Писане с помощта на панела за въвеждане на Tablet PC вместо клавиатура

Една от най-добрите функции на Tablet PC е възможността за писане директно на компютъра. Но какво се случва, ако използваната програма не разпознае вашия ръкопис? С помощта на панела за въвеждане на Tablet PC можете да използвате панела за писане или панела за знаци за конвертиране на ръкописен текст в печатен, или да използвате екранната клавиатура за въвеждане на отделни знаци.

Разпознаването на ръкописен текст за момента е достъпно само на английски, японски, традиционен и опростен китайски, корейски, немски, френски, италиански, холандски, испански и португалски (Бразилия) език. Ако не използвате някой от тези езици на въвеждане, използвайте екранната клавиатура във входния панел на Tablet PC, за да въвеждате текст без помощта на стандартна клавиатура.

Какво е новото в панела за въвеждане?

Панелът за въвеждане има нов изглед и разполага с няколко нови функции. Тези нови функции включват:

Автодовършване. Функцията за автодовършване в Tablet PC работи като същата функция в едни от най-често използваните програми (като например в Microsoft Internet Explorer). Тази функция показва възможните съвпадения в панела за въвеждане (като например на имейл адреси, URL, имена на файлове и други елементи), които са въвеждани преди.

След като панелът за въвеждане разпознае даден ръкописен текст, функцията за автодовършване ще покаже списък с възможните съвпадения близо до областта за писане. Ако дадено предложение от списъка съвпада с текста, който искате да въведете, натиснете съответното предложение, за да го въведете в областта за въвеждане на текст.

Раздел "Панел за въвеждане". Разделът "Панел за въвеждане" предоставя бърз и лесен начин за отваряне и разположение на панела за въвеждане върху екрана. Когато панелът за въвеждане е затворен, по подразбиране разделът "Панел за въвеждане" се показва в левия ъгъл на екрана.

Анимирана диаграма на панела за въвеждане, скриващ се зад края на екрана
Раздел "Панел за въвеждане"

За да отворите панела за въвеждане, просто натиснете раздела Панел за въвеждане и панелът ще се разгъне от ъгъла на екрана. Когато затворите панела за въвеждане, той ще се прибере отново в ъгъла на екрана.

Можете да премествате раздела "Панел за въвеждане", като го плъзнете на желаното място на екрана. След което, при натискане на панела за въвеждане, той ще се отвори хоризонтално на същото място на екрана, на което се показва разделът.

Съвет

 • Използвайте раздела "Панел за въвеждане", за да отваряте панела за въвеждане при използване на програма, която заема целия екран (като например функцията за отдалечен работен плот).

Изтриване от края на перото. Ако вашето перо разполага с гума за изтриване, можете да я използвате за изтриване на написан и разпознат текст в панела за въвеждане. Можете да използвате гумата в панела за писане, панела за знаци и областта за коригиране.

Движения за задраскване. Windows включва нови, по-лесни за използване движения за задраскване с цел изтриване на ръкописен и разпознат текст в панела за въвеждане. Тези движения за задраскване са създадени, така че да работят по-добре с различните стилове на зачеркване на текст в панела за въвеждане. Новите движения за задраскване включват следното (но не само):

 • Зачеркване – хоризонтална линия, пресичаща дадена дума

 • Вертикално задраскване – подобно на буквата "M" или "W"

 • Задраскване в кръг

 • Задраскване под ъгъл

Можете все още да използвате движението за задраскване под формата на "Z", което можеше да се използва в Microsoft Windows XP Tablet PC Edition.

Ако вашият ръкописен текст понякога се изтрива случайно чрез едно от новите движения за задраскване, можете да промените настройките, така че за тази цел да използвате само движение за задраскване във формата на "Z".

За допълнителна информация относно новите движения за задраскване и начина на промяна на настройките вж. Как да използвам движения в панела за въвеждане на Tablet PC?

Въвеждане на текст

Можете да използвате раздела за писане, раздела за знаци или екранната клавиатура, за да въвеждате текст. Разделът за писане и разделът за знаци конвертират ръкописния текст в печатен. Екранната клавиатура работи точно като стандартна клавиатура, с изключение на това, че въвеждането на текст става чрез натискане на клавишите с перото за таблет. В следната таблица са описани различните начини за използване на панела за въвеждане.

Изображение на бутона на панела за писане

В панела за писане можете да пишете без да спирате, както бихте го правили на лист хартия.

Картина на бутона на панела за знаци

Панелът за знаци конвертира ръкописния текст в печатен – по една буква, цифра или символ).

Картина на бутона за екранната клавиатура

Екранната клавиатура е подобна на стандартна клавиатура.

Панелът за писане и панелът за знаци разполагат с цифрова клавиатура, панел за символи и бързи уеб клавиши за по-лесно, бързо и точно въвеждане на съответните типове текстове. Тези бързи клавиши са скрити, когато започнете да пишете, но се показват след вмъкване или изтриване на написаното.

Забележка:

 • Ако настройките за защита на паролата са включени, панелът за въвеждане автоматично превключва към екранната клавиатура, когато поставите точката на вмъкване в дадена област за въвеждане на текст, за да въведете парола.

Коригиране на текст

Панелът за въвеждане предоставя няколко начина за лесно коригиране на въведения текст.

Можете да коригирате резултатите на разпознаването на ръкописен текст директно в панела за писане или панела за знаци, преди да вмъкнете съответния текст.

За изтриване на дума или знак използвайте движение за задраскване или гумата за изтриване в края на перото, за да премахнете съответната дума или знак, след което започнете отначало.

При въвеждане на текст на западен език в панела за писане, можете да използвате областта за коригиране, за да коригирате неправилно разпознатия текст. Можете да изберете алтернативна дума от предложенията в панела за въвеждане, а също така да напишете буквите отново, за да коригирате думата в областта за коригиране. За достъп до областта за коригиране, изберете съответния разпознат текст с думата, която искате да коригирате.

В панела за знаци можете да пишете върху неправилно разпознат знак или да използвате падащото меню, за да изберете знак от списъка със знаци, които модулът за разпознаване на ръкописен текст е определил като алтернативни.

Ако вече сте вмъкнали текста в дадена програма, можете да го изберете за коригиране, след което да изберете алтернативна дума от предложенията в панела за въвеждане, или да използвате областта за коригиране, за да коригирате думата.

Съвети за използване на панела за въвеждане

Прегледайте следните съвети за по-ефективно използване на панела за въвеждане.

 • Използвайте цифровата клавиатура за вмъкване на цифри. За да отворите цифровата клавиатура, натиснете бутона Num в панела за писане или панела за знаци.

 • Използвайте панела за символи за вмъкване на символи. За да отворите панела за символи, натиснете бутона Sym в панела за писане или панела за знаци.

 • Използвайте бързите уеб клавиши за по-бързо въвеждане на URL адреси. За да отворите бързите уеб клавиши, натиснете бутона Уеб в панела за писане или панела за знаци.

 • Използвайте движенията, за да изпълнявате най-често използваните действия с клавиши.

 • Не разделяйте дадена дума с тире, ако тя не се събере на един ред в панела за писане. Вместо това напишете цялата дума на нов ред.