Преоразмеряване на Windows Media Player за побиране на видео

Можете автоматично да настройвате размера на видеоклипа или DVD диска, който гледате в Windows Media Player. Например, може да настройвате Media Player да се отваря с правилните пропорции или форма на екрана за даден филм. За да регулирате размера на видеоклип или DVD диск в Windows Media Player, направете следното:

  1. Щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", изберете Всички програми, след което щракнете върху Windows Media Player.
    Ако приложението Windows Media Player в момента е отворено и е в режим "Изпълнение сега", щракнете върху бутона Превключи в режим библиотекаИзображение на бутона "Превключи към библиотеката” в горния десен ъгъл на приложението.
  2. В библиотеката на Media Player щракнете върху менюто Изглед, посочете Размер на видеото, след което щракнете върху една или и двете опции:

    • Съгласувай видеото с плейъра при преоразмеряване или процент за размера на видеото.

    • Съгласувай плейъра с видеото.

    Ако менюто Изглед не се вижда, трябва да покажете лентата с менютата. За да направите това, щракнете върху Организиране, посочете Оформление, след което изберете Покажи лентата с менюта. За информация относно лентата с менюта вж. Показване или скриване на лентата с менюта в Windows Media Player.

Следната таблица предоставя информация за това как тези две настройки за автоматично преоразмеряване работят заедно, когато са включени или изключени:

Тази опция Прави следното
Тази опция

Вкл./Вкл.

Прави следното

Това е препоръчителната конфигурация. Media Player автоматично преоразмерява видеото в най-подходящия размер (или зададения от вас процент). Освен това, Media Player автоматично преоразмерява видеото при ръчно преоразмеряване на Media Player.

Тази опция

Вкл./Изкл.

Прави следното

Видеото се преоразмерява, за да се побере в Media Player. Зададеният по-рано от вас процент за размера на видеото се игнорира.

Тази опция

Изкл./Вкл.

Прави следното

Media Player се преоразмерява при стартиране на възпроизвеждането на видеото; преоразмеряването на Media Player обаче не се отразява на размерите на видеото (освен изрязване на видеото, ако прозорецът на Media Player е по-малък от видеото). Ако вече сте задали процент за размера на видеото, Media Player се преоразмерява според нуждата, за да се побере видеото със съответния размер.

Тази опция

Изкл./Изкл.

Прави следното

Видеото се преоразмерява, за да се побере зададения от вас размер в проценти (ако размерите на Media Player са достатъчни за побиране на видеото при съответния процент). Преоразмеряването на Media Player не се отразява на размерите на видеото (освен изрязване, ако прозорецът на Media Player е по-малък от видеото).