Отстраняване на проблеми с принтера

Тук можете да откриете решения на някои често срещани проблеми с принтери.

Покажи всички

Принтерът ми не печата.

Това е проблем, който трудно се диагностицира, тъй като има много принтери на пазара и безброй причини дадено устройство да не може да печата.

Първо, се уверете, че принтерът е включен и свързан към компютъра с Windows според инструкциите на производителя.

След това, опитайте да актуализирате драйвера на принтера на компютъра. Проблемите с даден принтер в определени случаи се дължат на неактуализиран софтуерен драйвер и могат да се разрешат чрез инсталиране (или преинсталиране) на най-новия драйвер.

За да намерите най-новия драйвер за съответния принтер, първо проверете функцията за актуализация на Windows, която е създадена да открива свързания към компютъра хардуер и автоматично да уведомява при наличието на нови драйвери:

 1. Страницата за актуализиране на Windows се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Всички програми и Страница за актуализиране на Windows.

 2. В левия екран щракнете върху Проверка за актуализации, след което изчакайте, докато Windows провери за най-новите актуализации за компютъра.

 3. Ако бъдат открити актуализации, щракнете върху Инсталирай актуализациите. Изисква се разрешение от администратора Ако трябва да въведете административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете.

Ако видите показан актуализиран драйвер за принтера, все пак е възможно да има такъв: Производителят на принтера може още да не го е предоставил на Microsoft.

Повечето производители на принтери предлагат актуализирани драйвери в разделите за поддръжка на уеб сайтове си. Драйверите обикновено са подредени по издание на Windows и модел на принтера. След като намерите правилния драйвер, го изтеглете и инсталирайте според инструкциите на производителя. За допълнителна помощ вж. темата Поправяне или актуализиране на драйвер.

Ако принтерът все още не печата, прегледайте раздела за поддръжка в уеб сайта на производителя на устройството за съвети за отстраняване на неизправности за конкретния модел.

Показва се съобщение за грешка относно проблеми със "спулера" или принтерът печата по-бавно от обикновено.

Спулерът за печат представлява софтуер, който съхранява заданията за печат на твърдия диск на компютъра или в паметта, докато принтерът е готов да ги отпечата. Ако чакате твърде дълго време за отпечатването на даден документ или ако се показва съобщение за грешка относно спулера за печат, подсистемата на спулера или ресурсите на спулера, е необходимо да промените, след което да рестартирате услугата "Спулер за печат" на компютъра.

За да направите това, е препоръчително да запишете работата си, след което да рестартирате компютъра, за да се рестартира и услугата "Спулер за печат". Ако не желаете да рестартирате компютъра, опитайте да изпълните следните стъпки.

Промяна или рестартиране на услугата "Спулер за печат"

За да изпълните тези стъпки, трябва да сте влезли в системата като администратор.

 1. Административните инструменти се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Система и поддръжка и Административни устройства.

 2. Щракнете двукратно върху Услуги. Изисква се разрешение от администратора Ако трябва да въведете административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете.

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху услугата Спулер за печат, след което изберете Свойства.

 4. От раздела Общи, точно до Тип стартиране, се уверете, че е избрана опцията Автоматично.

 5. Ако услугата все още не е стартирана, под Състояние на услугата щракнете върху Старт, а след това щракнете върху бутона OK. Изисква се разрешение от администратора Ако трябва да въведете административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете.

Принтерът печата само част от страница, печата замъглено, бледо или с неточни цветове.

Необходимо е да смените касетите с мастило или тонер. Проверете информацията за състоянието в опашката за печат за съобщения относно ниско ниво на мастило или тонер. Ако принтерът разполага с област за показване на неговото състояние или с дисплей, можете също да проверите на принтера за съобщения относно ниско ниво на мастило или тонер. За допълнителна информация вж. Смяна на касета с мастило или тонер и Преглед на опашката за печат.

Няма хартия в принтера.

Поставете отново тавата за хартия или, ако принтерът разполага с повече от една тава, се уверете, че сте поставили тавата, съдържаща избрания размер хартия. За да разберете как да поставите хартия в принтера, проверете придружаващата го информация. Някои принтери предоставят също и стъпки в областта за състояние или на дисплея на самия принтер.

Ако сте добавили хартия, но продължава да се показва съобщение за това, че хартията е свършила, проверете опциите за печат на документа, за да проверите дали е избрана правилната тава или източник.

Хартията е захваната в принтера (засядане на хартия).

За да предотвратите повреди на принтера, проверете информацията към него, за да разберете как да премахнете заседналата хартия. В зависимост от съответния тип принтер и местоположението на проблема, може да опитате да направите едно от следните неща:

 • Проверете за съобщения в областта за състояние или на дисплея на принтера, съдържащи информация за местоположението на проблема, след което изпълнете точно всички предлагани стъпки за премахване на заседналата хартия. Ако на принтера не се показва информация относно проблема, проверете информацията към устройството. Ако принтерът е свързан към мрежов домейн, свържете се със системния администратор или с вашия фирмения отдел за поддръжка, за да получите помощ.

 • Някои принтери разполагат с бутон, който можете да натиснете и задържите, или друга опция за подаване на хартия, която може да използвате, за да извадите хартията без да повредите принтера.

 • Необходимо е да отворите принтера и да премахнете заседналата хартия. Но преди да го направите, проверете информацията към принтера, за да проверите дали е необходимо да изключите устройството или да предприемете други стъпки с цел предотвратяване на наранявания или повреда на принтера.

  Необходимо е също да проверите дали отварянето на принтера е разрешено в гаранцията или в споразуменията за поправка, които сте закупили или са били доставени заедно с устройството. За информация относно споразуменията, проверете информацията за търговеца или производителя, придружаваща принтера.