Ако искате да намалите броя на ненужните файлове на вашия твърд диск, за да освободите място на диска и да помогнете на компютъра си да работи по-бързо, използвайте "Почистване на диска". Програмата премахва временните файлове, изпразва "Кошчето" и премахва най-различни системни файлове и други елементи, от които не се нуждаете повече. За повече информация относно изтриването на файлове от кошчето вж. Окончателно изтриване на файловете от кошчето.

Гледайте това видео, за да научите как да изтривате файлове с помощта на програмата за почистване на диск (1:13)

Изтриване на файлове чрез програмата за почистване на диск

Следната процедура изчиства файловете, свързани с вашия потребителски акаунт. Можете да използвате програмата "Почистване на диска", за да изчистите всички файлове от компютъра.

 1. Отворете инструмента за почистване на диска, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Почистване на диска, след което в списъка с резултати щракнете върху Почистване на диска.

 2. В списъка Устройства щракнете върху твърдия диск, който искате да почистите, след което щракнете върху бутона OK.

 3. В диалоговия прозорец Почистване на диска, в раздела Почистване на диска поставете отметки в квадратчетата за типовете файлове, които искате да изтриете, след което щракнете върху бутона OK.

 4. В съобщението, което ще се покаже, щракнете върху Изтрий файловете.

Изчистване на всички файлове от компютъра

 1. Отворете инструмента за почистване на диска, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Почистване на диска, след което в списъка с резултати щракнете върху Почистване на диска.

 2. В списъка Дискове щракнете върху твърдия диск, който искате да почистите, след което щракнете върху бутона OK.

 3. В диалоговия прозорец Почистване на диска щракнете върху Изчистване на системни файлове. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 4. В диалоговия прозорец Почистване на диска: Избор на диск изберете твърдия диск, който искате да почистите, след което щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Почистване на диска, в раздела Почистване на диска поставете отметки в квадратчетата за типовете файлове, които искате да изтриете, след което щракнете върху бутона OK.

 6. В съобщението, което ще се покаже, щракнете върху Изтрий файловете.

  Разделът "Още опции" е достъпен, когато изберете да изчистите файлове от всички потребители на компютъра. Този раздел включва два допълнителни начина да се освободи дори повече място на диска:

  • Програми и компоненти. Тази опция отваря "Програми и компоненти" в контролния панел, където можете да деинсталирате програми, които повече не използвате. Колоната "Размер" в "Програми и компоненти" показва колко дисково пространство използва всяка програма.

  • Възстановяване на системата и скрити копия. С тази опция може да изтриете всички, освен най-скорошната точка за възстановяване на диска.

   "Възстановяване на системата" използва точки на възстановяване, за да върне системните файлове на предишно състояние. Ако компютърът работи нормално, можете да спестите място на диска, като изтриете по-старите точки на възстановяване.

   В някои издания на Windows 7 точките на възстановяване може да включват предишни версии на файлове, известни като скрити копия и архивни образи, създадени с програмата за пълно архивиране на компютъра в Windows (Windows Complete PC Backup). Тези файлове и образи също могат да се изтрият. За повече информация относно "Възстановяване на системата" вж. Какво представлява функцията "Възстановяване на системата"?