Изключване на настройки, които са препоръчани при инсталирането на Windows 7

При инсталирането на Windows може да сте избрали да използвате препоръчаните настройки, които спомагат компютъра ви да е по-надежден и защитен. Ако желаете да изключите някоя от тези настройки, следвайте съответните процедури по-долу.

Забележка:

 • В някои случаи, например, когато компютърът се управлява от системен администратор, е възможно да не можете да извършите всички от следните промени (опциите няма да са достъпни). В този случай попитайте системния администратор дали е възможно да промените тези настройки.

Покажи всички

Инсталиране на важни и препоръчителни актуализации

Използването на препоръчителни настройки включва автоматичното актуализиране, получаване на най-новите драйвери от Windows Update при свързване на нови устройства, както и изтегляне на най-новата подробна информация за устройства. Ето как да изключите всяка една от тези настройки:

Изключване на автоматичното актуализиране на Windows

Получаването на автоматични актуализации може да спомогне за защитата на вашия компютър. Без автоматичните актуализации компютърът може да стане уязвим към заплахи за защитата.

 1. Отворете Windows Update, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Update, след което в списъка с резултати щракнете върху Windows Update.

 2. В екрана отляво щракнете върху Промяна на настройките.

 3. Под Важни актуализации щракнете върху Никога не проверявай за актуализации (не се препоръчва), след което щракнете върху OK. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Избиране на това да не се получават най-новите драйвери от Windows Update

Можете да контролирате начина, по който Windows намира драйвери, когато свържете нов хардуер или устройство към компютъра. Ето как да промените настройките, така че Windows Update да не проверява за най-нови драйвери, когато свързвате нови устройства:

 1. Отворете контролния панел, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което върху Контролен панел.

 2. Под Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери.

 3. С десния бутон на мишката щракнете върху компютъра, след което върху Настройки за инсталиране на устройство.

 4. Щракнете върху Не, аз ще избера какво да правя, върху Никога не инсталирай драйвери от Windows Update, след което щракнете върху Запиши промените. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Избиране на това да не се изтегля най-новата подробна информация за устройства

Windows може да изтегля подробна информация, като например имената и иконите на устройствата, за да могат устройствата да се идентифицират по-лесно в Windows. Ако не желаете да изтегляте тази информация за устройства от интернет, следвайте стъпките по-долу:

 1. Отворете контролния панел, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което върху Контролен панел.

 2. Под Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери.

 3. С десния бутон щракнете върху компютъра, след което върху Настройки за инсталиране на устройство.

 4. Щракнете върху Не, аз ще избера какво да правя, премахнете отметката от квадратчето Замени иконите на устройства от общ тип с разширени икони, след което щракнете върху Запиши промените. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Подобряване на безопасността при сърфиране в интернет

Използването на препоръчаните настройки включва Windows Defender и филтъра SmartScreen в Internet Explorer. Ето как да изключите тези настройки:

Изключване на Windows Defender

Windows Defender ви уведомява, когато шпионски софтуер и други нежелани софтуерни програми се опитват да се инсталират, да се стартират на компютъра или да променят важни настройки на Windows. Без Windows Defender вашият компютър може да е по-уязвим на заплахи за защитата.

 1. Отворете Windows Defender, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Defender, след което в списъка с резултати щракнете върху Windows Defender.

 2. Щракнете върху Инструменти, след което щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Администратор, премахнете отметката от квадратчето Използвайте тази програма, след което щракнете върху Запиши. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Изключване на филтъра SmartScreen в Internet Explorer

Филтърът SmartScreen е функция на Internet Explorer, която спомага за откриването на измамнически уеб сайтове. Филтърът SmartScreen може също така да ви помогне да се предпазите от инсталиране на злонамерен софтуер, чието предназначение е умишлено да навреди на компютъра чрез вируси, червеи и троянски коне.

Предупреждение!

 • Изключването на филтъра SmartScreen може да направи компютъра по-уязвим към заплахи за защитата.

 1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Безопасност, посочете SmartScreen филтър, след което изберете Изключване на SmartScreen филтъра.

 3. В диалоговия прозорец Microsoft SmartScreen филтър щракнете върху OK.

Получаване на решения на проблеми онлайн

При използване на препоръчителните настройки се включва съобщаването за проблеми в Windows и онлайн помощта и поддръжката на Windows, а освен това се изтеглят най-новите пакети за отстраняване на неизправности при коригирането на проблеми. Ето как да изключите всяка една от тези настройки:

Изключване на съобщаването за проблеми в Windows

Функцията за съобщаване на проблеми в Windows изпраща информация на Microsoft, която помага за разработването и подобряването на решенията на проблеми. Това може да ви помогне при решаването на бъдещ проблем с компютъра. Ето как да изключите съобщаването за проблеми в Windows:

 1. Отворете работния център, като щракнете върху бутона Старт Картина на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, след което под Система и защита щракнете върху Преглед на състоянието на компютъра.

 2. Щракнете върху Поддръжка, след което върху Проверка за решения на доклади за проблеми, а след това върху Настройки.

 3. Изберете Никога не проверявай за решения (не се препоръчва), след което щракнете върху бутона OK.

Изключване на онлайн помощта и поддръжката на Windows

Ако компютърът е свързан към интернет, можете да намерите най-новото помощно съдържание в онлайн помощта на Windows. Резултатите от търсенето в онлайн помощта на Windows включват ново съдържание, за да имате по-голям шанс за намиране на отговорите.

 1. Щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", а след това върху Помощ и поддръжка.
 2. В лентата с инструменти в сайта за помощ и поддръжка на Windows щракнете върху Опции, а след това върху Настройки.

 3. Под Резултати от търсенето премахнете отметката от квадратчето Подобри резултатите от търсенето чрез използване на онлайн помощта (препоръчително), след което щракнете върху бутона OK. Думите Офлайн помощ ще се покажат в долния десен ъгъл на прозореца "Помощ и поддръжка", когато не сте свързани.

Избиране на това да не се получават най-новите пакети за отстраняване на неизправности при отстраняване на проблеми

Най-новите пакети за отстраняване на неизправности ви помага да коригирате проблеми с най-новите решения. Ако не желаете никой от потребителите на компютъра да получава най-новите пакети за отстраняване на неизправности, направете следното:

 1. Отворете контролния панел, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което върху Контролен панел.

 2. Под Система и защита щракнете върху Откриване и коригиране на проблеми.

 3. В левия прозорец щракнете върху Промяна на настройките. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 4. Под Други опции премахнете отметката от квадратчето Разрешаване на получаването на най-актуалните пакети за отстраняване на неизправности от онлайн услугата за отстраняване на неизправности в Windows, след което щракнете върху OK. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Помагане на Microsoft да подобри Windows

При използването на препоръчаните настройки се включва програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите, както и програмата за подобряване на помощта, базирана на опита и събиране на низове от търсенето. Ето как да изключите тези настройки:

Изключване на програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Тази програма помага на Microsoft да подобри Windows Без да ви прекъсва, тя събира информация за хардуера на компютъра и начина, по който използвате Windows.

 1. Отворете работния център, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, след което под Система и защита, щракнете върху Преглед на състоянието на компютъра.

 2. В левия прозорец щракнете върху Промяна на настройките на работния център.

 3. Под Сродни настройки щракнете върху Настройки на програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите.

 4. Изберете Не, не искам да участвам в програмата, след което щракнете върху Запиши промените. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Изключване на програмата за подобряване на помощта, базирана на опита и събиране на низове от търсенето

С участието си в тази програма можете да помогнете на Microsoft да подобри качеството и съответствието на опита от помощта. Тази програма събира думи и фрази, които въвеждате в полето за търсене в помощта. Тази информация на "низове от търсенето" помага за подобряването на резултатите от търсенето в помощта. За да изключите програмата за подобряване на помощта, базирана на опита направете следното:

 1. Щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което върху Помощ и поддръжка.
 2. В лентата с инструменти в помощ и поддръжка на Windows щракнете върху Опции, а след това върху Настройки.

 3. Под Програма за подобряване на помощта, базирана на опита премахнете отметката от квадратчето Присъединете се към програмата за подобрение на помощта от опита на клиентите, след което щракнете върху OK.