Добавяне на Bluetooth или друго безжично или мрежово устройство: често задавани въпроси

Съветникът за добавяне на устройство в тази версия на Windows ви позволява да свържете Bluetooth мобилен телефон, клавиатура, мишка или друго безжично устройство към вашия компютър, в това число и устройства, които използват Wi-Fi връзки. Можете също да използвате този съветник, за да свържете мрежово устройство с вашия компютър, например мрежов скенер, устройство за съхранение или разширител на Windows Media Center. Мрежовите устройства трябва да са свързани към същата мрежа, към която е и компютърът ви, за да могат да се добавят към него.

По-долу следват няколко отговора на често срещани въпроси относно добавянето на подобни устройства към компютъра.

За информация как да добавите безжичен или мрежов принтер вж. Инсталиране на принтер.

Забележка:

 • Bluetooth не се поддържа от която и да е версия на Windows Server.

Покажи всички

Как да добавя безжично или мрежово устройство към компютъра си?

Най-лесният начин е да използвате съветника за добавяне на устройство в тази версия на Windows.

 1. Отворете "Устройства и принтери", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което, в менюто "Старт", щракнете върху Устройства и принтери.

 2. Щракнете върху Добавяне на устройство, след което следвайте указанията.

Снимка на съветника "Добавяне на устройство"
Съветник за добавяне на устройство

Защо Windows не открива безжичното устройство, което искам да добавя към компютъра си?

Причините, поради които Windows може да не успее да открие дадено безжично устройство, като Bluetooth мобилен телефон или клавиатура, са много. По-долу следват няколко съвета, които могат да ви бъдат от полза при откриването на устройството, което искате да добавите към вашия компютър:

 • Проверете дали устройството, което се опитвате да сдвоите, не е изключено, дали батерията му не е слаба или то не е в режим на готовност (също наричан "спящ режим").

 • Уверете се, че устройството е на разстояние, осигуряващо покритие от компютъра, което обикновено е 2-3 фута при повечето Bluetooth, и 30 фута при безжични мрежи с Wi-Fi устройство. Ако не сте сигурни дали устройството се намира в покритие, опитайте да го преместите по-близо до компютъра. Ако между устройството и компютъра има стена, опитайте да поставите устройството и компютъра в едно и също помещение.

 • Проверете дали няма други устройства, които смущават безжичното устройство, като например микровълнови печки, безжични телефони или други безжични устройства.

 • Ако компютърът ви използва външен Bluetooth или Wi-Fi адаптер, проверете дали той работи и дали е правилно свързан и инсталиран.

 • Ако компютърът ви е с вграден Bluetooth адаптер, проверете дали е включен Bluetooth радио предавателят. Компютърът може да е снабден с копче, което включва и изключва безжичния мрежов приемник. Много преносими компютри разполагат с външно копче за включване и изключване. Ако не сте сигурни как да го включите, се консултирайте с информацията, придружаваща вашия компютър.

 • Уверете се, че устройството е откриваемо. Когато едно Bluetooth устройство е настроено да бъде откриваемо, то изпраща радиосигнали и анонсира своето местоположение на други устройства и компютри. Ако не сте сигурни как да зададете режим на откриване на вашето устройство, се консултирайте с информацията, придружаваща вашето устройство или посетете уеб сайта на производителя. Някои устройства (например безжична мишка или клавиатура) имат бутон, който трябва да се натисне, а други (например Bluetooth мобилен телефон) може да имат настройка в софтуерното меню, която трябва да се избере, за да се включи режимът на откриване.

 • Ако се опитвате да добавите безжично мрежово устройство, то трябва първо да е конфигурирано за вашата безжична мрежа, преди да го добавите към компютъра. Ако не сте сигурни как да го направите, се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

 • Ако надстроите компютъра си с Windows 7 и разберете, че някои от Bluetooth връзките са спрели да работят, опитайте да рестартирате компютъра. Ако това не оправи проблема, опитайте да изключите външния Bluetooth адаптер, ако компютърът ви използват такъв, и отново го включете. Ако компютърът има вграден Bluetooth модем, опитайте да включите и изключите Bluetooth модула. (Съответният бутон може да няма надпис "Bluetooth" и чрез него също така да се включва и изключва модемът за безжичен достъп)

За допълнителна информация потърсете "Bluetooth" в "Помощ и поддръжка".

Защо Windows не открива мрежовото устройство, което искам да добавя към компютъра си?

Има много причини, поради които е възможно Windows да не може да открие дадено мрежово устройство, като мрежов скенер, устройство за съхранение или разширител на Windows Media Center. По-долу следват няколко съвета, които могат да ви бъдат от полза при откриването на мрежовото устройство, което искате да добавите към вашия компютър:

 • Проверете дали устройството е свързано към същата мрежа, към която е свързан и компютърът ви. Ако мрежовото устройство се свързва с кабел, уверете се, че кабелът е свързан към мрежата и че устройството е включено. Ако устройството е свързано към безжична мрежа (Wi-Fi), уверете се, че то е включено и конфигурирано правилно за връзка с мрежата. Ако не сте сигурни как да го направите, се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

 • Проверете дали вече не сте добавили устройството към компютъра. Устройствата, които вече са добавени, не се показват в списъка с устройства, към които можете да се свържете, в съветника за добавяне на устройство.

 • След като свържете ново устройство към вашата мрежа, изчакайте няколко секунди, докато Windows го открие.

 • Уверете се, че мрежовата ви защитна стена не блокира устройството, поради което то не може да се покаже в списъка с устройства, които можете да добавите. Може да се наложи да включите мрежовото откриване. За повече информация вж. Разрешаване или забраняване на откриване на мрежа.

 • Не всички мрежови устройства могат да се добавят към компютъра, независимо дали са открити в мрежата. За да разберете дали дадено устройство може да се свърже към вашия компютър, се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

 • Повече мрежови устройства могат да се открият само ако се намират в същата мрежова подмаска като вашия компютър. Ако мрежата ви се състои от няколко взаимно свързани мрежови подмаски, опитайте да свържете устройството към същата мрежова подмаска. За повече информация се обърнете към мрежовия администратор.

 • Проверете дали мрежовото устройство има IP адрес и правилен мрежов адрес. Повечето мрежови маршрутизатори автоматично задават IP адрес на устройствата при свързването им към мрежата. За повече информация се обърнете към мрежовия администратор.

 • Уверете се, че устройството е конфигурирано да анонсира присъствието си в мрежата. Повечето мрежови устройства правят това автоматично. За повече подробности се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

Защо не мога да свържа Bluetooth устройството си към компютъра?

Може да е необходимо да направите компютъра откриваем за Bluetooth устройства или да настроите Windows да ви предупреждава, когато някое устройство се опитва да се свърже към компютъра ви. За целта е необходимо да контролирате начина на сдвояване (свързване) на компютъра с Bluetooth устройства.

Контролиране на начина на сдвояване на компютъра с Bluetooth устройства

 1. Отворете контролния панел, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което върху Контролен панел.

 2. В полето за търсене в контролния панел въведете Bluetooth и щракнете върху Промяна на настройките за Bluetooth.

 3. В диалоговия прозорец Bluetooth настройки щракнете върху раздела Опции и направете някое от следните неща:

  • За да направите компютъра откриваем от Bluetooth устройства, отметнете квадратчето до Позволи на Bluetooth устройства да намират този компютър.

   Когато едно Bluetooth устройство е в режим на откриване, то излъчва безжичен сигнал, чрез който може да бъде открито от други Bluetooth компютри или устройства. Този режим понякога се нарича режим на сдвояване.

   Внимание!

   • За да защитите по-добре вашия компютър и да предотвратите неупълномощен достъп до него, включвайте откриването на компютъра само когато искате дадено Bluetooth устройство да открие вашия компютър. Забранете откриването веднага щом повече не се нуждаете от него.

  • За да разрешите свързването на Bluetooth устройства към компютъра, отметнете квадратчето до Позволи на Bluetooth устройства да се свързват с този компютър.

  • За да получите известие, когато дадено Bluetooth устройство се опита да се свърже с компютъра ви, отметнете квадратчето до Предупреждавай ме при заявка за връзка на ново Bluetooth устройство.

Снимка на раздела "Опции" в диалоговия прозорец "Bluetooth настройки"
Раздел "Опции" в диалоговия прозорец "Bluetooth настройки"

Защо безжичната ми клавиатура или мишка не работи?

Ако вече сте сдвоили безжична клавиатура или мишка с вашия компютър, но тя не работи, проверете дали батериите са нови или заредени изцяло. Ако това не реши проблема, опитайте да изключите клавиатурата или мишката от компютъра и отново да я включите. Първо свържете кабелна клавиатура или мишка към компютъра, за да можете да управлявате компютъра, след което изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Устройства и принтери", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което, в менюто "Старт", щракнете върху Устройства и принтери.

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху мишката или клавиатурата, която не работи, и след това върху Премахни устройството. Ако мишката или клавиатурата не фигурира в списъка, продължете към следващата стъпка.

 3. Щракнете върху Добавяне на устройство.

 4. Уверете се, че безжичната клавиатура или мишка е откриваема, като натиснете бутона (обикновено е малък и се намира отдолу), обозначен с текста "свързване", "сдвояване" или нещо подобно.

 5. Изберете безжичната клавиатура или мишка, която искате да добавите, щракнете върху Напред и следвайте указанията.

  Ако не виждате клавиатурата или мишката, която искате да добавите, и не сте сигурни дали батериите са нови или заредени изцяло, повторете тези стъпки. Ако клавиатурата или мишката пак не бъде открита, вж. раздела в следната тема: "Защо Windows не открива безжичното устройство, което искам да добавя към компютъра си?"

Забележка:

 • Ако имате проблем при свързването на Bluetooth мишка или клавиатура, намерете малкия бутон отдолу мишката или клавиатурата с емблемата на Bluetooth и надпис "Свързване". Задръжте бутона около 20 секунди. След като го направите, опитайте да добавите отново мишката или клавиатурата към компютъра, като изпълните стъпките по-горе.

Защо безжичното ми устройство не работи правилно след сдвояването му с компютъра?

Има много причини, поради които дадено безжично устройство може да спре да работи правилно, след като го добавите към компютъра си. По-долу следват няколко съвета за това как да накарате устройството отново да проработи:

 • Уверете се, че устройството е на разстояние, осигуряващо покритие от компютъра, което обикновено е 2-3 метра при повечето Bluetooth, или 30 метра при Wi-Fi устройство. Ако не сте сигурни дали устройството се намира в покритие, опитайте да го поставите по-близо до компютъра. Ако между устройството и компютъра има стена, опитайте да поставите устройството и компютъра в едно и също помещение.

 • Уверете се, че устройството не е твърде натоварено и към него няма голям брой връзки (към един Bluetooth принтер може например да има и други свързани устройства). Ако устройството е натоварено, изчакайте малко и опитайте отново. Ако се окаже, че към устройството има голям брой връзки, настройте другите устройства да не са откриваеми. Ако не знаете как да изключите функцията за откриване, се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

 • Опитайте да премахнете или да преинсталирате устройството. За да премахнете устройството, отворете "Устройства и принтери", като щракнете върху бутона СтартСнимка на бутона "Старт", след което, в менюто "Старт", щракнете върху Устройства и принтери. Щракнете с десния бутон на мишката върху съответното устройство, след което изберете Премахване на устройството. За да преинсталирате устройството, щракнете върху Добавяне на устройство, след което следвайте указанията.
 • Проверете дали вашият компютър се опитва да се свърже към правилното устройство. Възможно е да има повече от едно устройство като това, което се опитвате да добавите, особено ако се намирате в голям офис или на обществено място.

 • Уверете се, че сте въвели правилния код за сдвояване (понякога наричан ПИН или секретен код) за устройството. За повече информация вж. раздела в следната тема: "Как да намеря или въведа код за сдвояване за безжичното ми устройство?"

 • Опитайте да преместите устройството по-далеч от други устройства, използващи радиочестоти, например микровълнови печки, безжични телефони или безжични мрежи, за да сте сигурни, че не смущават безжичния сигнал.

 • След като включите безжичното устройство или го поставите на място с покритие от компютъра ви, изчакайте няколко секунди, докато Windows го открие.

 • Уверете се, че мрежовата ви защитна стена не блокира устройството, поради което то не може да се покаже в списъка с устройства, които можете да добавите. Може да се наложи да включите функцията за откриване на мрежа. За информация вж. Разрешаване или забраняване на откриване на мрежа.

 • Уверете се, че софтуерните драйвери за въпросното устройство са инсталирани правилно. Ако има проблем с тях, в папката "Устройства и принтери" в Windows трябва да се покаже жълта предупредителна икона Снимка на жълтата иконата за предупреждение за устройството.

Как да намеря или въведа код за сдвояване за безжичното ми устройство?

Някои безжични устройства имат свой собствен код за сдвояване (наричан понякога ПИН или секретен код). Може да се наложи да въведете този код, когато сдвоявате устройството с вашия компютър. Windows ще се опита да избере най-добрия метод за сдвояване за вашето устройство и ще ви даде указания, които често включват код за сдвояване. Някои безжични устройства обаче имат свой собствен код за сдвояване, който ще трябва да разберете.

Дори да знаете кода за сдвояване, въвеждането му в устройството може да се окаже трудно. Някои безжични устройства, например мобилни телефони, разполагат с клавиатура, от която можете да въведете кода за сдвояване, както и с екран, в който да проверите дали въвеждате правилния код. Други устройства, например Bluetooth слушалки, не разполагат с клавиатура или екран.

По-долу следват няколко съвета за това как да намерите кода за сдвояване на безжичното устройство:

 • Консултирайте се с информацията, придружаваща устройството. Кодът за сдвояване може да е упоменат в нея или да е отпечатан върху самото устройство (обикновено в долната му част). Не всички безжични устройства имат код за сдвояване.

 • Ако по време на процеса на сдвояване възникнат проблеми в Windows, може да получите възможност да създадете собствен код за сдвояване. Ако изберете тази опция, няма да е необходимо да използвате кода на устройството.

По-долу следват няколко съвета, в случай че се затруднявате да въведете кода за сдвояване за безжичното устройство:

 • Проверете дали устройството, което се опитвате да сдвоите, не е изключено, дали батерията му не е слаба или то не е в режим на готовност (също наричан "спящ режим").

 • Ако сте въвели кода за устройството, но това не се отрази в Windows, може да се наложи да въведете кода, като натиснете бутона на устройството, обозначено с "Enter", "OK", "Return" или нещо подобно. При някои устройства, например мобилни телефони, може да се наложи да изберете опция от меню, за да въведете кода. Ако не можете да намерите бутон, копче или опция в меню, се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

 • Уверете се, че въвеждате кода за сдвояване достатъчно бързо. Обикновено разполагате само с 30 секунди, след което устройството или компютърът спира да се опитва да се сдвои. Конкретният период от време зависи от съответното устройство.

 • Проверете дали в устройството може да се показва код за сдвояване. Някои устройства, например слушалки, може да съобщят на Windows, че могат да показват код за сдвояване, въпреки че няма къде да го покажат. Ако това е така и Windows ви подкани да проверите кода за сдвояване, показан на устройството, опитайте отново да сдвоите устройството. Windows би трябвало да ви предостави възможност да изберете различна опция за сдвояване при следващия опит за сдвояване. Ако не сте сигурни коя опция да изберете, се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

 • Ако сте в покритие от други безжични устройства, може без да искате да сдвоите устройство на някой друг (ако например около вас има някой със същия модел телефон). Уверете се, че сдвоявате правилното устройство.

 • Ако сте на обществено място, е възможно в покритието на компютъра да попаднат няколко устройства с едно и също име. Ако виждате няколко устройства с едно и също име в съветника за добавяне на устройство, преименувайте някое от тях в списъка, за да ги разграничите. За да преименувате дадено устройство, щракнете с десния бутон на мишката върху него и след това върху Свойства. В раздела Общи въведете новото име и след това щракнете върху OK.

 • Windows може да ви подкани да проверите дали същият този код се показва както на устройството, така и на компютъра. Ако кодовете не съвпадат или не се показва никакъв код, може без да искате да сте сдвоили устройство на някой друг. В такъв случай Windows може да покаже неправилен код за сдвояване или никакъв код. Уверете се, че сдвоявате правилното устройство.

 • Може да е необходимо да превключите безжичните устройства в специален режим на сдвояване, позволяващ свързването с компютри и други устройства. Повечето Bluetooth устройства преминават в този режим, когато се направят откриваеми. Други безжични устройства може да е необходимо да бъдат превключени в режим на сдвояване и да бъдат направени откриваеми. За повече информация се консултирайте с информацията, придружаваща устройството или посетете уеб сайта на производителя.

Защо Windows показва съобщение за проблем с Bluetooth устройството, след като изглежда, че то работи добре?

Някои безжични устройства поддържат Bluetooth услуги, които не се поддържат от Windows. Например, възможно е мобилният телефон да разполага с услуга, която позволява поточното предаване на аудио към Bluetooth слушалки. Тази услуга не е необходима за работата на това устройство с компютър, но все пак, ако Windows не успее да открие драйвер за тази услуга, ще получите отчет за проблем с въпросното устройство.

Ако Windows отчете проблем с дадено устройство, до въпросното устройство в "Устройства и принтери" в контролния панел се показва жълта предупредителна икона Картина на жълтата иконата за предупреждение. Ако това Bluetooth устройство работи правилно с компютъра, можете спокойно да игнорирате предупредителната икона.

Можете да забраните Bluetooth услугите, които не се поддържат, като щракнете с десен бутон върху въпросното устройство в "Устройства и принтери", след което изберете Свойства и щракнете върху раздела Услуги. Махнете отметката от квадратчето до всяка от услугите, които не се поддържат, след което щракнете върху бутона OK. Това ще премахне жълтата предупредителна икона.

Предупреждение!

 • Забраняването на някои услуги може да попречи на правилната работа на дадено Bluetooth устройство с компютъра.