Отстраняване на проблеми, свързани с отказ на достъпа при отваряне на файлове или папки

Предлагаме ви някои решения на често срещани проблеми, свързани с достъпа до файлове и папки.

Покажи всички

Получих съобщение за отказ на достъпа, когато се опитвах да отворя файл, създаден от някой друг.

Има две неща, които може да пробвате:

 • Проверка на разрешенията на файла или папката, в която той е записан. Ето как:

  1. Щракнете с десния бутон върху файла или папката, а после щракнете върху Свойства.

  2. Щракнете върху раздела Защита.

  3. Под Имена на групи или потребители щракнете върху името си, за да видите разрешенията, които имате.

   За да отворите файл, трябва да имате разрешение за четене. За повече информация относно разрешенията, вж. Какво представляват разрешенията?

 • Проверете дали файлът не е шифрован. Ето как става това:

  1. С десния бутон на мишката щракнете върху файла и след това щракнете върху Свойства.

  2. Щракнете върху раздела Общи и после щракнете върху Разширени.

   Ако квадратчето Шифровай съдържанието за защита на данните е отметнато, за да отворите файла, ви е нужен сертификатът, който е бил използван за шифроване на файла.

   Би трябвало да получите този сертификат от лицето, което е създало файла. За допълнителна информация вж. Импортиране и експортиране на сертификати и лични ключове.

  Забележка

  • Шифрованата файлова системата (EFS) не се поддържа изцяло в Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic и Windows Vista Home Premium. За тези издания на Windows, ако разполагате с ключа за шифроване или сертификат, можете да направите следното:

   • Отворете прозореца на MS-DOS и дешифрирайте файловете, като въведете Cipher.exe /d командния ред (за напреднали потребители).

   • Модифициране на шифрован файл

   • Копиране на шифрования файл като дешифриран на твърд диск на компютъра.

   • Импортиране на сертификати и ключове за EFS

   • Отворете прозореца на MS-DOS и архивирайте EFS сертификатите и ключове, като въведете Cipher.exe /r на командния ред (за напреднали потребители).

Получих съобщение за отказ на достъпа, когато се опитвах да отворя файл, създаден от мен с друг потребителски акаунт.

Има две неща, които може да пробвате:

 • Проверка на разрешенията на файла или папката, в която той е записан. Ето как:

  1. Щракнете с десния бутон върху файла или папката, а после щракнете върху Свойства.

  2. Щракнете върху раздела Защита.

  3. Под Имена на групи или потребители щракнете върху името си, за да видите разрешенията, които имате.

   За да отворите файл, трябва да имате разрешение за четене. За повече информация относно разрешенията, вж. Какво представляват разрешенията?

 • Проверете дали файлът не е шифрован. Ето как:

  1. С десния бутон на мишката щракнете върху файла и натиснете Свойства.

  2. Щракнете върху раздела Общи и после щракнете върху Разширени.

   Ако квадратчето Шифровай съдържанието за защита на данните е отметнато, за да отворите файла, ви е нужен сертификатът, който е бил използван за шифроване на файла.

   Би трябвало да получите този сертификат от лицето, което е създало файла. За допълнителна информация вж. Импортиране и експортиране на сертификати и лични ключове.

  Забележка

  • Шифрованата файлова системата (EFS) не се поддържа изцяло в Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic и Windows Vista Home Premium. За тези издания на Windows, ако разполагате с ключа за шифроване или сертификат, можете да направите следното:

   • Отворете прозореца на MS-DOS и дешифрирайте файловете, като въведете Cipher.exe /d командния ред (за напреднали потребители).

   • Модифициране на шифрован файл

   • Копиране на шифрования файл като дешифриран на твърд диск на компютъра.

   • Импортиране на сертификати и ключове за EFS

   • Отворете прозореца на MS-DOS и архивирайте EFS сертификатите и ключове, като въведете Cipher.exe /r на командния ред (за напреднали потребители).

Инсталирах нова версия на Windows и сега не мога да отворя папка.

Този проблем може да възникне, защото част от информацията за вашия потребителски акаунт е била променена, даже и вашето потребителско име и парола да не са сменени. Може да успеете да решите този проблем, като станете собственик на тази папка.

За да станете собственик на папка

 1. Щракнете с десния бутон върху папката, на която искате да станете собственик и след това щракнете върху Свойства.

 2. Щракнете върху раздела Защита, щракнете върху Разширени и накрая щракнете върху Собственик.

 3. Щракнете върху Редактиране. Изисква се разрешение от администратора Ако трябва да въведете административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете.

 4. Щракнете върху името на лицето, на което искате да предадете собствеността.

 5. Ако искате това лице да стане собственик и на файловете и подпапките в тази папка, отметнете квадратчето Замени собственика на подконтейнерите и обектите.

 6. Щракнете върху ОК.