Функции за защита и поверителност в Internet Explorer

Internet Explorer предлага множество функции, спомагащи за вашата защита и поверителност, докато сърфирате в уеб.

Покажи всички

Какви функции за защита има Internet Explorer?

Internet Explorer включва следните функции за защита:

 • Маркирането на домейн, което ви позволява по-лесно да виждате реалните уеб адреси на уеб сайтовете, които посещавате. Това ви помага да избегнете измамнически или подозрителни уеб сайтове, които използват подвеждащи уеб адреси, за да ви заблудят. Истинският домейн, който посещавате, е маркиран в адресната лента.

 • Филтърът SmartScreen, който спомага за защитата ви от онлайн фишинг атаки, измама, както и от подвеждащи или зловредни уеб сайтове. За повече информация вж. Филтър SmartScreen: често задавани въпроси.

 • Диспечерът на добавки, който ви позволява да забранявате или позволявате добавки на уеб браузъра и да изтривате нежелани ActiveX контроли. За повече информация вж. Какво влияние оказват добавките на браузъра върху компютъра?

 • Филтърът за скриптове за кръстосани уеб сайтове (XSS) може да ви помогне да предотвратите атаки от подозрителни и измамнически уеб сайтове, които могат да се опитат да откраднат вашата лична и финансова информация. За повече информация вж. Как Internet Explorer предотвратява атаки със скриптове за кръстосани сайтове?

 • 128-битова защитена връзка (SSL) за използване на защитени уеб сайтове. Това помага на Internet Explorer да осъществява шифрована връзка с уеб сайтове на банки, онлайн магазини, медицински сайтове и други организации, работещи с прецизна потребителска информация. За повече информация вж. Как да разбера дали дадена онлайн транзакция е защитена?.

Windows предоставя вградена програма за отстраняване на неизправности, която може автоматично да отстранява често срещани проблеми в защитата на Internet Explorer:

Отворете инструмента за отстраняване на неизправности на функцията за безопасност на Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху контролния панел.В полето за търсене въведете отстраняване на неизправности, след което щракнете върху Отстраняване на неизправности.Щракнете върху Преглед на всичко, след което щракнете върху Безопасност в Internet Explorer.

Как да предотвратя промяната на доставчика ми за търсене по подразбиране от уеб сайтове и програми?

Някои уеб сайтове и добавки може да опитат да променят доставчика на услуги за търсене по подразбиране. За да научите как да предотвратите това, вж. Как да предотвратя промяната на доставчика ми на услуги за търсене по подразбиране от програми?

Как мога да защитя своята поверителност, когато съм онлайн?

Internet Explorer предлага следните функции за защита, спомагащи за опазването на вашата поверителност, когато сте онлайн:

Защо получавам съобщение "Нивото на защита излага компютъра ви на риск"?

Получавате това съобщение, защото някои настройки за защита са на по-ниско ниво от препоръчителното. По подразбиране Internet Explorer има минимално ниво за някои настройки, които спомагат за защитата на вашия компютър от уеб сайтове, които се опитват да инсталират зловреден или нежелан софтуер без вашето знание или съгласие.

Как да разбера кои настройки не са на препоръчителните нива?

За да видите кои настройки на защита не са на препоръчителните нива, изпълнете следните стъпки:

Преглед на настройките за защита на Internet Explorer

 1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Защита.

 4. Щракнете върху иконата Интернет, след което върху Ниво по избор.

  Настройките, които не са на препоръчителните нива, са маркирани в червено.

  Изображение на настройки за защита
  Настройки за защита, зададени под препоръчителните нива

Какво се променя, след като щракна върху "Коригирай вместо мен настройките" на информационната лента, когато компютърът ми е изложен на риск?

Когато щракнете върху Коригирай вместо мен настройките на информационната лента, Internet Explorer ще върне до тяхното препоръчително ниво настройките на защита, които излагат компютъра на риск. За да видите вашите настройки на защита, следвайте тези стъпки:

Преглед на настройките на защита на Internet Explorer

 1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Защита.

 4. Щракнете върху иконата Интернет, след което върху Ниво по избор.

  Настройките, които не са на препоръчителните нива, са оцветени в червено.

  Изображение на настройки за защита
  Настройки на защита, зададени под препоръчителните нива

Как да променя настройките на защита на Internet Explorer?

Промяна на настройките на защита на Internet Explorer

 1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Защита.

 4. Щракнете върху иконата Интернет.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете предварително зададено ниво на защита, преместете плъзгача.

  • За да промените отделни настройки на защита, щракнете върху Ниво по избор. Изберете желаните настройки и когато сте готови, щракнете върху OK.

  • За да върнете Internet Explorer обратно на нивото на защита по подразбиране, щракнете върху Ниво по подразбиране.

  • Щракнете върху Установяване на всички зони до нивата по подразбиране, за да възстановите настройките по избор.

 6. Когато приключите с промените по настройките за защита, натиснете OK.

Как да променя своите настройки за поверителност в Internet Explorer?

Промяна на настройките за поверителност в Internet Explorer

 1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Поверителност .

 4. В Настройки направете някое от следните неща:

  • За да позволите или блокирате бисквитките от определени уеб сайтове, щракнете върху Сайтове.

  • За да заредите файл с настройки по избор, щракнете върху Импортиране. Това са файлове, които променят правилата, използвани от Internet Explorer за работа с бисквитки. Тъй като тези файлове могат да заменят настройките на защита, зададени по подразбиране, трябва да ги импортирате само ако познавате и имате доверие на източника.

 5. Когато приключите с промените по настройките за поверителност, натиснете OK.