Начини за архивиране на файлове

Можете да загубите файлове чрез случайното им изтриване или презаписване, поради атака на вирус или червей, в резултат на грешка на софтуера или хардуерна неизправност, както и при пълен срив на твърдия диск. За да защитите файловете си, можете да създадете архив: набор от копия на файловете, записани на местоположение, различно от това на оригиналните файлове. Windows предоставя инструменти за архивиране на файлове, програми, както и настройки на системата.

Типове архиви

Трябва да архивирате личните си файлове, програми и настройки на системата. Трябва също да създадете точки на възстановяване, така че при необходимост да можете да възстановите компютъра си на предишно състояние. Таблицата по-долу описва всяка от тези опции.

За да архивирате
Използвайте
Кога да се използва

Лични файлове като картини, музика и документи

Съветник за архивиране на файлове

Трябва редовно да архивирате файловете, които създавате и променяте. Добра идея е да архивирате файловете си, преди да направите каквито и да е промени в системата, например добавяне на нов хардуер, актуализиране на драйвери, редактиране на системния регистър или извършване на големи промени в Windows, като инсталиране на сервизен пакет. За допълнителна информация относно архивирането на файлове вж. темата Архивиране на файловете.

Съветникът за архивиране на файлове е включен в изданията Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, както и в Windows Vista Ultimate.

Целия компютър

Архивиране Windows Complete PC (пълно архивиране на компютъра)

Когато настройвате компютъра за пръв път, трябва да създадете изображение с програмата за архивиране Windows Complete PC (пълно архивиране на компютъра), което представлява заснемане на програмите, настройките на системата и файловете на компютъра. Можете да използвате този архив, ако компютърът спре да работи. Въпреки че този тип архиви включва и личните ви файлове, препоръчваме редовно да архивирате файловете си с помощта на съветника за архивиране на файлове. Трябва също така да актуализирате изображението на програмата за архивиране Windows Complete PC (пълно архивиране на компютъра) на всеки шест месеца.

Системата за архивиране и възстановяване Windows Complete PC (пълно архивиране и възстановяване на компютъра) е включена в изданията Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise и Windows Vista Ultimate.

Забележка:

  • Трябва редовно да настройвате точки на възстановяване, така че да сте в състояние да отмените всякакви настройки (например актуализации на драйвери), които може да доведат до нестабилна работа на компютъра. За допълнителна информация относно точките на възстановяване вж. темата Възстановяване на системата: често задавани въпроси.

Начини за съхраняване на архиви

Можете да архивирате файлове на всеки от следните типове места за съхранение:

  • Твърди дискове (вътрешни и външни)

  • Други сменяеми дискове

  • Записваеми DVD дискове и компактдискове

  • Мрежови местоположения

Първите три опции се наричат също с общото име носители. Можете също да използвате базирани на интернет услуги за съхранение на файлове. За да решите коя опция да използвате, сравнете удобствата, цената и лекота на използване, а също така преценете обема и размера на файловете, които искате да архивирате.

Устройства за съхранение

Вътрешни твърди дискове. Можете да инсталирате (или да помолите някой друг да го направи) втори вътрешен твърд диск на компютъра, който да използвате за архивиране на файлове. Твърдите дискове са относително евтини и не зависят от проблеми с операционната ви система. Можете дори да инсталирате диска в друг компютър, ако купите нов компютър и все още искате да използвате диска за архивиране.

Забележка:

  • Никога не архивирайте файлове на същото местоположение на твърдия диск, на което е инсталирана системата Windows, тъй като, ако компютърът стане обект на вирусна атака или възникне софтуерна грешка, може да се наложи да преформатирате диска и отново да инсталирате Windows, за да отстраните проблема.

Външни твърди дискове. Ако компютърът има USB порт, към него можете да свържете външен диск, на който да архивирате файловете си. Препоръчително е да купите външен твърд диск, на който има достатъчно място за вашите архиви (200 ГБ е добър избор). За максимална защита съхранявайте външния диск на защитено срещу пожар място, отделено от вашия компютър.

Записваеми дискове

Можете да архивирате файловете си също и на DVD дискове или компактдискове. Уверете се, че дисковете са записваеми, което означава, че можете да добавяте, изтривате или променяте съдържанието. Ако решите да използвате този начин и имате голям брой файлове за архивиране, се уверете, че разполагате с достатъчно дискове за завършване на заданието. При всяко архивиране, съветникът за архивиране на файлове ще ви информира колко свободно място е необходимо и ще ви препоръча типа на носителите, който да използвате. Ако надписвате дисковете с датата и часа на архивиране, това ще улесни намирането им по-късно. За максимална защита съхранявайте дисковете на безопасно от пожар място, отделено от вашия компютър.

Мрежови местоположения

Ако компютърът е свързан в мрежа, можете да съхранявате архивите си на място в мрежата. Проверете дали разполагате с необходимите разрешения за мрежата и се уверете, че другите потребители нямат достъп до вашия архив.