Какво се е случило с Интернет игрите, които се намираха в Windows?

В по-ранните версии на Windows беше възможно да имате достъп до пет игри в уеб сайта MSN Games. Тези игри продължават да са достъпни онлайн на уеб сайта MSN Games, но са премахнати от менюто "Старт".

Когато сте свързани към Интернет, винаги можете да посетите уеб сайта MSN Games и да играете тези и други игри: