Въведение

Предназначението на това обучение е да ви помогне да идентифицирате и коригирате често срещани проблеми в Windows. Проблемите при отпечатване може да са причинени от неправилно свързани кабели, проблеми с безжичните карти и настройки, повредени или несъвместими драйвери за принтери или липсващи актуализации. Това обучение не засяга проблеми при отпечатване, свързани с конкретни приложения.

Как се използва това ръководство

За оптимални резултати изпълнете всяка стъпка в указания ред, след което опитайте да отпечатате, преди да преминете към следващата стъпка.
Имате ли нужда от допълнителна помощ?

Помощ от общността

Потърсете отговори на въпросите си във форума за Windows.

Помощ от Microsoft

Потърсете помощ от специалист по поддръжката по телефон, имейл или чат.