвместимостта онлайн в страницата Инсталиране на Windows.

 • Проверете дали е инсталиран Windows XP Service Pack 2, преди да започнете да надстройвате компютър, на който се изпълнява Windows XP, до Windows Vista. Ако използвате Windows XP, ето как може да видите дали на вашия компютър се изпълнява Windows XP Service Pack 2:

  • Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон на мишката върху Моят компютър и след това изберете Свойства.

   В раздела Общи проверете дали се вижда Service Pack 2 в областта Система.

  Ако Windows XP Service Pack 2 не е инсталиран, трябва да го инсталирате, преди да започнетенадстройката до Windows Vista. Може да получите Windows XP Service Pack 2, като отидете на Актуализация на Windows онлайн.

Предупреждение!

 • Ако имате копие за надстройване на 32-битова версия на Windows Vista, трябва да стартирате инсталирането на Windows, докато изпълнявате съществуващата версия на Windows.

Забележки:

 • Ако използвате четец на пръстови отпечатъци или друго биометрично устройство при регистриране в компютъра, преди надстройването проверете дали сте записали паролата. Трябва да се регистрирате, като въведете потребителското име и парола първия път, когато използвате Windows след надстройката.

 • За подробна информация по въпроса за надстройката от езикови версии на Windows XP до Windows Vista отидете на Не може да извършвате надстройка от някои езикови версии на Windows XP до Windows Vista онлайн.

 1. Поставете инсталационния диск на Windows в DVD или CD устройството на компютъра. Трябва да започнете инсталирането на Windows, докато се изпълнява вашата съществуваща версия на Windows.

 2. В страницата Инсталиране на Windows щракнете върху Инсталирай сега.

  Картина на страницата за инсталиране на Windows
  Инсталиране на страницата на Windows
 3. Препоръчително е да инсталирате най-новите актуализации от страницата Получаване на важните за инсталирането актуализации, за да гарантирате, че инсталирането ще премине успешно, както и с цел предпазване на компютъра от заплахи за защитата. Необходимо е компютърът да е свързан към интернет, за да може да получите инсталационните актуализации.

 4. На страницата Въвеждане на продуктовия ключ за активиране настоятелно ви препоръчваме да въведете 25-знаковия си продуктов ключ, за да избегнете проблеми с активирането.

 5. В страницата Прочетете условията за лицензиране щракнете върху Приемам лицензионните условия (ако приемате лицензионните условия).

 6. В страницата Какъв тип инсталиране желаете? щракнете върху Надстройка, за да започнете надстройката. Може да видите отчет за съвместимост.

  Картина на страницата "Какъв тип инсталиране желаете?"
  В страницата "Какъв тип инсталиране желаете?" щракнете върху "По избор".
 7. Следвайте инструкциите.

Чисто инсталиране на Windows

Може да използвате следната процедура при извършване на чисто инсталиране на 32-битова или 64-битова версия на Windows Vista.

При чисто инсталиране съществуващата версия на Windows, включително всички файлове, настройки и програми, ще бъдат заменени автоматично. Можете да архивирате файловете и настройките, но трябва да преинсталирате ръчно програмите и да възстановите архивираните файлове, след като инсталирането завърши. За информация по въпроса как да възстановите файловете си след чисто инсталиране, отидете на Възстановяване на вашите лични файлове след извършване на потребителско инсталиране онлайн.

Използвайте чисто инсталиране, ако на компютъра ви няма инсталирана операционна система или ако искате да изтриете досегашната си операционна система и да я замените с Windows Vista, както и ако искате да създадете дялове на твърдия диск и да инсталирате Windows Vista на конкретен дял.

Преди да инсталирате Windows, проверете съвместимостта на хардуера. Посетете Windows Vista Upgrade Advisor на уеб сайта на Microsoft. Алтернативно, можете да изпълните Windows Vista Консултант за надстройка по време на надстройването, като щракнете върху Проверявай съвместимостта онлайн в страницата Инсталиране на Windows. Ако стартирате инсталацията от инсталационен диск, тази връзка към Windows Vista Консултант за надстройка не се появява на страницата "Инсталиране на Windows".

Забележка:

 • Не можете да инсталирате копие за надстройване на Windows Vista върху дял, освен ако вече има инсталирано копие на Windows 2000 или Windows XP на този дял. В зависимост от това, към и от коя версия на Windows извършвате надстройката, може да се наложи да извършите чисто инсталиране.

 1. Включете компютъра, поставете инсталационния диск на Windows в DVD или CD устройството, след което направете едно от следните неща:

  • Ако на компютъра вече има инсталирана операционна система, както и ако не искате да създавате, разширявате, изтривате или форматирате дяловете на твърдия диск, преминете на стъпка 2.

  • Ако на компютъра няма инсталирана операционна система, както и ако искате да създадете, разширите, изтриете или форматирате дяловете на твърдия диск, трябва да рестартирате компютъра, докато инсталационният диск е поставен в CD или DVD устройството. Така компютърът ще се стартира (или "зареди") от инсталационния компактдиск или DVD диск. Ако се покаже съобщение да натиснете клавиш, за да заредите от DVD диска или компактдиска, натиснете който и да е клавиш. Ако страницата за инсталиране на Windows се покаже, преминете към стъпка 2.

   Ако не се покажат страницата за инсталиране на Windows и съобщение с подкана да натиснете клавиш за стартиране на компактдиска или DVD диска, е необходимо да зададете на компютъра да използва CD или DVD устройството като стартиращо устройство. Това означава, че трябва да зададете CD или DVD устройството като първото стартиращо устройство в основната входно-изходна система (BIOS). За да разберете как да направите това, вж. Стартиране на Windows от компактдиск или DVD диск. След като изберете съответното DVD или CD устройство като стартиращо, рестартирайте компютъра, а след това стартирайте Windows от инсталационния компактдиск или DVD диск, както е описано по-горе.

 2. Изпълнете инструкциите, които ще се покажат в страницата Инсталиране на Windows, след което щракнете върху Инсталирай сега.

 3. Препоръчително е да инсталирате най-новите актуализации от страницата Получаване на важните за инсталирането актуализации, за да гарантирате, че инсталирането ще премине успешно, както и с цел предпазване на компютъра от заплахи за защитата. Необходимо е компютърът да е свързан към интернет, за да може да получите инсталационните актуализации.

 4. На страницата Въвеждане на продуктовия ключ за активиране настоятелно ви препоръчваме да въведете 25-знаковия си продуктов ключ, за да избегнете проблеми с активирането.

  Забележка:

  • Ако имате копие за надстройване на 32-битова версия на Windows Vista, ще видите съобщение, подканящо ви да рестартирате компютъра и да стартирате инсталирането на Windows от съществуващата операционна система.

 5. В страницата Прочетете условията за лицензиране щракнете върху Приемам лицензионните условия (ако приемате лицензионните условия).

 6. В страницата Какъв тип инсталиране желаете? щракнете върху По избор.

  Забележка:

  • След като щракнете върху По избор, ако имате копие за надстройване на 64-битова версия на Windows Vista, но нямате версия на Windows, която може да бъде надстроена, надстройването не може да продължи. Трябва да инсталирате копие на Windows 2000 или Windows XP, за да продължите с този метод на инсталиране.

 7. В страницата Къде искате да инсталирате Windows? изберете мястото, на което искате да се инсталира Windows.

  • Ако твърдият диск не е разделен на дялове, щракнете върху Напред. Инсталирането ще се стартира автоматично. Може да се покаже отчет за съвместимост, в който ще са изредени програмите и драйверите, които няма да работят след инсталирането. Можете да разрешите всички проблеми, след като инсталирането завърши.

  • Ако твърдият диск е разделен на дялове и искате да разполагате с повече от една операционна система на същия компютър, можете да инсталирате Windows на определен дял от диска. (Това се нарича конфигурация с двойно зареждане или зареждане от няколко операционни системи.) Ако го направите, задължително инсталирайте Windows на друг дял от твърдия диск, а не на същия дял, на който е инсталирана текущата версия на Windows. За да инсталирате Windows на съществуващ дял, изберете желания дял, след което щракнете върху Напред, за да започнете инсталирането. Може да видите отчет за съвместимост.

  • Ако искате да създадете, разширите, изтриете или форматирате даден дял от твърдия диск, трябва да стартирате Windows от инсталационния DVD диск или компактдиск. Ако не започнете инсталирането по този начин, изпълнете инструкциите за стартиране на Windows от инсталационния DVD диск или компактдиск, които ще се покажат в първата стъпка от тази процедура, след което изпълнявайте точно инструкциите на всеки следващ екран. В страницата Къде искате да инсталирате Windows? щракнете върху Опции на устройството (разширени), изберете желаната опция, след което следвайте инструкциите. Щракнете върху Напред, за да започнете инсталирането. Може да видите отчет за съвместимост.

 8. Следвайте инструкциите.

Забележка:

 • Не забравяйте да разрешите текущо инсталирания антивирусен софтуер или инсталирайте нов такъв, след като инсталирането завърши.

Преинсталиране на Windows Vista

Ако искате да преинсталирате Windows Vista с чисто инсталиране – вероятно с цел възстановяване на настройките по подразбиране на Windows – ето как можете да го направите. (Ако възникне проблем с Windows, първо проверете в темата Какво да направите, ако Windows не се стартира правилно, където ще намерите обяснение за начина на използване на инсталационния диск на Windows с цел разрешаване на проблеми, без напълно да преинсталирате Windows.)

Предупреждение!

 • Архивирайте вашите файлове преди да започнете преинсталирането на Windows, дори ако преинсталирате Windows на даден дял от твърдия диск. Чистото инсталиране заменя настоящата версия на Windows и всички лични файлове.

 1. Включете компютъра и поставете Windows Vista DVD или CD.

 2. Изпълнете инструкциите, които ще се покажат в страницата Инсталиране на Windows, след което щракнете върху Инсталирай сега.

 3. Препоръчително е да инсталирате най-новите актуализации от страницата Получаване на важните за инсталирането актуализации, за да гарантирате, че инсталирането ще премине успешно, както и с цел предпазване на компютъра от заплахи за защитата. Необходимо е компютърът да е свързан към интернет, за да може да получите инсталационните актуализации.

 4. На страницата Въвеждане на продуктовия ключ за активиране настоятелно ви препоръчваме да въведете 25-знаковия си продуктов ключ, за да избегнете проблеми с активирането.

 5. В страницата Прочетете условията за лицензиране щракнете върху Приемам лицензионните условия (ако приемате лицензионните условия).

 6. Следвайте инструкциите на всяка страница. В страницата Какъв тип инсталиране желаете? щракнете върху По избор.

 7. В страницата Къде искате да инсталирате Windows? изберете мястото, на което искате да се инсталира Windows.

 8. Щракнете върху Напред, за да започнете инсталирането. Може да видите отчет за съвместимост.

 9. Следвайте инструкциите.

Забележка:

 • Не забравяйте да разрешите текущо инсталирания антивирусен софтуер или инсталирайте нов такъв, след като инсталирането завърши.