Притурки за работния плот (общ преглед)

Windows съдържа малки програми, наречени притурки, които предоставят леснодостъпна информация и бърз достъп до често използвани инструменти. Може, например, да използвате притурките за показване на слайдшоу с картини или разглеждане на непрекъснато актуализирани заглавия. Някои от притурките, включени в Windows 7, са "Календар", "Часовник", "Време", "Заглавия от информационните канали", "Слайдшоу" и "Картинен пъзел".

За гледане на друг видеоклип вж. Картина на бутона за изпълнениеVideo: Personalizing your PC.

Защо да използвате притурки за работния плот?

Притурките за работния плот може да съхраняват информация и инструменти, които са в готовност и чакат да ги използвате. Например, може да показвате заглавия на новините редом с отворени програми. По този начин, ако искате да сте в течение какво се случва по света, докато работите, не се налага да спирате работата си, за да превключвате на новинарски уеб сайт.

Може да използвате притурката "Заглавия от информационните канали", за да извеждате най-новите заглавия от избрани източници. Не е нужно да спирате работата върху документа си, защото заглавията винаги са видими. Ако видите заглавие, което ви интересува, може да щракнете върху него и браузърът ще отвори директно желаната статията.

Първи стъпки с притурките

За да разберете как се използват притурките, нека разгледаме три притурки: "Часовник", "Слайдшоу" и "Заглавия от информационните канали".

Как работи часовникът?

Когато щракнете с десния бутон върху притурката "Часовник", ще видите списък с неща, които може да правите с нея, включително да затворите часовника, да го държите най-отгоре на отворените прозорци и да промените опциите му (като например името, часовата зона и облика).

Картина на щракване с десния бутон на мишката върху притурката "Часовник"
Може да щракнете с десния бутон върху дадена притурка, за да видите списък с нещата, които може да правите с нея.

Съвет

 • Ако посочите притурката "Часовник", до горния десен ъгъл ще се появят два бутона – бутон Затвори и бутон Опции.

  Картина на притурката "Часовник"
  Часовникът

Как работи "Слайдшоу"?

След това се опитайте да поставите показалеца върху притурката "Слайдшоу", която показва непрекъснато слайдшоу с картини на вашия компютър.

Картина на притурката "Слайдшоу"
Слайдшоу

Щракването с десен бутон върху "Слайдшоу" и щракването върху Опции позволява да изберете кои картини да се появяват в слайдшоуто, да управлявате скоростта, с която слайдшоуто се изпълнява, и да променяте ефектите на преход между картините. Може също така да щракнете с десен бутон върху "Слайдшоу" и да посочите Размер, за да промените размера на притурката.

Съвет

 • Когато посочите "Слайдшоу", бутоните Затвори, Размер и Опции ще се появят до горния десен ъгъл на притурката.

  Изображение на притурката "Слайдшоу" с бутони
  Някои притурки, като например "Слайдшоу", разполагат с бутони Затвори, Размер и Опции.
Покажи всички

Промяна на картините в слайдшоуто

 1. Щракнете с десния бутон върху "Слайдшоу", след което щракнете върху Опции.

 2. В списъка Папка изберете местоположението на картините, които искате да покажете, след което щракнете върху OK.

  Забележка

  • По подразбиране "Слайдшоу" показва елементи от папката "Примерни картини".

Задаване на скорост на слайдшоуто и ефект на преход

 1. Щракнете с десния бутон върху "Слайдшоу", след което щракнете върху Опции.

 2. В списъка Показвай всяка картина изберете колко секунди да се показва всяка картина.

 3. В списъка Преход между картините изберете желания тип преход и щракнете върху OK.

Как работи "Заглавия от информационните канали"?

"Заглавия от информационните канали" може да показва често актуализирани заглавия от уеб сайт, който доставя информационни канали, известни също като RSS канали, XML канали, обобщено съдържание или уеб канали. Уеб сайтовете често използват информационни канали за разпространение на новини и блогове. За да получавате информационни канали, ви е необходима интернет връзка. По подразбиране прегледът на информационните канали няма да показва никакви заглавия. За да започнете да показвате малък набор от предварително избрани заглавия, щракнете върху Преглед на заглавия.

Картина на притурката "Заглавия от информационните канали"
Заглавия в информационни канали

След като щракнете върху Разглеждане на заглавия, може да щракнете с десен бутон върху "Заглавия от информационните канали" и след това върху Опции, за да изберете от списък с налични информационни канали. Може да попълвате този списък, като избирате ваши собствени информационни канали от интернет.

Показване на канал в притурката "Заглавия от информационните каналии"

 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху "Заглавия от информационните канали", след което щракнете върху Опции.

 2. В списъка Показване на този информационен канал щракнете върху информационния канал, който искате да покажете, след което щракнете върху OK.

Забележка

 • За да превъртите през заглавията, щракнете върху стрелките в долния край на притурката "Заглавия от информационните канали".

Какви притурки имам?

Преди дадена притурка да може да се добави, тя трябва да се инсталира на вашия компютър. За да видите кои притурки са инсталирани на вашия компютър, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху работния плот и след това върху Притурки.

 2. Използвайте бутоните за превъртане, за да видите всички притурки.

 3. За да прегледате информацията за дадена притурка, щракнете върху притурката, след което щракнете върху Покажи подробни данни.

Забележка

 • Програмата и притурката за лепкави бележки от предишните версии на Windows са заменени в Windows 7. Ако сте използвали програмата или притурката за лепкави бележки в предишна версия на Windows, след което сте надстроили компютъра си, всички ваши бележки (независимо дали мастилени, или текстови) би трябвало да са се запазили в новата версия на софтуера за лепкави бележки.

Добавяне и премахване на притурки

Може да добавяте всякакви притурки, които са инсталирани на компютъра, на работния плот. Ако искате, може да добавите няколко екземпляра от притурката. Ако например следите времето в две часови зони, може да добавите два екземпляра на притурката "Часовник" и да сверите всеки от тях по съответния начин.

Покажи всички

Добавяне на притурка

 1. Щракнете с десния бутон върху работния плот и след това върху Притурки.

 2. За да добавите притурка, щракнете два пъти върху нея.

Премахване на притурка

 • Щракнете с десния бутон върху притурката, а след това щракнете върху Затвори притурката.

Организиране на притурките

Може да плъзнете дадена притурка на нова позиция, навсякъде на работния плот.