Създаване на слайдшоу за фон на работния плот

Можете да зададете слайдшоу (показване на серия от картини) за фон на работния плот. Можете да използвате ваши собствени картини или картини от Windows в тема.

Гледайте този видеоклип, за да научите как да създадете слайдшоу на фона на работния плот (1:48)
Покажи всички

Използване на ваши собствени картини

 1. Намерете картините, които искате да включите в слайдшоуто. Всички картини трябва да се намират в една и съща папка.

  Отворете "Фон на работния плот", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което изберете Контролен панел. В полето за търсене въведете фон на работния плот, след което щракнете върху Промяна на фона на работния плот.

 2. Ако картините, които искате да използвате, не са в списъка с картини за фон на работния плот, щракнете върху Местоположение на картините, за да се покажат другите категории или щракнете върху Преглед, за да потърсите папката, където са другите картини в компютъра.

  Изображение на менюто "Местоположение на картините"
  Търсене на картини на други места в компютъра.
 3. Отметнете квадратчето за всяка картина, която искате да включите в слайдшоуто.

  По подразбиране всички картини в дадена папка са избрани и ще станат част от слайдшоуто. Ако не искате да включвате всички картини от папката, направете едно от следните неща:

  • Изчистете квадратчето за всяка картина, която не искате да включите в слайдшоуто.

   Изображение на изчистено поле в група с избрани снимки
   Изчистете квадратчето, за да премахнете картината от слайдшоуто.
  • При натиснат клавиш Ctrl, щракайте върху всяка картина, която искате да премахнете. В слайдшоуто ще се показват само избраните картини.

  За да създадете слайдшоу с картини на работния плот, трябва да изберете повече от една картина. Ако е избрана само една, слайдшоуто ще завърши и избраната картина ще стане фон на работния плот.

  Забележка:

  • Ако са избрани всички картини в папката, новите, които добавите в папката, ще се добавят автоматично в слайдшоуто.

 4. Направете едно или повече от следните неща:

  • Щракнете върху елемент в списъка Позиция на картините, за да се изрязват картините на цял екран, да се побират на екрана, да се разпъват на екрана, да се показват като мозайка или да се центрират.

  • Щракнете върху елемент в списъка Променяй картината на всеки, за да изберете колко бързо да се сменят картините в слайдшоуто.

  • Отметнете квадратчето Разбъркано, за да се показват картините в случаен ред.

 5. Щракнете върху Запиши промените.

Използване на картини от тема на Windows

 1. Отворете "Персонализиране", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете персонализиране, след което щракнете върху Персонализиране.

 2. Под Теми за Aero щракнете върху тема, за да я приложите на работния плот. С изключение на темата на Windows 7 всички теми за Aero включват слайдшоу за фон на работния плот.

 3. За да промените картините или настройките по подразбиране на слайдшоу на дадена тема, щракнете върху Фон на работния плот.

 4. Отметнете квадратчето за всяка картина, която искате да включите в слайдшоуто.

  По подразбиране всички картини в дадена тема са избрани и ще станат част от слайдшоуто. За да добавите картини от други теми в слайдшоуто, направете едно от следните неща:

  • Посочете всяка картина, която искате да добавите в слайдшоуто, след което отметнете квадратчето й.

   Изображение на изчистено поле в група с избрани снимки
   Посочете картина и отметнете квадратчето до нея, за да я добавите в слайдшоуто.
  • Натиснете и задръжте клавиша Ctrl, след което щракнете върху картините, които искате да добавите. В слайдшоуто ще се показват само избраните картини.

  За да създадете слайдшоу с картини на работния плот, трябва да изберете повече от една картина. Ако е избрана само една, слайдшоуто ще завърши и избраната картина ще стане фон на работния плот.

 5. За да промените настройките на слайдшоуто, направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху елемент в списъка Позиция на картините, за да се изрязват картините и да запълват целия екран, да се побират на екрана, да се разтягат на екрана, да се показват като мозайка или да се центрират.

  • Щракнете върху елемент в списъка Променяй картината на всеки, за да изберете колко бързо да се сменят картините в слайдшоуто.

  • Отметнете квадратчето Разбъркано, за да се показват картините в случаен ред.

 6. Щракнете върху Запиши промените.

  Слайдшоуто ще бъде част от незаписаната тема и ще се появи под Моите теми.

  За информация относно персонализирането и записа на теми вж. Създаване на тема.

  Можете да намерите допълнителни теми и да ги добавите към колекцията си в галерията за персонализиране на уеб сайта на Windows.

За информация относно персонализирането на слайдшоу за фон на работния плот вж. Променете слайдшоуто с фонове на работния плот.