Редактирането и отпечатването на снимки някога изискваше тъмна стаичка или професионална фотолаборатория, да не говорим за специалните умения. Но през последното десетилетие цифровите фотоапарати и компютрите революционизираха областта на фотографията и направиха възможно за всеки да редактира и отпечатва снимки вкъщи. В тази статия ще научите как инструментите на Windows могат да ви помогнат да организирате, редактирате, споделяте и отпечатвате вашите снимки.

Прехвърляне на снимки от фотоапарата в компютъра

Повечето цифрови фотоапарати съхраняват снимките във флаш карта с памет, например CompactFlash или Secure Digital (SD). Когато запълните картата със снимки, ще трябва да ги импортирате в компютъра. След това можете да изтриете паметта на картата и да я използвате за нова серия снимки.

Има два основни начина за импортиране на снимки:

 • Директно свързване на фотоапарата. Можете да импортирате снимките, като свържете фотоапарата директно с вашия компютър с помощта на кабел за USB. При този метод вашият фотоапарат трябва да бъде включен, така че импортирането на снимките ще изразходва част от заряда на батерията. Освен това ще трябва да държите кабела под ръка, ако често импортирате снимки.

  Илюстрация на USB кабел
  USB кабел
 • Използване на четец за карта с памет. Най-бързият начин за импортиране на снимки е да се използва четец за карти, който се закупува отделно. Извадете картата с памет от вашия фотоапарат, поставете я в четеца и свържете четеца към USB порта на вашия компютър. Много компютри имат вградени четци, които позволяват картата да се поставя направо в компютъра.

  Илюстрация на четец на карта с памет
  Четец на карти с памет

Независимо от избрания метод Windows трябва автоматично да разпознае вашия фотоапарат или четеца на карти, когато го включите в компютъра (ако това не стане, вж. Отстраняване на проблеми при свързването на фотоапарати или Отстраняване на неизправности в USB устройства). После изпълнете следните стъпки:

 1. В диалоговия прозорец Автоматично изпълнение щракнете върху Импортиране с използване на Windows. Windows ще намери снимките във вашата карта с памет.

  Изображение на диалоговия прозорец "Автоматично изпълнение"
  Този диалогов прозорец се показва, когато включите към вашия компютър фотоапарат или четец за карти
 2. След като Windows намери вашите снимки, ще ви попита дали искате да създадете етикет (дума или кратка фраза, описваща групата) за снимките, които импортирате. Ако искате да въведете етикет, въведете го в полето Сложи етикети на тези снимки (по желание) Ако импортираните снимки нямат общи характеристики, прескочете тази стъпка. Можете винаги по-късно да поставяте етикети на отделни снимки (вж. "Организиране и търсене на вашите снимки" в тази статия).

  Изображение на диалоговия прозорец "Импортиране на снимки и видеофайлове"
  Можете да поставяте етикети на снимките, когато ги импортирате
 3. Когато Windows започва да импортира снимките, отметнете квадратчето Изтрий след импортиране, ако искате да изтриете снимките от вашата карта с памет, след като импортирането приключи. Това освобождава място на картата, за да можете да заснемете нова серия снимки.

  Изображение на диалоговия прозорец "Импортиране на снимки и видеофайлове"
  Отметнете квадратчето, за да изтриете импортираните снимки от вашата карта с памет

След като снимките са импортирани, те се появяват във фотогалерията на Windows.

Съвет

 • Можете да използвате устройство, наречено скенер, за да преобразувате обикновени снимки в цифрови.

Фотогалерията на Windows и папката "Картини"

Фотогалерията на Windows е инструмент, включен в Windows, който можете да използвате, за да разглеждате, организирате, редактирате, споделяте и отпечатвате вашите цифрови снимки. Тя се отваря автоматично, след като импортирате серия снимки. За да ги отворите по-късно, натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", щракнете върху Всички програми, после щракнете върху Фотогалерия на Windows.
Картина на фотогалерията на Windows
Фотогалерия на Windows
Фотогалерията на Windows е предназначена за използване с папката "Картини" – основното хранилище на картини на вашия компютър. Всички снимки в папката "Картини" (включително и импортираните от вас) се появяват във фотогалерията. За да отворите папка "Публични", натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", и после щракнете върху Картини.
Изображение на папката "Картини"
Папката "Картини"

Фотогалерията на Windows и папката "Картини" могат да извършват едни и същи неща. Можете например да разглеждате снимки, да ги разпечатвате и да гледате слайдшоу с вашите снимки или от папката "Картини", или от фотогалерията. Тогава коя да използвате?

Като правило фотогалерията е най-доброто място за вашите снимки. Тя ви позволява да видите на една място всичките си снимки и улеснява разглеждането им по дата, етикет и други критерии. Освен това тя има някои функции, които папката "Картини" няма, например да коригира експонирането или цветовете на снимките, да ги изрязва и да премахва ефекта "червени очи".

Разглеждане на вашите снимки

Фотогалерията на Windows предлага различни възможности за разглеждане на колекция от снимки. Когато отворите фотогалерията за първи път, ще видите всички снимки и видеофайлове. За да видите само снимките, щракнете върху стрелката до Всички снимки и видеофилми и след това щракнете върху Снимки.

Изображение на навигационния екран във фотогалерията на Windows
Щракнете върху "Снимки", за да видите цялата колекция от снимки

Работа с миниатюри

Фотогалерията на Windows показва вашите снимки като миниатюри – умалени варианти на снимките. За да покажете колкото е възможно повече миниатюри, увеличете прозореца на фотогалерията, за да заеме целия екран, като щракнете върху бутона УвеличиИзображение на бутона "Увеличи".
За промяна на размера на миниатюрите щракнете върху бутона МащабиранеИзображение на бутоните за завъртане във фотогалерията Windows, а след това преместете плъзгача нагоре или надолу. Можете да направите миниатюрите по-малки, за да прегледате бързо голяма колекция от снимки. Или да ги направите по-големи, за да виждате повече подробности във всяка снимка. Променянето на размера на миниатюрата не засяга версията на снимката в цял размер.
Изображение на големи и малки миниатюри във фотогалерията на Windows
Големи миниатюри (вляво); малки миниатюри (вдясно)
За да се върнете в първоначалния изглед с миниатюри със среден размер, щракнете върху бутона Размер на миниатюрите по подразбиранеИзображение на бутона "Размер на миниатюрите по подразбиране" във фотогалерията на Windows.

При малки и средни размери на миниатюрите посочването на миниатюра показва визуализация с по-голям размер, заедно с информация за снимката.

Изображение на визуализация на миниатюра
Посочването на миниатюра показва по-голяма визуализация

Завъртане на снимка

Вертикалните снимки може да се показват завъртени във фотогалерията. Можете да завъртите тези снимки до правилната им ориентация, като натиснете бутона Завърти обратно на часовниковата стрелкаИзображение на бутоните за завъртане във фотогалерията Windows или бутона Завърти по часовниковата стрелкаИзображение на бутона "Завърти по часовниковата стрелка" във фотогалерията на Windows.
Изображение на миниатюра преди и след завъртане
Миниатюра преди завъртането (вляво) и след завъртането (вдясно)

Показване на снимка в пълен размер

За да разгледате снимка така че да запълва по-голямата част от прозореца на фотогалерията, щракнете двукратно върху снимката. От дясната страна на прозореца, информационният екран показва информация за вашата снимка и ви позволява да добавите етикети към нея (вж. "Добавяне на етикети към снимки" по-долу).

За да видите снимката в максималния възможен размер, увеличете прозореца на фотогалерията. Можете също да затворите информационния екран като натиснете бутона за затваряне в горния ъгъл на екрана.

За да увеличите една част от снимката, щракнете върху бутона Мащабиране и преместете плъзгача нагоре. Докато сте в режим на мащабиране, можете да плъзгате всяка част от снимката с показалеца, който приема формата на ръка Изображение на показалеца с формата на ръка, за да местите снимката. За да се върнете в нормален изглед, щракнете върху бутона Побери в прозорецаИзображение на бутона "Побери в прозореца" във фотогалерията на Windows.
Изображение на цифрова снимка, в пълен размер и увеличена
Снимка в пълен размер (вляво); снимка в мащаб (вдясно)

За да се върнете в изгледа с миниатюрите, щракнете върху Назад към галерията.

Показване на слайдшоу от ваши снимки

Можете да покажете вашите цифрови снимки във вид на пълноекранно слайд шоу, което се изпълнява автоматично. Можете също да избирате измежду множество теми за слайдшоу, които съдържат анимация и други визуални ефекти. Някои теми показват няколко снимки едновременно на екрана, както се вижда на картината по-долу.

Изображение на слайдшоу, показано във фотогалерията на Windows
Примерно слайдшоу

За да стартирате слайдшоу, изберете снимките, които искате, и натиснете бутона Слайдшоу в дъното на фотогалерията. Ако не изберете снимки, в шоуто ще се включат всички снимки от текущия изглед.

Изображение на бутона "Слайдшоу"
Бутонът "Слайдшоу"

Когато се изпълнява слайдшоу, можете да го спрете временно, да коригирате скоростта, да превъртите бързо напред или назад, и да изберете кои снимки да се показват в случаен ред или последователно. За да покажете контролите на слайдшоуто, преместете мишката в долната част на екрана. Ако контролите не се покажат, щракнете десния бутон на мишката, за да покажете меню.

Изображение на контролите за слайдшоу
Контроли за слайдшоу

За да прекратите слайдшоу, натиснете клавиша ESC или щракнете върху Изход от контролите на слайдшоуто.

Забележки:

 • За да видите темите за слайдшоу, компютърът ви трябва да има междинна оценка за производителност не по-ниска от 3.0 в категория "Графика" на показателя за производителност на Windows. За повече информация вж. Какво означава показател за производителност на Windows?

 • Някои теми за слайдшоу са включени само в Windows Vista Home Premium и Windows Vista Ultimate.

Организиране и търсене на снимки

Ако използвате често вашия цифров фотоапарат, скоро ще съберете в компютъра си стотици или хиляди снимки. Когато трябва да намерите конкретна снимка от вашата колекция, инструментите във фотогалерията на Windows ще ви помогнат.

Търсене на снимки по дата

Вашият цифров фотоапарат поставя етикети на снимките с датата, когато са снети. Фотогалерията използва тази информация, за да организира автоматично снимките по дата. По този начин можете да преглеждате вашите снимки по годината, месеца и деня, когато са снети.

За да търсите снимки по дата, щракнете върху година, месец или ден под Дата на заснемане в навигационния екран (левия екран) на фотогалерията. Ще видите всички снимки, направени през избрания от вас период от време.

Изображение на филтъра "Дата на заснемане" в навигационния екран във фотогалерията на Windows
Щракнете върху година, месец или ден, за да видите снимките от този период

За повече информация вж. Търсене на снимки по дата.

Добавяне на етикети към снимки

Можете да използвате Windows фотогалерията, за да добавяте етикети към вашите снимки – думи или фрази, които описват кой или какво е на снимката и къде е снета. Поставянето на етикети на снимките позволява да ги намирате много по-лесно в бъдеще, защото можете лесно да покажете всички снимки, които имат определен етикет.

Ако смятате, че добавянето на етикет на всяка снимка отнема много време, не се притеснявайте – можете да добавите един етикет едновременно на цяла серия от снимки. Можете например да добавите етикета "Рожден ден" на 20 или 30 снимки от празнуване на рожден ден. За да добавите етикети на снимки, изпълнете следните стъпки:

 1. Във фотогалерията изберете снимките, на които искате да добавите етикет. За да изберете повече от една картина, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху картините.

 2. Щракнете върху бутона ИнформацияКартина на бутона за информация във фотогалерията на Windows. Отваря се екранът "Информация".
 3. Щракнете в информационния екран върху Добавяне на етикети, въведете в полето текста на етикета и натиснете ENTER. Обозначението ще се добави към всички избрани картини. Можете да добавите колкото етикети желаете.

  Картина, показваща как да добавите етикет на четири снимки посредством информационния прозорец
  Изберете снимки и след това въведете етикет за тях в екрана "Информация"

Не е нужно да набирате етикетите, ако вече сте ги създали. (Можете да видите създадените етикети, като щракнете върху стрелката до Етикети в навигационния екран на фотогалерията.) За да добавите съществуващ етикет към снимка, плъзнете една или повече снимки до етикета, както е показано по-долу.

Картина, показваща как да добавите етикет, плъзгайки снимката към етикета в навигационния екран
Плъзнете картините до дадено обозначение, за добавите обозначението към тях.

Опитайте се да свикнете да поставяте етикети на снимките си веднага след като ги импортирате. По този начин ще избегнете натрупването на снимки, на които трябва да се поставят етикети. За допълнителна информация вж. темата Маркиране на снимки с етикети за улесняване на търсенето и Съвети за организиране на снимки.

Търсене на снимки по етикет

След като поставите етикети на снимките във фотогалерията, намирането им е лесно. Просто въведете етикета в полето за търсене. Всички снимки с този етикет се появяват. В примера по-долу въвеждането на Животни намира всички снимки, чийто етикет съдържа думата "Животни". Ако някои снимки имат думата "животни" в името на техния файл, те също ще се покажат.

Картина, показваща как да откриете снимки посредством полето за търсене
Търсене на снимки с етикети чрез полето "Търсене"

Ако не можете да си спомните кои етикети сте създали, щракнете върху кой да е етикет в списъка Етикети, за да видите всички снимки с този етикет.

Изображение на списъка "Етикети"
Списъкът "Етикети"

За повече информация вж. Търсене на снимки във вашия компютър.

Коригиране на снимки

Правенето на перфектна снимка не е лесно. Ето защо Windows фотогалерията съдържа полезни инструменти за коригиране на вашите снимки. За да получите достъп до тези инструменти, щракнете върху бутона Поправи в екрана "Корекции":

Картина, показваща цифрова снимка преди и след изрязване
Снимка, маркирана за изрязване (вляво); снимката след изрязването (вдясно)

Експериментирайте колкото желаете, защото винаги можете да отмените промените и да се върнете към първоначалната версия. За повече информация вж. Съвети за редактиране на снимки.

Споделяне на снимки

Споделянето на цифрови снимки означава да ги направите достъпни за други хора, за да могат да ги разглеждат от своите компютри. Най-разпространените методи за споделяне са публикуването на снимки в уеб сайт и изпращането на снимки с имейл.

Уеб сайтове за споделяне на снимки

Един начин да споделите вашите цифрови снимки е да ги качите (копирате) в уеб сайт за споделяне на снимки. Приятелите и роднините ви, които поканите, могат да посетят сайта и да видят вашите фотоалбуми. В повечето сайтове за споделяне на снимки споделянето и съхраняването на снимки е безплатно. Обърнете внимание обаче, че някои от тези сайтове ще изтрият снимките ви, ако в определен период от време не направите покупки от сайта. Не забравяйте да проверите какви са правилата на сайта.

Споделяне на снимки чрез електронна поща

Друг начин за споделяне на снимки е чрез електронната поща. Можете да използвате фотогалерията на Windows, за да прикачвате снимки към имейли. Фотогалерията може автоматично да ги компресира (да им намали размерите), така че имейлът да пристигне по-бързо и снимките да заемат по-малко място в компютъра на получателя. Оригиналните снимки не се променят.

За да изпратите снимки с имейл, изберете ги във Windows фотогалерията и след това щракнете върху бутона Имейл в лентата с инструменти В диалоговия прозорец Прикачване на файлове изберете размер на снимката (обикновено средният размер, избран по подразбиране, е подходящ) и щракнете върху Прикачи.

Изображение на диалоговия прозорец "Прикачване на картини и файлове"
Изберете размера на снимката, която изпращате с имейл

Windows отваря ново имейл съобщение във вашата програма за електронна поща, която по подразбиране е Windows Mail. (За да я промените, вж. Смяна на програмата по подразбиране за електронна поща.) Снимките, които изберете, се прикачват към съобщението.

Изображение на цифрова снимка, прикачена към имейл съобщение
Снимка, прикачена към имейл съобщение

За да изпратите снимката, въведете имейл адресите на получателите, въведете тема и напишете кратко съобщение. След това щракнете върху Изпрати. За повече информация вж. Запознаване с електронната поща и Изпращане на картини и видео с имейл.

Съвет

 • Можете също да изпращате в имейл снимки от папка "Картини". Щракнете върху снимките, които искате да изпратите, и после щракнете на лентата с инструменти върху Имейл.

Отпечатване на снимки

В този раздел се разглеждат три основни начина на отпечатване. За обща информация за печатането вж. Запознаване с печатането.

Използване на домашен принтер

Ако имате принтер вкъщи, можете да отпечатвате сами вашите снимки. Струйните и сублимационните принтери създават висококачествени цветни снимки, когато използват специална хартия. Много от тях имат вградени четци за карти с памет и малки течнокристални екрани и могат да отпечатват снимки без използване на компютър.

Изображение на мастиленоструен принтер
Струен принтер

Можете да отпечатвате снимки от вашия компютър по няколко начина. Можете да отпечатате единична снимка, няколко снимки на една страница или да отпечатате контактен лист (мрежа от миниатюри за бърза справка).

За да отпечатате снимки, използвайки фотогалерията на Windows, изберете снимките, които искате да отпечатате. От лентата с инструменти изберете Печат, след което щракнете върху Печат. В диалоговия прозорец Печат на картини изберете опциите за печат и щракнете върху Печат. За повече информация вж. Отпечатване на снимки: често задавани въпроси.

Изображение на бутона "Печат на картини"
Прозорецът "Печат на картини"

Поръчване на отпечатване онлайн

Домашните принтери са удобни и позволяват бърз печат. Ако обаче искате да си спестите разходите и времето, свързани с купуването на мастило и хартия, можете да използвате онлайн услуга за отпечатване. Тези услуги ви позволяват да качите (копирате) вашите снимки в уеб сайт. Оттам можете да поръчате отпечатване в различни размери и да платите с кредитна карта. След това готовите снимки ще ви бъдат изпратени вкъщи или в офиса.

Предимството на онлайн печатните услуги е разнообразието на продуктите, което предлагат. Освен обикновеното отпечатване, можете да поръчате персонализирани тениски, поздравителни картички, календари, чаши, подложки за мишки и много други неща, върху които са отпечатани снимки по ваш избор. Освен това тези сайтове обикновено предлагат услуги за споделяне на снимки (вж. "Споделяне на снимки" по-горе).

Можете също да поръчате отпечатване направо от фотогалерията на Windows или от папката "Картини". За повече информация вж. Поръчване на копия от вашите снимки онлайн.

Отпечатване на снимки в магазин

Ако искате да отпечатате снимките си бързо, а нямате принтер, можете да занесете паметта на вашия фотоапарат в магазин, където предлагат услуги за отпечатване на цифрови снимки. Обикновено това са специализирани фотостудия, но могат да бъдат и магазини за продажба на фотоапарати или други магазини. Някои магазини предлагат павилиони за самообслужване, където можете сами да редактирате, изрежете и отпечатате вашите снимки само за няколко минути.

Архивиране на вашите снимки

Ако имате цифров фотоапарат, вероятно сте събрали само за няколко години колекция от хиляди цифрови снимки. Тези снимки съдържат скъпи спомени и не могат да бъдат заменени с нищо, ако твърдият диск на вашия компютър се повреди. Затова е важно да архивирате вашите снимки, като ги съхраните на друго място. Можете да ги копирате върху записваеми DVD или CD дискове, на външен твърд диск или да използвате базирана на Интернет услуга за съхраняване на файлове.