Деинсталиране на програми: често задавани въпроси

Тук можете да намерите отговори на някои често срещани въпроси за деинсталирането на програми. За повече информация вж. Деинсталиране или промяна на програма, Инсталиране на програма и Инсталиране на програми: често задавани въпроси.

Покажи всички

Как да инсталирам програма, която не е в списъка с програми и компоненти?

В "Програми и компоненти" се появяват само програми, написани за Windows. Ако не виждате съответната програма в списъка, а искате да я деинсталирате, проверете информацията към нея или посетете уеб сайта на производителя. Повечето програми се инсталират автоматично в папката C:\Program Files. Проверете тази папка, тъй като някои програми включват също деинсталираща програма, която може да използвате.

Достъпът до определени програми на Windows може да бъде управляван посредством "Компоненти на Windows" в контролния панел. За повече информация вж. Включване и изключване на компоненти на Windows.

Какво означава "промяна" на дадена програма?

Някои програми в "Програми и компоненти" могат освен да се инсталират или деинсталират, да се променят или поправят. Като щракнете върху бутона Промяна, Поправяне или Промяна/поправяне (в зависимост от показания бутон), можете да инсталирате или деинсталирате допълнителни функции на програмата. Не всички програми използват бутона Промени, много от тях разполагат само с бутона Деинсталирай.

Какво мога да направя, ако програмата не се деинсталира?

Ако съответната програма не се деинсталира напълно от първия път, понякога, ако стартирате деинсталиращата програма повторно, премахването ще бъде успешно.

Ако това не помогне, опитайте да деинсталирате програмата, докато Windows се изпълнява в безопасен режим.

Ако сте инсталирали програма скоро, може да опитате да използвате функцията за възстановяване на системата, за да върнете файловата система на компютъра на по-стара от тази на инсталирането дата.