Показване или скриване на икони от лентата на задачите

Можете да показвате или скривате икони от лентата с инструменти за бързо стартиране и областта за уведомяване (наричана още системна област), намиращи се в лентата на задачите.

Покажи всички

Показване или скриване на икони от лентата с инструменти за бързо стартиране

 1. Посочете манипулатора за преоразмеряване на лентата с инструменти за бързо стартиране.

  Изображение на лентата "Бързо стартиране", показващо манипулатора за размера
  Лента на задачите
 2. Когато показалецът се превърне в двойно насочена стрелка Изображение на стрелка, обозначаваща, че широчината на лентата с инструменти е готова за преоразмеряване, щракнете върху нея, а после плъзнете манипулатора за преоразмеряване на лентата с инструменти, за да покажете или скриете по-голяма или по-малка част от лентата с инструменти.

  Ако не можете да промените лентата с инструменти, това означава, че тя е с възможно най-малки размери или няма достатъчно свободно място в лентата на задачите.

Показване и скриване на иконите от областта за уведомяване

 • Щракнете върху стрелката до областта за уведомяване , за да покажете или скриете областта за уведомяване.

  Изображение на областта за уведомяване в лентата на задачите, показващо бутона "Покажи скритите икони"
  Област за уведомяване