Отстраняване на проблеми при търсене на безжични мрежи

Ако компютърът ви разполага с безжична мрежова карта, Windows автоматично ще открие безжичните мрежи, намиращи се в обхвата на компютъра. Можете да прегледате списъка с безжични мрежи, открити от Windows, в "Свързване към мрежа".

Свързването към мрежа се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Свързване към.

Ако Windows не открие мрежа, която да е в обхвата на компютъра, това може да е поради една от следните причини:

Покажи всички

Безжичният комутатор на компютъра е изключен.

Много преносими компютри разполагат с безжичен комутатор, разположен в предната им част или отстрани. Проверете вашия компютър за наличието на комутатор. Ако разполага с такъв, проверете дали е включен. Някои компютри използват комбинация от функционални клавиши за включване и изключване на комутатора. Проверете информацията към компютъра за подробности относно разположението на безжичния комутатор.

Компютърът е прекалено далеч от безжичния маршрутизатор или точката на достъп.

При маршрутизаторите и точките на достъп за 802.11b или 802.11g мрежи, максималният диапазон на обхвата е до 46 метра в затворено помещение и 92 метра на открито. При маршрутизаторите и точките на достъп за 802.11a мрежи, максималният диапазон на обхвата е 15 метра в затворено помещение и 30 метра на открито. В тези диапазони връзката е в оптимално състояние и няма смущения. Проверете дали компютърът е в този обхват и колкото е възможно по-близо до маршрутизатора или точката на достъп. Ако е възможно, преместете компютъра, за да опитате да определите обхвата на безжичния сигнал и най-доброто място за разположение на компютъра.

Ако не можете да преместите компютъра по-близо до маршрутизатора или точката на достъп, можете да закупите и инсталирате външна антена към безжичната мрежова карта. Много безжични мрежови карти са настроени, така че да можете да прикачите външна антена към тях, което ще осигури по-добър сигнал, отколкото с вградената антена. Проверете информацията към безжичната мрежова карта, за да разберете как да инсталирате допълнителна антена.

Безжичният маршрутизатор (или точката на достъп) е изключен или не работи правилно.

Можете да опитате следните две неща:

 • Уверете се, че маршрутизаторът (или точката на достъп) е включен, както и че индикаторът за безжичен сигнал свети.

 • Нулирайте маршрутизаторът (или точката на достъп), като го изключите, изчакате 10 секунди, след което отново го включите.

  Предупреждение!

  • Нулирането на маршрутизатора или точката на достъп ще прекъсне временно връзката на всички потребители в мрежата.

Ако не вие управлявате точката на достъп или мрежата, се свържете със съответния администратор на мрежата.

Получават се смущения от други устройства.

Някои домашни устройства може да са причина за смущения между компютъра и мрежата, която е в обхват. Например, микровълновите печки и някои безжични телефони използват честота от 2,4 ГХц, която се използва също и от 802.11b и 802.11g мрежовия хардуер. Други безжични телефони използват честота от порядъка на 5 ГХц, която се използва от 802.11a мрежовия хардуер.

В тази ситуация можете да опитате следните две неща:

 • Ако някои от тези устройства са поставени близо до компютъра, изключете ги временно или ги преместете по-надалеч.

 • Променете настройките на маршрутизатора (или точката на достъп) за използване на друг безжичен канал, или задайте автоматично избиране на канал, ако е зададен фиксиран номер на канал. Понякога един безжичен канал е по-чист от другите. В САЩ и Канада можете да използвате канали 1, 6 и 11. Проверете информацията към точката на достъп или маршрутизатора за инструкции относно настройването на канала за безжичен сигнал.

Windows не е конфигуриран за връзка с правилния тип мрежа.

Проверете информацията към маршрутизатора или точката на достъп, за да разберете на какъв режим за връзка е настроено устройството. Режимът трябва да е или компютър към компютър (устройствата комуникират директно, без да е необходим маршрутизатор или точка на достъп), или инфраструктурен (устройствата комуникират чрез маршрутизатор или точка на достъп). Проверете дали настройката на Windows за тази мрежа съвпада с настройката на съответното устройство. За да проверите това, изпълнете следните стъпки:

 1. Командният ред се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Всички програми, Аксесоари и Команден ред.

 2. Въведете netsh wlan add filter networktype=тип на мрежата.

  Където тип на мрежата е adhoc или infrastructure.

Маршрутизаторът (или точката на достъп) е зает.

Маршрутизаторът (или точката на достъп) може да е твърде зает, ако към него са свързани няколко компютъра или устройства, като по тази причина да не може да отговори на нови заявки. Ако използвате и други компютри, свързани към мрежата, изключете временно връзката към тях.

Мрежата, която търсите, е конфигурирана да не излъчва своето мрежово име (SSID).

Безжичните маршрутизатори и точките за достъп могат да бъдат конфигурирани така, че да не излъчватмрежовото име. Ако е така, няма да можете да определите дали мрежата е в обхват (за да се свържете към нея), освен ако сте се свързвали към нея преди или се свържете ръчно към нея, като използвате съответното мрежово име (SSID). За да се свържете към мрежа, която не излъчва сигнал, изпълнете следните стъпки:

 1. Свързването към мрежа се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Свързване към.

 2. Щракнете върху Инсталиране на връзка или мрежа.

 3. Щракнете върху Ръчно свързване с безжична мрежа, след което въведете необходимата информация за мрежата.

  Мрежата ще се добави към списъка с достъпни мрежи, след което ще можете да се свързвате с нея винаги, когато компютърът е в диапазона й.

Мрежовият ви администратор е блокирал достъпа до някои мрежи.

Ако използвате дадена фирмена мрежа, съответният администратор на мрежата може да използва групови правила за контрол на достъпа до безжични мрежи. Ако мислите, че в обхвата на компютъра има мрежи, които не са видими, или ако не можете да се свържете, тъй като мрежовият администратор е блокирал достъпа до тях, се обърнете към съответния администратор на мрежата за помощ.

Безжичната мрежова карта е в режим на монитор.

Ако на компютъра ви се изпълнява мрежова мониторингова програма, картата за безжична мрежа ще бъде настроена в режим на монитор, което предотвратява свързването на Windows към безжични мрежи. За да се свържете към безжична мрежа, затворете програмата за мониторинг на мрежата, или следвайте инструкциите в програмата, за да излезете от режима на монитор.