Настройване на екрана на компютъра за по-лесно виждане

Ако понякога трудно виждате елементите на вашия екран, може да промените настройките, така че текстът и изображенията на екрана да станат по-големи, да се повиши контрастът между елементите на екрана и да чувате прочитането на текста на екрана по-силно.

Може да промените много от тези настройки в страницата Направете компютъра по-лесен за гледане в центъра "Удобство на достъпа". За информация за други настройки вж. Получаване на най-добро изображение на монитора.

 1. Отворете страницата Направете компютъра по-лесен за гледане, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", изберете Контролен панел, Удобство на достъпа, щракнете върху Център "Удобство на достъпа", след което щракнете върху Направете компютъра по-лесен за гледане.

 2. Изберете опциите, които искате да използвате:

  • Избор на тема "Повишена четливост". Тази опция задава цветова схема с повишена четливост, която повишава цветовия контраст за част от текста и изображенията на екрана на вашия компютър, като прави съответните елементи по-ясно различими и по-лесни за разпознаване.

  • Включи или изключи повишената четливост, когато се натисне ляв ALT + ляв SHIFT + PRINT SCREEN. Тази опция позволява да включвате и изключвате теми с повишена четливост, като натиснете клавишите лят Alt + ляв Shift + Print Screen.

  • Включи разказвача. Тази опция задава на програмата "Разказвач" да започне да се изпълнява, когато влезете в компютъра. Разказвачът прочита на глас текста на екрана и описва някои събития (например появяването на съобщения за грешки), които се случват, докато използвате компютъра. За повече информация относно използването на разказвача вж. Прослушване на текста, прочетен на глас с помощта на разказвача.

  • Включи аудио описанието. Тази опция задава програмата за аудио описания да започне да се изпълнява, когато влезете във вашия компютър. Аудио описанията описват какво се случва при възпроизвеждане на видео.

  • Променяне на размера на текста и иконите. Тази опция позволява да направите така, че определен текст и други елементи да изглеждат по-големи на екрана, за да се виждат по-лесно. За повече информация вж. Уголемяване или намаляване на текста на екрана.

  • Включи лупата. Тази опция задава на програмата "Лупа" да започне да се изпълнява, когато влезете в компютъра. Лупата увеличава частта от екрана, сочена от показалеца на мишката, и може да бъде особено полезна за разглеждане на обекти, които не се забелязват лесно. За повече информация относно използването на лупата вж. Направете елементите на екрана да изглеждат по-големи (Лупа).

  • Настройване на цвета и прозрачността на границите на прозореца. Тази опция ви дава възможност да промените вида на границите на прозореца, за да станат по-лесно забележими.

  • Фино настройване на ефектите при показване. Тази опция позволява да персонализирате начина, по който се показват определени елементи на работния плот.

  • Направи линията на правоъгълника на фокуса по-дебела. Тази опция удебелява правоъгълника около текущо избрания елемент, което го прави по-забележим.

  • Задаване на дебелината на мигащия курсор. Тази опция ви позволява да направите мигащия курсор в диалоговите прозорци и в програмите по-дебел и по-лесно различим.

  • Изключи всички ненужни анимации. Тази опция изключва анимационните ефекти (например ефектите на избледняване) при затваряне на прозорци и други елементи.

  • Премахни фоновите изображения. Тази опция изключва цялото маловажно припокриващо се съдържание и фонови изображения, за да повиши четливостта на екрана.