Преоразмеряване на картина с помощта на Paint

Може да промените размера или разделителната способност на снимка, като промените:

 • Броя на пикселите. Разделителната способност или рязкостта на снимката се определя от броя на пикселите, с които разполага. Пикселите подобряват разделителната способност на снимката, което ви дава възможност да отпечатвате по-големи копия без загуба на качеството на изображението. Не трябва да забравяте обаче, че колкото повече пиксели съдържа дадена снимка, толкова по-голям ще бъде размерът на файла със снимката.

 • Размерът на файла. Размерът на пространството, необходимо за снимката на вашия компютър, както и времето за изпращането й като прикачен файл по електронна поща, се определят от размера на файла на снимката. Въпреки че повече пиксели често означава по-голям размер на файла, файловият тип на снимката (например JPEG или TIFF) обикновено влияе повече на размера на файла. Например, една снимка, записана във формат TIFF, ще бъде много по-голяма от същата снимка, записана във формат JPEG. Това е така, защото JPEG снимките са компресирани, което води до намаляване на размера на файла за сметка на слабо понижаване на качеството на изображението.

  Ако снимката вече не е във формат JPEG, обикновено може да спестите значително пространство, като запишете същия файл във формат JPEG и след това изтриете оригиналната TIFF версия от вашия компютър. За информация относно записа на картина като различен тип картинен файл с помощта на Paint вж. Промяна на файловия тип (файловия формат) на картина с помощта на Paint.

Гледайте този видеоклип, за да научите как се преоразмерява картина в Paint (1:26)

Преоразмеряване на картина с помощта на Paint

 1. Отворете "Paint", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което върху Всички програми, Принадлежности, а след това щракнете върху Paint.

 2. Щракнете върху бутона PaintИзображение на бутона на Paint, щракнете върху Отвори, щракнете върху картината, която желаете да преоразмерите, след което щракнете върху Отвори.
 3. В раздела Начало, в групата Изображение щракнете върху Преоразмеряване.

 4. В диалоговия прозорец Преоразмеряване и накланяне поставете отметка в квадратчето Запазване на пропорциите, така че преоразмерената снимка да има същите пропорции като оригиналната.

  Ако е поставена отметка в квадратчето Запазване на пропорциите, ще трябва само да въведете хоризонталната стойност (ширина) или вертикалната стойност (височина). Другото поле в областта Преоразмеряване се актуализира автоматично.

 5. Направете едно от следните неща в областта Преоразмеряване, след което щракнете върху OK:

  • За да преоразмерите снимката с определен процент, щракнете върху Процент, след което въведете процента, с който да намалите ширината от полето Хоризонтално или процента на намаляване на височината от полето Вертикално.

  • За да преоразмерите снимката до определен размер, щракнете върху Пиксели, след което въведете нова ширина в полето Хоризонтално или нова височина в полето Вертикално.

 6. Щракнете върху бутона PaintИзображение на бутона на Paint, посочете Запиши като, след което щракнете върху типа картинен файл за преоразмереното изображение.
 7. Въведете ново име на файла в полето Име на файла и щракнете върху Запиши.