Стартиране на компютъра от инсталационен диск или USB флаш устройство на Windows 7

може да се наложи да стартирате (или заредите) компютъра с помощта на инсталационен диск на Windows 7 или USB флаш устройство, ако искате да:

Забележка

 • Ако използвате таблет или друг компютър със сензорен екран, вероятно ще трябва да свържете клавиатура и мишка, за да използвате поправката при стартиране и другите инструменти в менюто с опции за възстановяване на системата.

Стартиране на Windows 7 от инсталационен диск с или USB флаш устройство

 1. Включете компютъра, поставете инсталационния диск или USB флаш устройството на Windows 7, след което изключете компютъра.

 2. Рестартирайте компютъра.

 3. Натиснете произволен клавиш, когато получите подкана за това, след което изпълнете инструкциите, които ще се покажат.

 4. Когато се появи страницата Инсталиране на Windows, щракнете върху Инсталирай сега, за да започне процеса на инсталиране, или щракнете върху Поправка на компютъра, за да имате достъп до опциите за възстановяване.

 5. Следвайте инструкциите.

Ако страницата за инсталиране на Windows не се покаже

Ако страницата за инсталиране на Windows не се покаже и не получите подкана да натиснете някой клавиш, може би ще трябва да укажете, че компютърът използва своето DVD устройство или USB флаш устройство като първо устройство за стартиране. За да направите това, трябва да промените настройките на BIOS системата на компютъра.

Забележка

 • Най-новите компютри може да се стартират от USB устройство, но е възможно някои по-стари да не разполагат с тази възможност. За повече информация се консултирайте с документацията, предоставена с компютъра, или посетете уеб сайта на производителя.

Промяна на настройките за стартиране в BIOS на компютъра

Преди да промените настройките на BIOS, направете справка в получената с компютъра информация или посетете уеб сайта на производителя на компютъра. Определени процедури за достъп до BIOS и промяна на настройките може да се различават в зависимост от производителя на компютъра или може да разполагате с възможност за избор на устройство за стартиране, без да променяте настройките на BIOS.

Предупреждение

 • Бъдете внимателни при промяната на настройките в BIOS. BIOS интерфейсът е предназначен за напреднали потребители и е възможно да промените настройка, която да попречи на стартирането на компютъра.

 1. Включете компютъра, поставете инсталационния диск или инсталационното USB флаш устройство на Windows 7, след което рестартирайте компютъра.

 2. На по-новите компютри често се показва стартиращо меню (за зареждане). От менюто за стартиране изберете "BIOS setup", "BIOS settings" или подобна опция.

  Начините са различни в зависимост от производителя на BIOS. Обикновено трябва да натиснете даден клавиш (F2, F12, Delete, Esc) или комбинация от клавиши веднага след включването на компютъра, но преди да стартира Windows. Ако емблемата на Windows се появи, трябва да опитате отново, като изчакате, докато се появи напомнянето за включване на Windows, а след това отново да изключите и да рестартирате компютъра.

 3. Ще се покаже екранът за настройка на BIOS. От екрана за настройка на BIOS изберете опцията "Boot order" или подобна опция. Настройките на реда на зареждане може също да са поставени в списъка по "Advanced settings" или нещо подобно.

 4. Изберете DVD устройството или USB флаш устройството като първо устройство за начално стартиране. (USB флаш устройството може да е в списъка под "Removable devices" или нещо подобно.)

 5. Запишете промените на настройките, след което излезте от BIOS.

 6. Рестартирайте компютъра, след което стартирайте Windows 7 от инсталационния диск или USB флаш устройство, както е описано по-горе.