Грешки в сертификатите: често задавани въпроси

По-долу са отговорите на някои общи въпроси за грешките в сертификатите.

Покажи всички

Какво значат различните грешки в сертификатите?

Следващата таблица съдържа списък с често срещани грешки в сертификати и информация за това какво означават те.

Съобщение за грешка
Какво означава

Сертификатът за защита на този уеб сайт е анулиран

Не се доверявайте на този уеб сайт. Тази грешка често показва, че сертификатът за защита е придобит или използван с измама от този уеб сайт.

Адресът на уеб сайта не съвпада с адреса от сертификата за защита

Тази грешка показва, че уеб сайтът използва сертификат, който е бил издаден на друг уеб адрес. Тази грешка може да възникне, ако дадена фирма притежава няколко уеб сайта и използва един и същ сертификат за няколко уеб сайта.

Сертификатът за защита на този уеб сайт е остарял

Тази грешка възниква, когато сертификатът е изтекъл. Уеб сайтовете трябва да подновяват своите сертификати при сертифициращ орган, за да са актуални. Остарелите сертификати могат да представляват риск за защитата.

Сертификатът за защита на този уеб сайт не е от надежден източник

Тази грешка възниква, когато сертификатът е издаден от сертифициращ орган, който Windows Internet Explorer 9 не разпознава. Измамническите уеб сайтове често използват фалшиви сертификати и това задейства тази грешка.

Internet Explorer 9 откри проблем със сертификата за защита на този уеб сайт

Тази грешка възниква, когато Internet Explorer 9 открие проблем с даден сертификат, който не съвпада с другите грешки, изброени в тази таблица. Възможно е да възникне, тъй като даден сертификат е бил повреден, злонамерено променян, написан е в непознат формат или е нечетлив. Не бива да се доверявате на идентичността на сайт със сертификат, който дава тази грешка.

Получавам грешки в уеб сайтове, които винаги посещавам. Какво да правя?

Опитайте с повторно въвеждане на адреса, който използвате. Например, ако въвеждате адреса като https://example.com, сега опитайте с https://www.example.com.

Възможно е също така сертификатът на уеб сайта да е с изтекъл срок и притежателят или операторът на сайта да има нужда от връзка със сертифициращия орган, за да поднови сертификата. Свържете се с уеб сайта, за да съобщите за проблема.

Винаги ли е безопасно да игнорирам предупреждение за сертификат и да продължа към уеб сайта?

Ако Internet Explorer 9 открие проблем с даден сертификат, не се препоръчва да продължите до уеб сайта. Ако в сертификата има грешка, това може да показва, че вашата връзка е била прихваната или че уеб сървърът представя невярно своята идентичност. Ако възникне грешка в даден сертификат и смятате, че уеб сайтът е надежден, се свържете с уеб сайта, за да съобщите за проблема.