Добавяне на Bluetooth устройство към компютъра

Съществуват най-различни видове Bluetooth устройства, които можете да добавите към компютъра, като например мобилни телефони, безжични слушалки, безжични мишки и клавиатури.

Гледайте това видео, за да научите как се добавят Bluetooth и други безжични или мрежови устройства към компютъра (1:17)

Преди да започнете

Преди да можете да добавите дадено устройство с функция Bluetooth към компютъра, трябва да направите две неща, за да проверите дали компютърът и устройството са готови за свързване:

 1. Да добавите Bluetooth адаптер към компютъра, ако към него не е включен такъв. Това обикновено се прави, като адаптерът се включи в USB порт.

  Някои компютри, особено преносимите, разполагат с вграден Bluetooth адаптер. Може да се наложи да включите адаптера или да използвате превключвател на лаптопа, с което да го включите, ако има такова. Този превключвател може да няма надпис за Bluetooth. То може да има надпис за безжична връзка или нещо подобно. Ако не сте сигурни как да включите Bluetooth адаптера или дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, направете справка в ръководството за компютъра или в уеб сайта на производителя.

 2. Да настроите Bluetooth устройството, така че компютърът да може да го открие.

  За да направите това, първо трябва:

  • Да включите устройството.

  • Да го направите откриваемо.

  Когато едно Bluetooth устройство е в режим на откриване, то излъчва безжичен сигнал, чрез който може да бъде открито от други устройства или компютри. Този режим понякога се нарича режим на сдвояване. Когато повечето устройства са в режим на откриване, те са и в режим на сдвояване и са готови да бъдат сдвоени с компютъра ви.

  За да научите как да направите едно устройство откриваемо, проверете информацията, която сте получили с вашето устройство, или посетете уеб сайта на производителя. Начините, по които да направите дадено устройство откриваемо, са най-различни и зависят от конкретното устройство. Някои Bluetooth устройства винаги са в режим на откриване. Други, например повечето мобилни телефони, трябва да бъдат включени в режим на откриване от софтуерно меню или чрез натискане на бутон. Бутоните за режима на откриване може да са много малки и трудно забележими, и често се намират от долната част на мишката, клавиатурата или на подобно устройство. Този бутон може да е обозначен с думата "свързване" или подобна, с емблемата на Bluetooth или изобщо да не е обозначен.

Снимка на съветника "Добавяне на устройство"
Съветник за добавяне на устройство

Добавяне на Bluetooth устройство

След като се уверите, че на компютъра ви е инсталиран Bluetooth адаптер, и устройството, с което искате да се свържете, е откриваемо, можете да добавите повечето устройства с функция Bluetooth към компютъра. Ето как става това:

 1. Отворете "Устройства и принтери", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което, в менюто "Старт", щракнете върху Устройства и принтери.

 2. Натиснете бутона Добавяне на устройство, след което следвайте указанията.

 3. Щракнете върху Bluetooth устройството, което искате да добавите към компютъра, и след това щракнете върху Напред. Ако не виждате устройството, което искате да добавите, проверете дали то е включено и откриваемо. Ако току-що сте го включили, откриването му от Windows може да отнеме няколко секунди.

  Windows може да ви подкани да въведете код за сдвояване (понякога наричан ПИН или секретен код). Повечето Bluetooth устройства трябва да бъдат сдвоени с компютъра ви, за да могат да обменят информация с него. За целта те трябва първо да обменят защитени кодове за сдвояване. Това означава, че към компютъра ви могат да се свързват само упълномощени от вас устройства.

Забележка:

Добавяне на Bluetooth принтер

 1. Отворете "Устройства и принтери", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което, в менюто "Старт", щракнете върху Устройства и принтери.

 2. Натиснете бутона Добавяне на принтер, след което следвайте указанията.

Забележка

 • Функциите за шифроване и фразата за достъп помагат да защитите данните си. Тези и други мерки за сигурност обаче може да не са успешни и ако това стане, данните ви ще бъдат достъпни за всички компютри и устройства в обсега. Поради тази причина безжичната технология Bluetooth не трябва да се счита за напълно сигурна.