WordPad е базова текстообработваща програма, включена в Windows. Текстообработващата програма е компютърна програма, която можете да използвате, за да създавате, редактирате, разглеждате и отпечатвате текстови документи. С WordPad можете да въвеждате писма, отчети и други прости документи. Можете също да променяте вида на документите, бързо да премествате изречения и абзаци и да копирате и поставяте текст в един документ или от един документ в друг.

Прозорецът на WordPad

За да отворите WordPad, щракнете върху бутона СтартИзображение на менюто "Старт", , щракнете върху Всички програми, , щракнете върху Принадлежности и след това щракнете върху WordPad.
Изображение на прозореца на WordPad
Прозорецът на WordPad

Прозорецът на WordPad се състои от четири основни части

Лента с инструменти Лентата с инструменти съдържа бутони за основните команди, включително за записване и печат. За да разберете какво извършва един бутон, поставете показалеца на мишката върху него. Изскача поле, което показва функцията на бутона.

Лента за форматиране. Лентата за форматиране съдържа бутони, които можете да използвате за форматиране на текст от вашия документ. Можете например да избирате шрифт, цвят и подравняване на текста.

Линийка. Използвайте линийката, за да проверите оформлението и разположението на текста в документа.

Област за документа. Това е мястото, където въвеждате вашия документ, променяте текста и прилагате форматирането.

Въвеждане на текст

Когато сте готови да започнете, наберете текста на документа в областта за документа на WordPad. Една вертикална мигаща черта, наречена курсор, Изображение на курсора показва къде ще се появява текстът, който въвеждате. За да преместите курсора в текста, щракнете на мястото, където искате да се появи.

За разлика от използването на пишеща машина, когато въвеждате в WordPad, не е нужно да натискате ENTER, за да преминавате на нов ред. WordPad има грижата за това, като започва автоматично нов ред, когато достигнете до края на текущия. Когато искате да започнете нов абзац, натиснете ENTER.

Избиране на текст

Когато искате да извършите нещо с текст от вашия документ, например да го копирате или форматирате, първо трябва да го изберете. За да изберете текст, поставете показалеца на мишката отляво на това, което искате да изберете. След като позиционирате показалеца, щракнете с левия бутон и го задръжте, докато плъзгате показалеца върху текста, който искате да изберете. Избраният текст се осветява. След като завършите селекцията, отпуснете бутона на мишката.

Изображение на избран текст в WordPad
Избран текст в WordPad

Копиране и преместване на текст

Ако в една част на документа има текст, който искате да се появи на друго място, има два начина да го преместите, без да го въвеждате отново: Можете или да копирате текста и да го поставите на друго място, или да го преместите на друго място.

Когато копирате текста, той се помества в клипборда. След това можете да го поставите на друго място. Първоначалният текст се запазва.

Когато премествате текст на друго място, първоначалният текст не се запазва. Този метод е полезен, когато искате да разместите изреченията и абзаците във вашия документ.

За да копирате текст и да го поставите на друго място

 1. Изберете текста, който искате да копирате.

 2. В менюто Редактиране щракнете върху Копирай.

 3. Преместете курсора на мястото, където искате да вмъкнете копирания текст.

 4. В менюто Редактиране щракнете върху Постави.

Съвет

 • За да копирате бързо текста, който сте избрали, натиснете CTRL+C. За да го поставите, натиснете CTRL+V.

За да преместите текст на друго място

 1. Изберете текста, който искате да преместите.

 2. Посочете текста, който сте избрали, и след това щракнете и задръжте левия бутон на мишката.

 3. Плъзнете избрания текст до мястото в документа, където искате да се появи.

Вмъкване и изтриване на текст

WordPad позволява лесно вмъкване и изтриване на текст на всяко място, което желаете. За да вмъкнете текст, щракнете на мястото за вмъкване и просто започнете да въвеждате. За да изтриете текст, изберете текста, който искате да изтриете, и натиснете клавиша DELETE.

Съвет

 • Ако направите грешка по време на редактиране на текст в документа, можете винаги да я отмените. За да отмените последното действие, натиснете CTRL+Z.

Форматиране на вашия документ

Форматирането определя как ще изглежда текстът във вашия документ и как ще бъде подреден. WordPad ви позволява да променяте лесно форматирането на документа. Можете например да избирате измежду различни шрифтове и размери на шрифтове и да оцветявате текста почти във всеки цвят, който пожелаете. Можете също лесно да променяте подравняването на текста в документа.

За да промените шрифта, стила на шрифта и размера на шрифта

 1. Изберете текста, чието форматиране искате да промените.

 2. В менюто Формат изберете Шрифт.

 3. В полето Шрифт въведете или изберете шрифта, който искате да използвате.

 4. В полето Стил на шрифта въведете или изберете стила, който искате да използвате.

 5. В полето Размер въведете или изберете размера, който искате да използвате.

Съвет

 • Можете също да използвате командите от лентата за форматиране, за да променяте шрифта, размера на шрифта и стила на шрифта.

За да промените цвета

 1. Изберете текста, чийто цвят искате да промените.

 2. В менюто Формат изберете Шрифт.

 3. Под Цвят щракнете върху желания цвят.

Това е картина на документ, в който са приложени няколко различни шрифтове и цветове:

Изображение на форматиране на текст в WordPad
Текст, форматиран в WordPad

За да промените подравняването

Можете да подравните текста на вашия документ (или на отделен абзац от него) или по лявото поле, или по дясното поле, или да го центрирате.

 1. Изберете текста, чието подравняване искате да промените.

 2. В менюто Формат изберете Абзац.

 3. В полето Подравняване щракнете върху желаното подравняване.

Тази картина показва как изглеждат абзаци с различно подравняване:

Изображение на подравняване на текст в WordPad
Подравняване на текст в WordPad

Записване на вашия документ

Добре е да записвате периодично вашия документ, докато работите върху него, за да не го загубите, ако компютърът престане да работи по някаква причина. Записването на документа ще ви позволи също да се върнете към него по-късно, ако искате да продължите да работите по него.

За да запишете документа

 • В менюто Файл щракнете върху Запиши.

  Ако още не сте записвали документа, ще получите въпрос за име на документа и място в компютъра, където да се запише:

  1. В полето Запиши в щракнете върху местоположението, където искате да се запише документът.

  2. В полето Име на файл въведете име за документа.

  3. Щракнете върху Запиши.

Отпечатване на вашия документ

В менюто Файл щракнете върху Печат. В диалоговия прозорец Печат използвайте полето Обхват на страници и полето Брой копия, за да зададете кои страници искате да отпечатате и в колко екземпляра. Когато завършите, щракнете върху Печат.

За повече информация за печатането вж. Запознаване с печатането.