Добавяне или изтриване на икони на работния плот

Можете да добавяте или изтривате икони на програми, файлове, картини, местоположения и други елементи от работния плот.

Гледайте този видеоклип, за да научите как да добавите или изтриете икони на работния плот (1:31)

Повечето добавени икони към работния плот ще бъдат преки пътища, но също така можете да записвате и файлове или папки. Ако изтриете дадени файлове или папки от работния плот, те ще се преместят в кошчето, от където можете да ги изтриете завинаги. Ако изтриете даден пряк път, той ще бъде премахнат от работния плот, но файлът, програмата или местоположението, което се отваря с този пряк път, няма да се изтрие.

Можете да разпознавате преките пътища по това, че иконата на всеки от тях съдържа стрелка.

Пример на лента с преки пътища върху работния плот
Картина на примерен пряк път на работния плот
Пример на съхранен върху работния плот файл
Картина на примерен файл, записан на работния плот

Можете да научите повече относно работата с иконите на работния плот и други функции на работния плот на Windows 7 в Работният плот (общ преглед).

Покажи всички

Добавяне на икона

  1. Намерете елемента, за който искате да създадете пряк път.

  2. Щракнете с десния бутон върху елемента, щракнете върху Изпрати до, а след това щракнете върху Работен плот (създай пряк път). Иконата на прекия път се появява върху работния плот.

Забележка:

Изтриване на икона

  • С десния бутон на мишката щракнете върху работния плот, след това щракнете върху Изтрий и след това върху Да.‌ Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Добавяне или премахване на икони на работния плот

Можете да добавяте или премахвате специалните икони на работния плот в Windows, включително преки пътища за папката "Компютър", вашата лична папка, папката "Мрежа", кошчето и контролния панел. Ако премахнете някоя от специалните икони, винаги можете да я върнете обратно.

  1. Отворете "Персонализиране", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете персонализиране, след което щракнете върху Персонализиране.

  2. В левия прозорец щракнете върху Промяна на иконите на работния плот.

  3. Под Икони на работния плот поставете отметка в квадратчето за всяка икона, която искате да добавите на работния плот, изчистете квадратчето за всяка икона, която искате да премахнете от работния плот, и натиснете OK.