Споделяне на файлове с помощта на публичните папки

Публичните папки са удобен начин да споделяте файлове на компютъра. Можете да споделяте файловете в публичните папки с други хора, използващи същия компютър, както и с хора, използващи други компютри в същата мрежа. Всеки файл или папка, поставени в публичната папка, автоматично се споделят с хората, които имат достъп до вашите публични папки.

Изображение на публични папки
Публичните папки в библиотеките на Windows

Какво представляват публичните папки?

Публичните папки са в библиотеката "Документи".

Отваряне на публичните папки

 1. Отворете библиотеката с документи, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Документи.

 2. В прозореца отляво под Библиотеки щракнете върху стрелката до някоя от библиотеките (Документи, Музика, Картини или Видео).

  Ще се покаже публичната папка за всяка библиотека.

Публичните папки ли са единственият начин да се споделят файлове в Windows?

Не. Можете да споделяте файлове и направо от всяка папка в компютъра ви, без да ги копирате или премествате в публичните папки. Директното споделяне от папка ви дава повече контрол върху това с кого споделяте файловете си. То ви позволява да избирате хората на индивидуална основа и да задавате за всеки поотделно ниво на разрешения за споделяне. За информация относно кога да споделяте от публичната папка и кога направо от другите папки в компютъра, вж. Основи при споделяне на файлове и Споделяне на файлове с някой.

Забележка:

Какво има в публичните папки?

Публичните папки съдържат подпапки, които ви помагат да се организирате, но те не съдържат никакви файлове, докато вие или някой друг, който използва компютъра, не добави файлове в тях. Папките са организирани по тип на съдържанието и включват:

 • Публични документи

 • Публична музика

 • Публични картини

 • Публични видеофайлове

Какво трябва да поставям в публичните папки?

Зависи от вас. Можете да поставяте файлове и папки, които искате да споделите, в публичните папки. Копирайте или преместете песните, които искате да споделите, в "Публична музика", снимките - в "Публични картини" и т. н. Публичните папки са добро място за всички файлове, които искате да споделите с други хора, разполагащи с достъп до публичните папки.

Забележка:

 • Не поставяйте файлове в публична папка, освен ако не сте сигурни, че искате те да се виждат от други хора. Ако искате някои хора да получат достъп до файл, обмислете споделянето му от непублична папка. За повече информация как да споделите по този начин вж. Споделяне на файлове с някой.

Кой има достъп до публичните папки?

Споделянето на публични папки е изключено по подразбиране (освен в домашна група). Когато споделянето на публични папки е включено, всеки на компютъра или в мрежата има достъп до тези папки. Когато е изключено, достъп имат само потребителите с потребителски акаунт и парола на компютъра ви.

Гледайте това видео, за да научите как да включвате и изключвате споделянето на публични папки (1:13)

Изключване на споделянето на публични папки

 1. Отворете "Разширени настройки за споделяне", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете мрежа, щракнете върху Център за мрежи и споделяне, след което щракнете върху Промяна на разширените настройки за споделяне в левия прозорец.

 2. Щракнете върху V-образната стрелка Изображение на V-образна стрелка, за да разгънете текущия мрежов профил.
 3. Под Споделяне на публична папка изберете една от следните опции:

  • Включване на споделянето, така че всеки с мрежов достъп да може само да чете и записва файлове в публичните папки

  • Изключване на споделянето на публичните папки (хората, влезли в този компютър ще продължат да имат достъп до тези папки)

 4. Щракнете върху Запиши промените. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Забележки:

 • Когато споделяте публичната папка във вашия компютър с други хора, те могат да отварят и разглеждат съхраняваните там файлове по същия начин, както ако бяха записани в техните компютри. Ако им предоставите разрешение да променят файловете, всички направени от тях промени ще променят файловете на вашия компютър.

 • Ако щракнете върху публична папка или съдържанието й, ще видите Разширени настройки за споделяне в менюто Споделяне с. Тази опция ви изпраща към контролния панел, където можете да включите или изключите споделянето в публична папка.

Като включите споделянето, защитено с парола в контролния панел, можете да ограничите достъпа до публичните папки за потребители с потребителски акаунт и парола на компютъра ви. Тази опция не е достъпна в домейн.

Изключване на споделянето, защитено с парола

 1. Отворете "Разширени настройки за споделяне", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете мрежа, щракнете върху Център за мрежи и споделяне, след което щракнете върху Промяна на разширените настройки за споделяне в левия прозорец.

 2. Щракнете върху V-образната стрелка Изображение на V-образна стрелка, за да разгънете текущия мрежов профил.
 3. Под Споделяне, защитено с парола изберете една от следните опции:

  • Включи споделяне, защитено с парола

  • Изключи споделянето, защитено с парола

 4. Щракнете върху Запиши промените. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.