Отстраняване на проблеми с Bluetooth устройства

Предлагаме ви решения на някои често срещани проблеми с Bluetooth устройства.

Покажи всички

Моят компютър не разпознава моето Bluetooth устройство.

Може да опитате няколко неща:

 • За да премахнете и отново да инсталирате устройството:

  1. Натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", , изберете Контролен панел, щракнете върху Хардуер и софтуер, след което щракнете върху Bluetooth устройства.
  2. Изберете устройството, което не работи, след което щракнете върху Премахни.

  3. Щракнете върху Добави, натиснете бутона за инициализиране на устройството (или го направете видимо, като следвате инструкциите на производителя), отметнете квадратчето Устройството ми е инсталирано и готово за откриване, след което щракнете върху Напред.

  4. Ако устройството не бъде намерено, повторете предишната стъпка. Когато устройството бъде намерено, изберете го, след което щракнете върху Напред.

  5. Следвайте останалите инструкции на съветника.

 • Проверете дали устройството е включено и дали батериите му не трябва да бъдат сменени.

 • Проверете дали Bluetooth адаптерът за вашия компютър е свързан и включен и дали устройството е включено и откриваемо. Ако не знаете как да го направите откриваемо, прочетете инструкциите, придружаващи устройството, или посетете уеб сайта на производителя.

 • Проврете дали сте инсталирали устройството с помощта на правилната програма. Ако не, инсталирайте устройството отново.

  • За принтер следвайте следните стъпки:

   • Съветникът за добавяне на принтер се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Хардуер и звук, Принтери и Добавяне на принтер.

  • За мобилен телефон, ако на компютъра си имате инсталирана безжична Bluetooth технология, използвайте съветника за добавяне на Bluetooth устройство. Може да направите това, като използвате следните стъпки:

   1. Натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", , изберете Контролен панел, щракнете върху Хардуер и софтуер, след което щракнете върху Bluetooth устройства.
   2. Натиснете бутона Добави.

  • За клавиатура или мишка, ако на компютъра си имате инсталирана безжична Bluetooth технология, използвайте съветника за добавяне на Bluetooth устройство. Може да направите това, като използвате следните стъпки:

   1. Свържете към компютъра клавиатура или мишка с кабел.

   2. Натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", , изберете Контролен панел, щракнете върху Хардуер и софтуер, след което щракнете върху Bluetooth устройства.
   3. Натиснете бутона Добави.

 • Устройството може да бъде извън обхвата на вашия компютър или да бъде прекалено близо. Опитайте да го преместите по-близо или малко по-далеч от компютъра.

Устройството и моят компютър не могат да обменят данни.

Може да опитате няколко неща:

 • Проверете дали устройството и вашият компютър са на подходящо разстояние помежду си. Информацията за устройството трябва да включва правилното разстояние.

 • Устройството може да е прекалено заето или да използва прекалено много връзки (например, към вашия Bluetooth принтер може да бъдат свързани и други устройства). Изчакайте, докато устройството стане по-малко заето и опитайте пак. Или, за да бъде намален броят на връзките, задайте настройките на другите устройства по такъв начин, че те да не могат да бъдат откриваеми. Ако не знаете как да изключите откриваемостта, прочетете инструкциите, придружаващи устройството, или посетете уеб сайта на производителя.

 • Проверете дали вашият компютър се опитва да се свърже към правилното устройство. Може например да имате два Bluetooth принтера, свързани към вашия компютър: един във вашия офис и един в офиса на ваш колега. Проверете дали името и серийният номер, показани в съветника за добавяне на Bluetooth устройства, съвпадат с името и серийния номер на устройството, показвани след щракване с десен бутон върху иконата на устройството в съветника.

 • Обменяли ли сте секретни ключове с устройството? Някои устройства изискват секретен ключ, преди да бъдат включени в списъка на Bluetooth устройствата в контролния панел.

 • Може да сте въвели неправилен секретен ключ или да е изтекъл периодът за въвеждане на секретен ключ.

 • Проверете дали Windows е конфигуриран така, че да приема входящи Bluetooth връзки. За да направите това, ако имате инсталирана на компютъра си безжична Bluetooth технология, може да проверите контролния панел за устройства, използващи Bluetooth. Ето как става това:

  1. Натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", , изберете Контролен панел, щракнете върху Хардуер и софтуер, след което щракнете върху Bluetooth устройства.
  2. Щракнете върху раздела Опции, отметнете квадратчето Разрешаване на Bluetooth devices да се свързват с този компютър, след това натиснете бутона OK.

 • Ако устройството е близо до други устройства, които използват радиочестоти (например микровълнови фурни, безжични телефони, дистанционни управления за електроника или осветление или безжични мрежи 802.11), тези устройства може да предизвикат интерференция. Опитайте се да преместите устройството, което не работи, по-далеч от другите устройства.

Връзката към моето устройство е бавна или прекъсва.

Може да опитате няколко неща:

 • Устройството и вашият компютър може да са на ръба на обхвата или прекалено близо помежду си. Преместете устройството по-близо или по-далеч от вашия компютър. Информацията за устройството трябва да посочва правилното разстояние.

 • Устройството може да е прекалено заето или да използва прекалено много връзки. Може например да има други устройства, които са свързани към Bluetooth принтер, което да пречи на тази връзка. Изчакайте, докато устройството стане по-малко заето и опитайте пак. Или, за да бъде намален броят на връзките, задайте настройките на другите устройства по такъв начин, че те да не могат да бъдат откриваеми. Ако не знаете как да изключите откриваемостта, прочетете инструкциите, придружаващи устройството, или посетете уеб сайта на производителя.

 • Ако устройството е близо до други устройства, които използват радиочестоти (например микровълнови фурни, безжични телефони, дистанционни управления за електроника или осветление или безжични мрежи 802.11), тези устройства може да предизвикат интерференция. Опитайте се да преместите устройството, което не работи, по-далеч от другите устройства.

 • Защитата на някое от устройствата може да е изключена. Това е обичайно най-често при клавиатурите и мишките. Други устройства може да имат подобни проблеми и може да се наложи тяхното повторно инсталиране.

Моята Bluetooth клавиатура или мишка не работи.

Опитайте се да премахнете клавиатурата или мишката и да ги инсталирате отново. Ето как става това:

Най-напред свържете към компютъра си клавиатура или мишка с кабел. След това, ако на компютъра ви е инсталирана безжична Bluetooth технология, изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", , изберете Контролен панел, щракнете върху Хардуер и софтуер, след което щракнете върху Bluetooth устройства.
 2. Изберете клавиатурата или мишката, които не работят, след което щракнете върху Премахни.

 3. Щракнете върху Добави, натиснете бутона за инициализиране от долната страна на клавиатурата или мишката, отметнете квадратчето Устройството ми е инсталирано и готово за откриване, след което щракнете върху Напред.

 4. Ако устройството не бъде намерено, повторете предишната стъпка. Когато устройството бъде намерено, изберете го, след което щракнете върху Напред.

  Ако сте опитали тази стъпка няколко пъти и въпреки това вашият компютър не може да намери устройството, проверете дали батериите на устройството не са изтощени.

 5. Ако устройството е клавиатура, обменете секретни ключове с клавиатурата. Ако устройството е мишка, щракнете върху Без секретен ключ. Следвайте останалите инструкции на съветника.

Не си спомням секретния ключ за моето Bluetooth устройство.

Повечето устройства ви дават възможност да избирате собствен секретен ключ или може да използвате секретен ключ, генериран от Windows. Може да накарате Windows да генерира секретен ключ вместо вас, стартирайте съветника за добавяне на Bluetooth устройство; в противен случай се обърнете към производителя на устройството. Обърнете внимание, че някои устройства използват като секретен ключ "0000" или "0001".

Не мога да се свържа към компютъра от моето Bluetooth устройство.

Ако на компютъра ви е инсталирана безжична Bluetooth технология, изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", , изберете Контролен панел, щракнете върху Хардуер и софтуер, след което щракнете върху Bluetooth устройства.
 2. Щракнете върху раздела Опции, след което проверете дали квадратчето Разрешаване на Bluetooth devices да се свързват с този компютър е отметнато.

Имам проблеми с моя адаптер за Bluetooth. С кого да се свържа за съдействие?

Свържете се с доставчика на драйвера (или производителя) за вашия адаптер. За да намерите доставчика на драйвера, следвайте стъпките по-долу:

За да изпълните тези стъпки, трябва да сте влезли в системата като администратор.

 1. Диспечерът на устройствата се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Система и поддръжка и Диспечер на устройства. Изисква се разрешение от администратора Ако трябва да въведете административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете.

 2. Щракнете двукратно върху Bluetooth радио, за да разгънете тази секция.

 3. Щракнете с десния бутон върху Bluetooth адаптера (радио или приемо-предавателен) и после щракнете върху Свойства.

 4. Натиснете раздела Драйвер.

 5. До Доставчик на драйвера ще видите Microsoft или друго име на доставчик. Свържете се за съдействие с този доставчик.

Забележка:

 • Някои издания на Windows може да включват функция за Bluetooth за намиране на устройства, която е различна от описаната тук.

 • "Код за сдвояване" е термин, който се използва за номер за свързване на компютъра с дадено Bluetooth устройство. Термините "ключ за достъп" и "код за сдвояване" често се използват като взаимозаменяеми.