Блокиране на изскачащите прозорци в Internet Explorer: често задавани въпроси

Тази информация важи за Windows Internet Explorer 7 и Windows Internet Explorer 8.

Ето отговорите на някои общи въпроси относно изскачащите прозорци и блокирането на изскачащи прозорци.

Покажи всички

Какво е изскачащ прозорец?

Изскачащият прозорец е малък прозорец на уеб браузър, който се появява върху уеб сайта, който разглеждате. Изскачащите прозорци често се отварят, щом посетите даден уеб сайт, и обикновено са създадени от рекламодателите.

Какво е "Блокиране на изскачащите прозорци"?

"Блокиране на изскачащите прозорци" е функция в Internet Explorer, която ви позволява да ограничите или блокирате повечето изскачащи прозорци. Можете да изберете нивото на блокиране, което желаете – от блокиране на всички изскачащи прозорци до разрешаване на тези, които искате да виждате. Когато блокирането на изскачащи прозорци е включено, информационната лента показва съобщение "Изскачащият прозорец е блокиран. За да видите този прозорец и за допълнителни опции, щракнете тук."

Как да включвам и изключвам "Блокиране на изскачащите прозорци"?

"Блокиране на изскачащите прозорци" е включено по подразбиране в Internet Explorer. За да го изключите или включите, след като вече сте го изключили, изпълнете следните стъпки:

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху менюто Инструменти, а след това върху Блокиране на изскачащите прозорци.

 3. Извършете едно от следните действия:

  • За да изключите блокирането на изскачащи прозорци, щракнете върху Изключи блокирането на изскачащи прозорци.

  • За да включите блокирането на изскачащи прозорци, щракнете върху Включи блокирането на изскачащи прозорци.

Мога ли да видя прозорец, който Internet Explorer е блокирал?

Да. Следвайте тези стъпки:

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Отидете на уеб сайт с изскачащ прозорец и щракнете върху информационната лента, когато ви уведоми, че е бил блокиран изскачащ прозорец.

 3. Щракнете върху Покажи блокирания прозорец .

Забележка

 • Можете да позволите показването на изскачащ прозорец, като натиснете CTRL + ALT, докато щраквате върху връзка, за да отворите уеб сайт, който има изскачащи прозорци.

Как мога да избера да позволя изскачащите прозорци от определен уеб сайт?

По подразбиране Internet Explorer показва изскачащи прозорци, които се появяват, когато натиснете връзка или бутон. Блокирането на изскачащи прозорци блокира изскачащи прозорци, които се показват автоматично (без да натискате връзка или бутон). Ако искате да позволите конкретен уеб сайт да показва автоматичните изскачащи прозорци, изпълнете следните стъпки:

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, щракнете върху Блокиране на изскачащите прозорци, а след това върху Настройки на блокирането на изскачащи прозорци.

 3. В полето Адрес на уеб сайт, който да бъде позволен напишете адреса (или URL) на уеб сайта, от който искате да виждате изскачащи прозорци, и щракнете върху Добави.

 4. Повторете стъпка 3 за всеки уеб сайт, за който искате да позволите изскачащи прозорци. Когато приключите с добавянето на уеб сайтове, натиснете Затвори.

Включих блокирането на изскачащи прозорци, но още виждам изскачащи прозорци. Защо?

Ето някои често срещани причини все още да виждате изскачащи прозорци:

 • Може на компютъра ви да има софтуер, например рекламен софтуер или шпионски софтуер, който отваря изскачащи прозорци. За да спрете тези изскачащи прозорци, трябва да откриете софтуера, който ги отваря, и да го премахнете или да промените настройките му, за да спре да отваря изскачащи прозорци. За информация относно откриването и премахване на рекламен и шпионски софтуер вижте Шпионски софтуер: често задавани въпроси.

 • Някои прозорци с активно съдържание не са блокирани.

 • Internet Explorer няма да блокира изскачащи прозорци от уеб сайтове, които се намират в локалната интранет зона. Ако искате изскачащите прозорци от тези уеб сайтове да бъдат блокирани, трябва да премахнете уеб сайтовете от тази зона. За повече информация вж. Зони на сигурност: добавяне и премахване на уеб сайтове.

За да премахнете уеб сайт от списъка ви на сайтове, позволяващи изскачащите прозорци

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, щракнете върху Блокиране на изскачащите прозорци, а след това върху Настройки на блокирането на изскачащи прозорци.

 3. В полето Адрес на уеб сайт, който да бъде позволен щракнете върху уеб сайта, който искате да премахнете от списъка, а след това щракнете върху Премахни.

 4. Повторете стъпка 3 за всеки уеб сайт, който искате да премахнете от списъка с уеб сайтове, които могат да показват изскачащи прозорци. Когато приключите, натиснете бутона Затвори.

Не искам да виждам изскачащите прозорци, дори да се отварят, когато щраквам върху връзка или бутон на уеб сайт. Мога ли да задам Internet Explorer да блокира всички изскачащи прозорци?

Да. Следвайте тези стъпки:

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, щракнете върху Блокиране на изскачащите прозорци, а след това върху Настройки на блокирането на изскачащи прозорци.

 3. В Ниво на филтъра изберете Високо: Блокиране на всички изскачащи прозорци, а след това щракнете върху Затвори.

  Ако искате да виждате изскачащи прозорци, блокирани, когато сте включили тази настройка, задръжте CTRL + ALT, докато прозорецът се отваря.

Как да променя настройките на блокиране на изскачащите прозорци?

За да промените настройките на блокирането на изскачащи прозорци, следвайте тези стъпки:

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, щракнете върху Блокиране на изскачащите прозорци, а след това върху Настройки на блокирането на изскачащи прозорци.

 3. Направете желаните промени и щракнете върху Затвори.

Как да накарам изскачащите прозорци да се показват в раздели?

По подразбиране изскачащите прозорци се показват в отделни прозорци. Ако предпочитате да се показват в раздели, следвайте тези стъпки:

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Съдържание, след което в Раздели щракнете върху Настройки.

 4. В диалоговия прозорец Настройки на преглеждане в раздели щракнете върху Винаги отваряй изскачащите прозорци в нов раздел, след което щракнете два пъти върху OK.