Настройки при импортиране на видео: често задавани въпроси

Предлагаме ви отговори на някои често задавани въпроси относно настройките при импортиране на видео в съветника "Импортиране на видео"

Покажи всички

Какво представляват видеоформатите?

Избраният от вас видеоформат определя типа на видеофайла. Това ви дава възможност да решите какъв да бъде типът на полученото видео, което импортирате от цифрова видеолента във вашия компютър, когато използвате "Импортиране на видео".

Какви видеоформати мога да избера?

Може да изберете да импортирате видео от видеолента като Windows Media Video (WMV) файл или като файл. който използва формата по подразбиране за вашето цифрово видео (DV) устройство например видеофайл във формат AVI (Audio Video Interleaved - смесени аудио и видео). Може и да предпочетете да разрешите на програмата "Импортиране на видео" да създава WMV файл за всеки клип от вашата видеолента. Ако например на лентата има осем клипа, програмата "Импортиране на видео" може да създаде осем отделни WMV файла.

Какво трябва да имам предвид, когато избирам формат на видеофайла за импортираното видео?

Следният списък предлага няколко неща, които трябва да имате предвид, когато избирате формат за видеото.

  • Програмата за видеоредактиране, която смятате да използвате, за да редактирате импортираното видео.. Изберете да импортирате видеото във формат на видеофайла, който се поддържа от програмата за видеоредактиране, която смятате да използвате. Ако например вашата програма за видеоредактиране поддържа редактиране на AVI видеофайлове или на MPEG-2 файлове, изберете Смесени аудио и видео (един файл). Ако смятате да използвате програма за видеоредактиране, която поддържа редактиране на WMV файлове и искате да използвате отделни клипове във вашето редактирано видео, изберете Windows Media Video (един файл за сцена).

  • Планове за запис на вашия окончателен филм на видеолента. Ако смятате в крайна сметка да запишете вашия окончателен редактиран филм обратно на лента, изберете Смесени аудио и видео (един файл).

  • Свободно дисково пространство. Ако имате да импортирате във вашия компютър големи обеми видео и аудио, помислете си за свободното дисково пространство, с което разполагате. Ако например решите да импортирате видеото като AVI файл, един час видео ще отнеме около 13 гигабайта (ГБ) място на на твърдия диск, докато видео със същата продължителност, импортирано и записано като WMV файл, ще отнеме приблизително 1 ГБ място на твърдия диск.

  • Форматът на оригиналното видео на видеолентата. В зависимост от вашата DV камера и от настройките на камерата по време на записа на оригиналното видео на лента, вашето видео може да бъде записано във формат 16:9 (широкоекранен) или 4:3 (стандартен). Изберете настройките за видеоформата и пропорцията в "Импортиране на видео" да бъдат такива, че да отговарят на записаното на лентата видео.

  • Ресурси на компютърната система. Ако вашият компютър е с ограничени системни ресурси - например по-бавен процесор, по-малко RAM или твърд диск, на който няма много на свободно място на диска, помислете за импортирането на видео като WMV , а не като AVI файл. Това може да помогне при предотвратяването на проблеми при импортирането на видео – например пропускането на видеокадри.

  • Пропускане на кадри. Ако смятате да разрешите пропускането на кадри в процеса на импортиране, изберете Смесени аудио и видео (един файл). Ако искате да избегнете пропускането на видеокадри, изберете импортирането на видео като WMV файл.

От какво зависи колко видеофайлове ще бъдат създадени, когато импортирам видео?

Когато изберете да импортирате вашето видео като няколко WMV файла, програмата "Импортиране на видео" разпознава местата във видеото, където сцената прекъсва и създава отделни WMV файлове за всеки клип. Когато решите да импортирате вашата видеолента като един WMV или AVI файл, видеото, което импортирате от DV камера обикновено се импортира и записва като един видеофайл на вашия компютър. Понякога обаче се създават повече от един видеофайлове по някоя от следните причини:

  • Форматът на видеото на лентата се сменя. Ако видеото на лентата първоначално е било записано, като е използван един видеоформат, а след това е направена смяна с друг видеоформат, при всяка смяна на видеоформата на записаното видео, се създава нов видеофайл. Ако например част от видеото е била записана във видеоформат NTSC и след това следващата част от видеото на лентата е била записана във формат PAL, ще бъде създаден нов файл, когато записаното видео превключва от NTSC към PAL.

  • Пропорцията на видеото на лентата се сменя. Ако видеото на лентата първоначално е било записано, като е използван една пропорция, а след това е направена смяна с друга пропорция, при всяка смяна на пропорцията на записаното видео, се създава нов видеофайл. Ако например част от видеото е била записана с пропорция 16:9 (широкоекранно), а след това настройката на камерата е била променена на 4:3 (стандартно), ще бъде създаден нов видеофайл, когато пропорцията на записаното видео се промени от 16:9 на 4:3.