Какво да правите, ако Windows не стартира правилно

Тъй като отстраняването на проблеми със системата е сложен процес, а също така хардуерната и софтуерна конфигурации може да са много различни, има различни подходи, които можете да използвате за отстраняване на проблеми, пречещи на Windows да се стартира правилно. Тук можете да намерите някои инструменти и стратегии, които да използвате:

Покажи всички

Възстановяване на системата

Функцията за възстановяване на системата може да върне системните файлове в предишно състояние, когато не е имало проблем, без да се отразява на документи, снимки и други лични файлове. Ако възстановяването на системата не отстрани проблема, можете да отмените операцията и да изберете друга точка на възстановяване. За допълнителна информация вж. темата Какво представлява възстановяване на системата?

Определяне на това дали проблемът е хардуерен

 • Памет. Грешките с паметта може да възникнат поради повреда на RAM паметта. За сканиране на паметта на компютъра за грешки вж. темата Как да разбера дали компютърът има проблем в паметта?

 • Твърд диск. Проблемите с твърдия диск може да възникнат поради повредени системни файлове или физически грешки на самия диск. За сканиране на твърдия диск на компютъра за грешки вж. темата Проверка на твърдия диск за грешки.

 • Устройства и драйвери. Ако сте инсталирали ново устройство, видеокарта или друг хардуерен елемент, който създава проблеми, драйверът за съответното устройство може да е несъвместим с Windows. За допълнителна информация вж. темата Съвети за отстраняване на често срещани проблеми с драйвери. Ако деинсталирането или възстановяването на драйвера на предишна версия не отстрани проблема, опитайте да деинсталирате или премахнете хардуера, а след това рестартирайте компютъра.

Определяне на това дали проблемът е софтуерен

 • Съвместимост. Повечето програми, написани за Windows XP, могат да работят в тази версия на Windows, но някои по-стари програми може да се изпълняват лошо или изобщо да не се изпълняват. Ако дадена програма, написана за по-стара версия на Windows, не се изпълнява правилно, използвайте съветника за съвместимост на програмите, за да промените настройките за съвместимост за съответната програма, или използвайте раздела за съвместимост на програмата, за да промените настройките ръчно. За допълнителна информация вж. Изпълнение на по-стари програми в тази версия на Windows‌‌.

 • Деинсталиране. Ако не можете да деинсталирате програмата, опитайте да използвате функцията за възстановяване на системата, за да възстановите системата на точка във времето, когато тя е работила правилно. За допълнителна информация вж. темата Какво представлява възстановяване на системата?

Опции за използване, когато Windows се стартира, но се изпълнява нестабилно или бавно

 • Възстановяване на системата. Програмата за възстановяване на системата може да върне системните файлове в предишно състояние, когато не е имало проблем. Програмата за възстановяване на системата работи без да засяга документи, снимки и други лични файлове. За повече информация вж. Какво представлява възстановяване на системата?

 • Ред при стартиране на множество операционни системи. Ако на компютъра са инсталирани няколко операционни системи (конфигурация на мултизареждане), можете да изберете коя от тях да се стартира при включване на компютъра. За допълнителна информация вж. темата Промяна на операционната система за стартиране по подразбиране (мултизареждане).

 • Безопасен режим. Можете да използвате безопасния режим за временно забраняване на програмите, стартиращи се при стартиране на Windows. Ако една от тези програми е причина за проблем, можете да стартирате компютъра в безопасен режим и да деинсталирате съответната програма, преди тя да се стартира. За повече информация за безопасния режим вж. Разширени опции за стартиране (вкл. безопасен режим).

  Ако компютърът стартира само в безопасен режим, наскоро инсталираният софтуер или програми може да да са причина за проблема. Опитайте да деинсталирате най-скоро използваните програми или последно инсталирания хардуер, за да проверите дали проблемът ще се отстрани. За повече информация вж. Отстраняване на неизправности в безопасен режим.

Опции за използване, ако Windows въобще не се стартира

 • Програма за корекции при стартиране. Програмата за корекции при стартиране е инструмент за възстановяване на Windows, който може да коригира определени проблеми, напр. повредени системни файлове, които могат да попречат на Windows да стартира правилно. Програмата за корекции при стартиране се намира в менюто с опции за възстановяване на системата, което е в инсталационния диск на Windows Vista. Ако на компютъра предварително са инсталирани опции за възстановяване, менюто може да е съхранено на твърдия диск. За повече информация вж. Програма за корекции при стартиране: често задавани въпроси и Какви са опциите за възстановяване на системата в Windows Vista? Ако компютърът не разполага с програма за възстановяване при стартиране, производителят му вероятно е персонализирал или сменил инструмента. Направете справка на получената с компютъра информация или посетете уеб сайта на производителя на компютъра.

 • Променете настройките за рестартиране в безопасния режим. Ако компютърът е в цикъл, в който възниква грешка с Windows, системата се опитва да се рестартира, а след това отново възниква грешка, и това се повтаря, рестартирайте компютъра в безопасния режим и поставете отметка в квадратчето Забрани автоматично рестартиране при грешка в системата. За допълнителна информация вж. темата Разширени опции за стартиране (вкл. безопасен режим).

 • Повторно инсталиране. Ако другите опции не са отстранили проблема и вие сте сигурни, че хардуерът на компютъра функционира нормално, може да се наложи да преинсталирате Windows. Персонализираната (чистата) инсталация на Windows ще изтрие за постоянно всички файлове на компютъра и ще преинсталира Windows, затова използвайте тази опция само ако всички останали опции не са успешни. След инсталиране ще трябва да преинсталирате и програмите и да възстановите файловете от архивите. За допълнителна информация вж. темата Инсталиране и преинсталиране на Windows‌‌.

Забележка