Инсталиране или промяна на езика на показване

Можете да промените езика, който Windows използва, за да показва текст в съветниците, диалоговите прозорци, менютата и другите елементи на потребителския интерфейс. Някои езици на показване се инсталират по подразбиране, а други изискват да инсталирате допълнителни езикови файлове.

Има два типа езикови файлове:

Езикови интерфейсни пакети на Windows 7. Тези пакети на‌ Windows 7 осигуряват преведена версия на най-използваните области в потребителския интерфейс. Езиковите интерфейсни пакети са налични за безплатно изтегляне. За допълнителна информация, включително списък с наличните езици, посетете уеб сайта на Програмата за местен език на Microsoft.

Езикови пакети на Windows 7.‌ Езиковите пакети на Windows 7 осигуряват преведена версия на по-голямата част от потребителския интерфейс.

За да можете да инсталирате език на показване, ви е необходим достъп до езиковите файлове. Тези файлове могат да се открият в компютъра ви, в компютър във вашата мрежа или в DVD диска на Windows. Също така, могат да се изтеглят от интернет. За повече информация относно разликите между езиковите пакети и езиковите интерфейсни пакети, както и за това как да се сдобиете с тях, вж. Как да получа допълнителните езици на показване?

Забележка

  • Езиковите пакети са налични в Windows 7 Ultimate чрез Windows Update като актуализации по избор. Те не се инсталират автоматично. Ако използвате Windows 7 Enterprise, се свържете със системния администратор за информация относно инсталирането на допълнителни езици.

Покажи всички

Инсталиране на език на показване

За да инсталирате езиков интерфейсен пакет (LIP), щракнете двукратно върху файла, за да отворите програмата за инсталиране. За да инсталирате даден езиков пакет, следвайте тези стъпки:

  1. Отворете "Регион и език", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Часовник, език и регион, след което щракнете върху Регион и език.

  2. Щракнете върху раздела Клавиатури и езици.

  3. Под Език на показване щракнете върху Инсталиране/деинсталиране на езици, а след това изпълнете стъпките по-долу. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Забележка

  • Разделът "Език на показване" ще се вижда само ако вече сте инсталирали езиков интерфейсен пакет или ако вашето издание на Windows поддържа езикови пакети. Езиковите пакети са налични само в Windows 7 Ultimate и Windows 7 Enterprise.

Промяна на езика на показване

Когато промените езика на показване, текстът в менютата и диалоговите прозорци за някои програми може да не са на желания от вас език. Това се получава, защото програмата може би не поддържа Unicode За допълнителна информация относно промяната на текста в менютата и диалоговите прозорци за програми, които не поддържат Unicode, вж. Промяна на езиковата променлива на системата.

Ако искате да зададете езика на дисплея за голям брой потребители или за началния екран, вж. Прилагане на регионалните и езикови настройки към запазени акаунти.

  1. Отворете "Регион и език", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Часовник, език и регион, след което щракнете върху Регион и език.

  2. Щракнете върху раздела Клавиатури и езици.

  3. Под Език на показване изберете език от списъка, след което натиснете бутона OK.

Забележка

  • Ако не виждате списъка на езиците на показване, трябва да инсталирате допълнителните езикови файлове.